Siirry sisältöön

JHL: Henkilöstömitoitus saatava myös ikäihmisten kotihoitoon

JHL:n mielestä lakisääteinen henkilöstömitoitus on saatava myös ikääntyneiden ihmisten kotihoitoon.  

Kohti ikäystävällistä yhteiskuntaa -työryhmän raporttiin antamassaan lausunnossa JHL sanoo, että henkilöstömitoituksen pitäisi olla lakisääteinen myös  ikäihmisten kotihoidossa. Tällä ehkäistäisiin kotihoidon aliresursointi.

− Kun vähimmäismitoitus tulee voimaan tehostetussa palveluasumisessa, on tärkeää turvata myös kotihoidon henkilöstön riittävyys. Ellei siitä säädetä lailla, on vaarana, että kotihoidosta siirtyy työntekijöitä tehostettuun palveluasumiseen, jolloin kotihoidon aliresursointi jatkuu ja jopa pahenee, liitto sanoo lausunnossaan.

Liitto muistuttaa lausunnossaan, että ikääntyneiden palveluissa tarvitaan paitsi hoidollista osaamista myös virikeohjausta. Moniammatillinen työyhteisö tarjoaa parhaimmat mahdollisuudet sekä hoitoon ja hoivaan että työntekijöiden ammatilliseen kehittymiseen.  Ikääntyneiden palveluissa kaikkia ammattiryhmiä, myös hoiva-avustajia, on hyödynnettävä heidän osaamisensa mukaisissa tehtävissä.

JHL:n mielestä viriketoimintaan on luotava laatukriteerit ja huolehdittava siitä, että yksikössä on käytössä myös riittävästi sosiaalialan asiantuntijoita.

Liitto tähdentää, että ikääntyneen elämänlaadun turvaamiseksi on keskeistä, että polku eri palvelujen välillä on selkeä ja oikean palvelun piiriin tulee päästä mahdollisimman sujuvasti.

− Nykyisen lainsäädännön puitteissa ikääntyneet pääsevät asumispalveluiden piiriin hyvin myöhäisessä vaiheessa, jolloin toimintakyky on jo vakavasti heikentynyt, lausunnossa sanotaan.

JHL:n mielestä kotihoidon ja asumispalveluiden piiriin pitäisi päästä nykyistä aiemmin. Palvelurakennetta pitäisi kehittää siihen suuntaan, että palveluiden piiriin päästään jo siinä vaiheessa, kun ikääntynyt on vielä toimintakykyinen ja pystyy aidosti hyötymään ja nauttimaan erilaisista hoito- ja asumisratkaisuista, jotka tukevat heidän ikääntymistään ja toimintakykyään.

JHL:n lausunto iäkkäiden henkilöiden palvelukokonaisuutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta kokonaan

Lausuntopyyntö ja raportti