Siirry sisältöön

Häirintää vai ei? – Uusi opas antaa eväitä ja ohjeita työpaikkahäirinnän ja asiattoman käyttäytymisen tunnistamiseen ja käsittelyyn

Häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun estäminen on koko työyhteisön – työnantajan ja työntekijöiden – yhteinen asia. Milloin työpaikkahäirinnän tai sopimattoman käyttäytymisen rajat ylittyvät?

Vastauksen esimerkiksi edellä esitettyyn kysymykseen löydät Työturvallisuuskeskuksen julkaisemasta Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely työpaikalla  – julkaisusta.

JHL on ollut mukana laatimassa opasta, joka tarjoaa muun muassa toimintaohjeita epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen.

– Jokaisella työpaikalla tulee vastaan ongelmia. Työpaikkojen erot syntyvät siinä, miten ongelmia ratkotaan, summaa JHL:n työelämäasiantuntija Tuula Haavasoja oppaan tekijätiimistä.

Uuden julkaisun tarkoituksena onkin tukea työpaikkoja häirinnän, epäasiallisen kohtelun ja syrjinnän ehkäisyssä ja käsittelyssä ja tunnistamisessa.

Oppaasta löytyy toimintaohjeita asiattoman kohtelun varalle ja siinä käsitellään erityisesti työnantajan toimintaa epäasiallisen kohtelun selvittämisessä ja poistamisessa.

Julkaisussa määritellään keskeiset käsitteet ja kuvataan ammatillisen työkäyttäytymisen periaatteita.

Kunkin työpaikan ohjeet on hyvä valmistella yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Ohjeiden tulee koskea kaikkia työyhteisön jäseniä, ja olla tärkeä osa uuden henkilön perehdyttämistä. Hankalia tilanteita varten kannattaa laatia esimerkiksi:

  • ammatillisen työkäyttäytymisen säännöt
  • erimielisyyksien ja ristiriitojen käsittelyn periaatteet
  • palautteen antamisen periaatteet
  • toimintaohjeet häirinnän, epäasiallisen kohtelun ja syrjinnän varalle
  • työyhteisösovittelun ohjeistus

Julkaisussa kerrotaan myös epäasiallisen kohtelun valvonnan käytännöistä. Mukana on esimerkkejä tilanteista, joita voidaan pitää epäasiallisena kohteluna, mutta esillä on myös esimerkkejä tilanteista, jotka eivät sitä ole. Opas toimii tukena, kun työntekijä tai esihenkilö arvioivat, täyttääkö havaittu kielteinen toiminta epäasiallisen kohtelun tunnusmerkit.

Opas on suunnattu työpaikkojen johdolle, esihenkilöille, henkilöstöasioita hoitaville, työsuojelun yhteistoimintahenkilöille, luottamusmiehille ja työntekijöille sekä työterveyshuollon ja oppilaitosten käyttöön.

Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely työpaikalla – ennaltaehkäise ja puutu -opas on ladattavissa maksutta Työturvallisuuskeskuksen sivulta.