Siirry sisältöön

Toimintakertomus 2021: JHL laski ammattiliiton jäsenmaksun historiallisen alas ja puolusti työehtoja koronan keskellä

Vuonna 2021 ammattiliitto JHL:n sopimusperheeseen tuli uusi työ- ja virkaehtosopimus, kun kuntien ja kuntayhtymien sote-ammattilaisten SOTE-sopimus astui voimaan syyskuussa. Korona varjosti sitkeästi varsinkin JHL-opiston toimintaa. Liiton koneisto mylläsi valmiiksi tavoitteet vuoden 2022 neuvottelukierrokselle.

Korona piti viime vuonna Suomea ja JHL:ää yhä tiukassa otteessaan. Ammattiliitto jatkoi sitkeästi työehtojen puolustamista, lakkoili ja valmisteli vuoden 2022 sopimuskierroksen neuvottelutavoitteiden valmistelua. JHL:n tapahtumat ja koulutukset järjestettiin poikkeusolojen vuoksi valtaosin etänä.

JHL, hyvinvointialojen paras ja edullisin ammattiliitto

Edustajisto teki viime vuonna rohkean päätöksen, jonka ansiosta JHL on nyt Suomen edullisin hyvinvointialojen ammattiliitto. Vuodesta 2022 alkaen JHL:n jäsenmaksu on vain 0,7 %. Työttömyyskassan jäsenyydellä höystettynä jäsenmaksu on kokonaisuudessaan tasan prosentti (1 %) tuloista.

Muutoksen ansiosta JHL on Suomen edullisin hyvinvointialojen ammattiliitto. Jäsenmaksu on halvempi kuin esimerkiksi Superilla tai Tehyllä. Alen tarkoitus on muun muassa parantaa liiton vetovoimaa. Alkuvuoden 2022 perusteella päätös näyttää onnistuneelta: JHL on houkutellut jo ennen kesälomia riveihinsä yli 10 000 uutta jäsentä.

Kuntien sote-ammattilaisille uusi sopimus

Kuvakollaasi eri sote-alan ammattilaisista

Kuntien ja kuntayhtymien sote-ammattilaiset siirtyivät syyskuun 2021 alussa Sote-sopimuksen piiriin. Aiemmin heidän työehtosopimuksensa oli KVTES. Sopimuksen työntekijäosapuolina ovat JAU (JHL ja Jyty), JUKO ja Sote ry.

Sote-sopimuksen tarkoitus on kehittää alan työehtoja kunnissa ja kuntayhtymissä. Tavoitteena on, että sopimus ottaa alan erityispiirteet huomioon paremmin kuin KVTES. Nykyiset työehdot säilyivät, mutta jaksotyöaikamääräyksiin tuli kaksi lisäystä. Ammattiliitto JHL oli tiiviisti mukana sopimusvalmistelussa, joka teetti liitossa paljon töitä.

Vuoden 2022 työehtoneuvotteluihin valmistautuminen alkoi jo huhtikuussa 2021. Valmistelun aikana tehtiin muun muassa jäsenkysely. Ammattiliitto JHL:n hallitus hyväksyi tavoitteet lokakuussa 2021, neuvottelujen kärkitavoitteiksi listattiin:

  • Lisää ostovoimaa oikeudenmukaisella palkalla
  • Sovitaan paremmin paikallisesti
  • Työajat ja perhevapaat tukemaan hyvinvointia.

Turun Arkeassa painostus tuotti tulosta, HKL:n ja Destian kanssa kävi heikommin

Suomessa on viime vuosina nähty lukuisia tapauksia, joissa työnantajat pyrkivät polkemaan työehtoja esimerkiksi kunnallisten palvelujen yksityistämisellä tai yhtiöittämisellä. Vuosi 2021 ei tehnyt tähän poikkeusta ja JHL joutui näyttämään ay-voimaansa muun muassa Turussa, Oulussa ja Helsingissä.

Turun palveluyhtiö Arkea Oy yritti kikkailla pienipalkkaisten työntekijöidensä työehdot nykyistä heikommiksi vaihtamalla halvempaan työehtosopimukseen. JHL vastasi marraskuussa järeällä lakolla, joka kesti yli kaksi viikko. Lopputuloksena Arkea päätyi paikalliseen sopimukseen ja pysyi Avainnan sopimuksen piirissä.

