Siirry sisältöön

Vanhuspalvelulakiin kaavaillut muutokset onnistuvat, kun rahoitus niiden toteuttamiseksi turvataan

Vanhuspalvelulakiin kaavaillaan muutoksia, jotka laajentaisivat hyvinvointialueiden tehtäviä käsittämään muun muassa vuorokauden ajasta riippumattoman kotihoidon ja turvapalvelut. Ammattiliitto JHL pitää lakiesitystä oikean suuntaisena, mutta monelta osin puutteellisena. Ratkaisuja vanhuspalvelujen nykytilaan esitys ei tuo.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle antamassaan asiantuntijalausunnossa JHL perää valtiolta riittävää rahoitusta palvelujen turvaamiseksi ja oikea-aikaiseksi toteuttamiseksi.

JHL muistuttaa, että ikääntyneet asiakkaat tarvitsevat muutakin kuin hoitoa. Erityisesti kotihoidossa ja yhteisöllisessä asumisessa on tärkeää saada myös erilaisia kuntouttavia tai muita toiminnallisia palveluita, jotta asiakkaan toimintakyky vähintäänkin säilyy ennallaan ja mahdollistaa itsenäisen elämän toteuttamisen. Hoidon lisäksi tarvitaan hoivaa, seuraa ja läsnäoloa. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilöstömitoituksen on vastattava palvelutarvetta koko ajan.

Jo viime vuoden elokuussa JHL peräsi lakimuutoksiin konkreettisempia keinoja saada lisää henkilöstöä kotipalveluun

Lue JHL:n lausunto vanhuspalvelulain muutoksista kokonaan

Uutiseen lisätty 9.5.2022 klo 10.47  linkki elokuussa 2021 annettuun JHL:n asiantuntijalausuntoon.