Siirry sisältöön

Nuorisotyö on nuoren kanssa yhdessä kasvamista

– Sanna Pihakivi

Euroopan unioni nimesi vuoden 2022 nuorison vuodeksi. Koronan lieveilmiöitä kohdanneet nuoret tarvitsevat nyt arkeensa tukea ja turvallisia aikuisia. Teemavuosi onkin siis erinomainen tilaisuus antaa arvostusta myös nuorten parissa suurella sydämellä työskenteleville nuorisotyön ammattilaisille. Mitä kaikkea nuorisotyö pitääkään sisällään?

Koronakriisi on iskenyt rajusti nuorten henkiseen hyvinvointiin. Nuorista löytyy merkittävä määrä etäopiskelun ja eristäytymisen haasteista kärsineitä. He ovat kokeneet yksinäisyyttä, ahdistusta ja toivottomuutta. Jotta Euroopan nuorison teemavuosi tavoittaa nuorten arjen ja todellisuuden, pitää nuorten elämässä olla luotettavia aikuisia ja hyvinvointia edesauttavia tekijöitä. Nuorisotyön ammattilaiset ovat tässä avainasemassa.

Nuorisotyön tähtiammattilaisia voisi kuvailla monilla eri sanoin: 

  • aidosti välittävä 
  • vastuullinen
  • luotettava
  • ennakkoluuloton
  • ymmärtävä
  • kärsivällinen.

Nuorisotyön keskiössä on aina nuori, joka on itsessään arvokas yksilö ajatuksineen, tunteineen ja ominaisuuksineen. Nuorisotyössä välitetään kaikista nuorista, kaikesta nuorissa ja nuorten kaikista kiinnostuksista. Lisäksi nuoria ohjataan välittämään itsestään, toisistaan ja elinympäristöstään. 

Mitä nuorisotyöntekijät tekee?

Nuorisotyöntekijä on alalle kouluttautunut ammattilainen, jonka työtä, valintoja ja kehittämis- ja suunnittelutyötä ohjaa nuorisolain tavoitteet ja arvot. Nuorisotyöntekijä suunnittelee, toteuttaa ja arvioi erilaisia projekteja sekä kehittää omaa työtään ja työyhteisöään. Työ on liikkuvaa, etsivää, ennaltaehkäisevää ja korjaavaa. Moninainen työnkuva vaatii erilaisia taitoja toimia nuorten parissa.  

Nuorisotyöntekijät suuntaavat sinne, missä nuoretkin ovat. Heitä tavataan siis esimerkiksi kouluissa ja sosiaalisessa mediassa. Nuorisotyöntekijät keskustelevat, auttavat ja tukevat – he tarjoavat nuorille mahdollisuuden turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. 

Nuorisotyöhön pitää panostaa

Nuorisotyön odotetaan vastaavan monenlaisiin haasteisiin, mutta nuorisotyön resursseihin ei silti panosteta riittävästi. Kuntien ja seurakuntien taloustilanne, valtionavustusten pienentyminen ja hankerahoitusten saaminen ovat nuorisotyön työllisyyteen vaikuttavia suuria tekijöitä. Juuri nyt nuorisotyön eri toimintoihin ja työmuotoihin tulisi panostaa, koska iso osa nuorista ei koronan jäljiltä voi niin hyvin kuin toivoisi. Euroopan unionin tavoitteena on ottaa nuorille tärkeät asiat huomioon päätöksenteossa erityisesti nyt Euroopan nuorison teemavuonna. 
 
Nuorten parissa tehtävällä pitkäjänteisellä inhimillisellä työllä, yhdessä tekemisellä ja elämänhallinnan ohjaamisella saavutetaan merkittäviä muutoksia.

Miten nuorisotyöntekijä ratkaisee tilanteita?

Nuorisotyöntekijä toimii ammattieettisten ohjeiden mukaan. Hän tunnistaa nuorten erilaisia tarpeita ja osaa tietotaidollaan tukea ja ohjeistaa nuorta arjen elämän kiemuroissa. Nuorisotyöntekijä osaa huomioida myös roolinsa nuorten aikuisuuden esikuvana. Hänellä on aikaa olla läsnä silloin, kun nuori sitä tarvitsee. Nuorisotyössä nähdään nuoret yksilöinä, mutta myös ryhmän jäseninä. Nuorisotyöntekijä tukee omalla ammattitaidollaan ja toiminnallaan nuorten uskoa merkitykselliseen tulevaisuuteen.

Nuoren pitää saada olla nuori. Turvallisessa ilmapiirissä, läsnä olevien aikuisten parissa nuori uskaltaa kasvaa aikuiseksi epäonnistumisten ja onnistumisten kautta. Nuoren tulee saada olla aidosti oma itsensä, ilman liiallisia vaatimuksia. Nuorisotyöntekijät ohjaavat nuoria ratkaisemaan myönteisesti ongelmatilanteita, asenteellisuutta ja ennakkoluuloja. He rohkaisevat nuoria tekemään omaa elämäänsä koskevia päätöksiä ja auttavat heitä löytämään oman paikkansa tässä epävakaassa yhteiskunnassa. 

Nuorisotyö on nuorten ääni yhteiskunnassa. Kuunnellaan sitä herkällä korvalla.