Helsingissä paikallispoliitikot eivät puolestaan ymmärtäneet, miten pahasti yhtiöittäminen uhkaa sujuvaa metro- ja ratikkaliikennettä. Helsinki päätti syyskuussa yhtiöittää HKL:n (Helsingin kaupungin liikennelaitos), vaikka kuljettajat vastustivat muutosta kaksipäiväisellä lakolla. JHL järjesti myös mielenosoituksen yhtiöittämistä vastaan.

Ammattiliitto JHL ryhtyi keväällä 2021 lakkoon myös miljoonavoittoa takovassa infrayhtiö Destiassa. Sitkeä painostaminen ei tuottanut toivottua tulosta, ja Destia päätti loikata halvemman sopimuksen perässä toiseen työnantajaliittoon. Työntekijöille muutos tietää tuntuvaa tulonmenetystä.

JHL tarjosi kuntapäättäjille remonttipaketin, liki 900 pyrki liiton edustajistoon, ohjelmatyö starttasi

JHL:n vuotta vauhdittivat myös yhdet valtakunnalliset vaalit sekä toisiin valmistautuminen. Ensin vuoroon ehtivät kevään 2021 kuntavaalit. Niissä JHL tarjoili tuleville kuntapäättäjille 15 konkreettista työkalua, joilla kunnista tehdään nykyistä parempia asuinpaikkoja. Tavoitteena oli nostaa näkyviin JHL:lle tärkeitä teemoja. Ammattiliitto myös tuki ehdokkaana olevia jäseniään rahallisesti.

Syksyllä 2021 oli aika etsiä oikeaa äänensävyä, kun ehdokasasettelu JHL:n edustajistovaaleissa käynnistyi. Lähes 900 jäsentä tahtoi mukaan päättämään, mihin suuntaan ammattiliitto JHL kulkee tulevaisuudessa. Vaalitulos selvisi maaliskuussa 2022.

JHL aloitti myös pitkäkestoisen ohjelmatyön, vuosien 2021–2025 aikana perehdytään yhteensä viiteen laajaan ilmiöön, jotka vaikuttavat JHL:n jäsenten töihin. Vuonna 2021 käsittelyssä oli ilmastonmuutos, muut teemat ovat ikärakenteen muutos, teknologian kehittyminen, muuttuva talousjärjestelmä ja kaupungistuminen.

Korona pakotti järjestämään suurtapahtuman ja koulutukset etänä

JHL-opisto järjesti valtaosan vuoden 2021 koulutuksista etänä, kun koronapandemia jatkui sitkeästi kuukaudesta toiseen. Kulkutauti näkyi myös opiskelijamäärissä, jotka laskivat niin kutsuttuun normaaliaikaan verrattuna selkeästi.

Korona leimasi myös JHL:n suurinta jäsentapahtumaa, Ammattialafoorumia. Tapahtuma oli jo kertaalleen lykätty vuodesta 2020 vuoteen 2021. Lopulta JHL:n jäsenet joutuivat tapaamaan virtuaalisesti, kun pandemia esti turvallisen joukkokokoontumisen paikan päällä Tampere-talossa.

Jäsenmaksutulot vuoden 2020 tasolla, kulut nousivat hiukan

Ammattiliiton talous pysytteli vuona 2021 enimmäkseen samoilla urilla kuin muutamana aiempanakin vuonna. Jäsenmaksutuotot pysyivät miltei vuoden 2020 tasolla. Liiton kulut lisääntyivät jonkin verran.

JHL:n tulot ilman sijoitustuottoja eivät riittäneet kattamaan toiminnan kuluja. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että JHL käyttää enemmän rahaa kuin se pystyy keräämään jäsenmaksuja.

Ammattiliiton tulos nousi kuitenkin plussan puolelle tilikaudella 2021. Sijoitustoiminnan tuottojen jälkeen tulos on reilusti plussan puolella. Tilikauden tulos sijoitustuottojen jälkeen oli lähes 127 miljoonaa.

JHL on edelleen vähentänyt omistustaan Kojamo Oyj:ssä, ja valtaosa tuloksesta muodostuukin yhtiön osakkeiden myynnistä. Omistuksen vähentäminen on perustunut hallituksen pitkäaikaiseen näkemykseen.

– Voittovaroilla kartutetaan työtaistelurahastoa ja varmistetaan käyttöpääoman riittävyys alennetun jäsenmaksuprosentin ympäristössä sekä mahdollisten lakkojen aikana, JHL:n talousjohtaja Jan Saarinen kertoo.

Seuraa JHL:n edustajiston kokousta 7.-8.6. JHL:n Twitterissä ja Facebookissa tunnisteella #JHLedustajisto ja jhl.fi:ssä!