Jäsenen yhdistys

Yhdistys on jäsenen kotipaikka. Yhdistys toimii jäsentensä työolosuhteiden parantamiseksi ja tarjoaa myös virkistystoimintaa.

Yhdistys on jäsenen kotipaikka. Yhdistys kokoaa yhteen kaikki sen järjestämisalalla ja toimialueella työskentelevät henkilöt. He ovat JHL:läisen yhdistyksen jäseniä.

Yhdistys toimii jäsentensä palvelussuhteen ehtojen ja työolosuhteiden parantamiseksi ja yhteiskunnallisten etujen ja oikeuksien edistämiseksi. Näiden edunvalvonnallisten asioiden lisäksi yhdistykset järjestävät jäsenilleen vapaa-ajan tilaisuuksia ja koulutuksia.

Yhdistyksen toimintaa rahoitetaan jäsenmaksupalautuksella. Se on 20 prosenttia liitolle maksetuista jäsenmaksuista.

Yhdistystoiminnasta myös:

Yhdistykset
Tapahtumakalenteri
Yhdistysviestit – entiset yhdistyskirjeet (jäsensivuilla, kirjaudu tunnuksillasi)