Kurssit ja tuen hakeminen

Yhdistykset voivat järjestää koulutusta myös itsenäisesti. Liitto tukee yhdistysten koulutuksia.

Yhdistykset voivat järjestää koulutusta myös itsenäisesti. Yhdistys vastaa tällöin itse kurssin järjestämisestä ja kuluista, mukaan lukien kouluttajan ja kurssitilojen hankinnasta.

Liitto tarjoaa kuitenkin yhdistyksille taloudellista kurssitukea sekä sisältöjä onnistuneelle kurssille.

Kurssin suunnittelun avuksi on laadittu neljä teemapakettia, joiden avulla yhdistys voi rakentaa sopivan koulutuksen. Teemapakettien lisäksi koulutuksissa voi käsitellä esimerkiksi ajankohtaisia edunvalvonnan kysymyksiä. Lopullinen kurssi rakennetaan yhdistyksen omien tarpeiden mukaisesti yhdessä kouluttajan kanssa .

Tutustu malliteemoihin

Omaa koulutusta suunnittelevan yhdistyksen kannattaa ensimmäisenä ottaa yhteyttä aluetoimistoon. Näin löytyy sopiva kouluttaja, joka auttaa kiinnostavan kurssin suunnittelussa. Koulutuksia on myös mahdollista järjestää useamman oman alan tai alueen JHL-yhdistyksen kanssa.

Kurssituen hakeminen vuoden 2023 kursseille

Yhdistyksen tulee omia koulutuksiaan järjestäessään ottaa huomioon viranomaisten ajantasaiset ohjeistukset ja alueelliset rajoitukset. Koulutusten toteutuksessa tulee lisäksi noudattaa liiton ohjeita, joilla varmistetaan yhdistysten tapahtumien ja koulutuksen turvallinen toteutus.

Yhdistysten omat kurssit ovat erittäin tärkeitä jäsenille, aktiiveille ja liitolle. Huolehditaan yhdessä koulutusten turvallisesta järjestämisestä!

Lisätietoa kurssituen hakemisesta

Kurssitukea voi hakea ympäri vuoden.  Muistathan hakea kurssitukea ajoissa, viimeistään 5 viikkoa ennen kurssin alkua.

Hae tukea verkossa

Päätökset tehdään kurssineuvonnassa. Kurssituen myöntämisestä ilmoitetaan hakuajan päättymisen jälkeen.

Kurssin vähimmäiskoko on kymmenen henkilöä ja vähimmäiskesto on kuusi oppituntia (1 oppitunti = 45 minuuttia). Kurssi voidaan jakaa myös useammalle päivälle, mikäli vähimmäistuntimäärä täyttyy.

JHL:n yhdistysten kurssituki omaan koulutukseen on enintään 30 euroa / JHL:n jäsen tositteita vastaan. Kurssitukea maksetaan niistä osallistujista, jotka ovat järjestävän yhdistyksen tai yhdistysten jäseniä. Yhdistys voi saada kurssitukea pääsääntöisesti yhteen koulutukseen kalenterivuoden aikana. Kurssituki maksetaan, kun kaikki tarvittavat dokumentit on toimitettu kurssineuvontaan kuukauden kuluessa kurssin päättymispäivästä lukien.

Yhdistys vastaa liiton ulkopuolisen kouluttajan palkkion sekä muiden kulujen maksamisesta.

Lisätietoja saat JHL-opiston kurssisihteereiltä sähköpostitse kurssit@jhl.fi tai puhelimitse 010 7703 510.

Kurssituen hakulomake

Yhdistyksen omakurssin tilaus

Tällä lomakkeella yhdistykset voivat tilata kurssin ja hakea kurssitukea. Kaikki tähdellä merkityt kentät pitää täyttää, että lomakkeen lähettäminen onnistuu. Huom! Lomake on suojattu.
  • PP slash KK slash VVVV
  • PP slash KK slash VVVV