Koulutiedotus ja nuorisotoiminta

Koulutiedotus on tärkeää työtä, jota joukko aktiivisia JHL:n jäseniä tekee vuosittain. Työmarkkinatietouden levittäminen tuleville palkansaajille on tärkeää jo opiskeluaikana.

Koulutiedotus

JHL:n oppilaitosagentti, jota myös koulutiedottajaksi kutsutaan, käy kertomassa oppilaitoksissa liitostamme, opiskelijatoiminnasta, edunvalvonnasta ja muista työelämään liittyvistä asioista. Tulemme kertomaan asiasta opintojensa alku-, keski- tai loppuvaiheessa oleville, niin nuoremmille kuin aikuisillekin.

 • JHL järjestää oppilaitoksille ja opiskelijoille maksutta työelämätietoutta käsitteleviä tunteja
 • Tulemme mielellämme jakamaan työmarkkinatietoa messuille sekä oppilaitosten aula- ja yleisötilaisuuksiin.
 • Tarjoamme mahdollisuutta hakea JHL:n stipendiä ja ammattialamerkkejä valmistuville opiskelijoille

Oppilaitostunneilla käsittelemme niitä asioita, joista sovitaan, kuten esimerkiksi alan

 • palkkausta
 • työaikoja
 • työehto- ja sopimuskysymyksiä
 • työttömyysturvakysymyksiä
 • Kerromme samalla liitostamme.

Ajankohtainen ja asiantunteva työmarkkinatieto on yksi avain pärjäämisen tämän päivän työmarkkinoilla. Ottakaa yhteyttä ja hankkikaa opiskelijoille rautainen annos työelämän tuntemusta!

Ryhtyisitkö oppilaitosagentiksi?

Myös opiskelija tarvitsee ammattiliiton turvaa, tietoa työelämän lainalaisuuksista. Tule joukkoon mukaan tekemään mielenkiintoista työtä oppilaitoksiin. Oppilaitosagentti perehdyttää opiskelijat työelämään ja työmarkkinoihin.

Koulutiedottajat koulutetaan tehtäväänsä ja heille maksetaan palkkio jokaisesta oppitunnista sekä mahdolliset ansionmenetykset ja matkakulut.

Jos kiinnostuit, voit ottaa yhteyttä aluetoiminnan asiantuntija  Ossi-Pekka Ollikaiseen, puh.  010 7703 685

Lisätietoja löydät koulutiedottaja-sivulta.

JHL:n stipendijärjestelmä

Valmistuvilla opiskelijoilla on mahdollisuus saada 60 euron suuruinen JHL:n stipendi (yksi stipendi luokkaa/ryhmää kohden).

Stipendin myöntäminen edellyttää:

JHL:n koulutiedottaja on käynyt tapaamassa opiskelijoita oppilaitoksessa ja pitänyt työmarkkinatunnin opiskelijoille opiskelun aikana.
Stipendinsaaja on JHL:n jäsen.
Stipendinsaaja on

 •  innostava
 • aktiivinen ja yhteishenkeä luova
 • hänellä on ammatillinen ote valmistuvaan työhön tai muu mainittava seikka.

Nuorisotoiminta

Nuorisotoiminnan tavoitteet

 • Sitouttaa nuoria työntekijöitä ja opiskelijoita liiton toimintaan.
 • Tehdä nuorisojaostoa tunnetuksi nuorille, yhdistyksille ja aktiiveille.
 • Kannustaa nuorta työntekijää lähtemään mukaan yhdistysten toimintaan:   hallitukseen, luottamusmieheksi sekä työsuojelutoimintaan.
 • Tarjota motivoivaa toimintaa alueen nuorille työntekijöille ja opiskelijoille, joka edesauttaa työssä ja opinnoissa jaksamista.
 • Tarjota koulutusta.
 • Toteuttaa nuorten lähipalvelumallin mukaista toimintaa yhdistyksissä.

JHL Etelä-Suomen nuoret (ENU)

 JHL Etelä-Suomen nuoret toimii JHL:n nuorten jäsenten äänenä alueella. Etelä-Suomen nuorten edustajiksi valitaan syyskokouksessa joka vuosi hallitus, johon kuuluu 7-10 nuorta alueelta. Hallituksen tehtävänä on järjestää toimintaa yhdessä yhdistysten kanssa alueen nuorille sekä ottaa kantaa järjestöllisiin, edunvalvonnallisiin ja yhteiskunnallisiin asioihin nuorten näkökulmasta.

Lisätietoja: Aluetoiminnan asiantuntija Ossi-Pekka Ollikainen ( ossi-pekka.ollikainen@jhl.fi) ja Etelä-Suomen nuorten puheenjohtaja Silja Nurmi (silja.nurmi95@gmail.com)

Pääkaupunkiseudun JHL-nuoret

Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin nuorille JHL:n jäsenille suunnattua toimintaa. Mukana on eri ammattien taitajia ja alojen opiskelijoita. Osa meistä toimii myös yhdistystemme nuorisovastaavina tai työpaikkojemme luottamusmiehinä.

Uutta verta kaivataan aina toimintaan, joten kaikki innokkaat nuoret ovat tervetulleita joukkoomme.

Järjestämme tempauksia, joissa vaadimme nuorten työmarkkina-aseman parantamista, perehdytämme nuorisovastaavia, tiedotamme tulevasta toiminnasta, aktivoimme nuoria osallistumaan oman yhdistyksen toimintaan. Osallistumme myös valtakunnalliseen nuorisotoimintaan. Toimintaamme liittyy aina myös mukava yhdessä tekemisen meininki

Nyt jos koskaan, on aika yhdistää voimavarat ja tulla mukaan puolustamaan nuorten etuja.
Ota yhteyttä Pääkaupunkiseudun JHL-nuorten puheenjohtaja Sanni Rautiaiseen (sanni.rautiainen@gmail.com)