Kurssit ja tuen hakeminen

Yhdistykset voivat järjestää koulutusta myös itsenäisesti. Täältä saat lisätietoa kurssituen hakemisen aikatauluista ja maksettavista korvauksista.

Yhdistykset voivat järjestää koulutusta myös itsenäisesti. Yhdistys vastaa tällöin itse kurssin järjestämisestä ja kuluista, mukaan lukien kouluttajan ja kurssitilojen hankinnasta. Liitto tarjoaa kuitenkin yhdistyksille taloudellista kurssitukea sekä sisältöjä onnistuneelle kurssille.

Kurssin suunnittelun avuksi on laadittu kolme teemapakettia, joiden avulla yhdistys voi rakentaa itselleen sopivan koulutuspaketin. Teemapakettien lisäksi koulutuksissa voi käsitellä esimerkiksi ajankohtaisia edunvalvonnan kysymyksiä. Lopullinen kurssi rakennetaan yhdessä kouluttajan kanssa yhdistyksen omien tarpeiden mukaisesti.

Tutustu malliteemoihin

Omaa koulutusta suunnittelevan yhdistyksen kannattaa ensimmäisenä ottaa yhteyttä omaan aluetoimistoon. Näin löytyy sopiva kouluttaja, joka auttaa myös kiinnostavan kurssin suunnittelussa. Koulutuksia on myös mahdollista järjestää useamman oman alan tai alueen JHL-yhdistyksen kanssa.

Kurssituen hakeminen

Kurssitukea haetaan kaksi kertaa vuodessa: kevätkaudella toteutettavien kurssien osalta 31.1. 2021 mennessä ja syyskaudella toteutettavien kurssien osalta 30.6.2021 mennessä. Muista hakea kurssitukea ajoissa!

Päätökset tehdään kurssineuvonnassa. Kurssituen myöntämisestä ilmoitetaan hakuajan päättymisen jälkeen.

Kurssin vähimmäiskoko on kymmenen henkilöä ja vähimmäiskesto kuusi oppituntia (1 oppitunti = 45 minuuttia). Kurssi voidaan jakaa myös useammalle päivälle, mikäli vähimmäistuntimäärä täyttyy.

JHL:n yhdistysten kurssituki omaan koulutukseen on enintään 25 euroa/JHL:n jäsen tositteita vastaan. Kurssitukea maksetaan niistä osallistujista, jotka ovat järjestävän yhdistyksen tai yhdistysten jäseniä. Yhdistys voi saada kurssitukea pääsääntöisesti yhteen koulutukseen kalenterivuoden aikana. Kurssituki maksetaan, kun kaikki tarvittavat dokumentit on toimitettu kurssineuvontaan kuukauden kuluessa kurssin päättymispäivästä lukien.

Yhdistys vastaa liiton ulkopuolisen kouluttajan palkkion sekä muiden kulujen maksamisesta.

Yhdistysten kurssituen hakulomake

Lisätietoja saat JHL-opiston kurssisihteereiltä sähköpostitse kurssit@jhl.fi tai puhelimitse 010 7703 510.