Siirry sisältöön

JHL: Vapaan sivistystyön opintojen tunnistamista ja tunnustamista kehitettävä –oppilaitosten ja opiskelijoiden tahto kuitenkin otettava huomioon

JHL liputtaa vapaan sivistystyön opintojen tunnistamisen ja tunnustamisen kehittämisen puolesta. Liiton mielestä tunnistamista ja tunnustamista pohtineen työryhmän ehdotuksissa on vielä hiomisen varaa. Myös oppilaitosten ja opiskelijoiden itsenäinen päätäntävalta on kehitysehdotuksissa otettava huomioon.

JHL:n mielestä vapaan sivistystyön koulutuksissa hankitun osaamisen näkyväksi tekeminen edistää jatkuvan oppimisen toteutumista. Näin suoritettujen opintojen tunnistaminen ja tunnustaminen on liiton mielestä kannatettava.  Tämä käy ilmi JHL:n lausunnosta, jossa liitto kommentoi vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistamista pohtineen työryhmän luonnoksia toimenpiteiksi.

Liitto sanoo lausunnossaan, että vapaan sivistystyön oppilaitoksella* on oltava oikeus itsenäisesti päättää, mitä koulutuksia Koski –järjestelmään**  viedään.  Sen lisäksi opiskelijalla pitää vastaavasti olla oikeus päättää, mitä opintosuorituksia häntä koskeviin tietoihin viedään.

JHL ehdottaa, että osaamiskuvausten laadinnasta, osaamisen arvioinnista ja opintopisteiden käyttöönotosta tehtäisiin oppilaitoksille oma oppaansa. Ennen sitä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja käytännöt pitää kuitenkin olla sovittuna.

JHL:n lausunto opintojen tunnistamisesta ja tunnustamisesta kokonaan

Vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista valmistelevan työryhmän muistio

*) Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, kesäyliopistot, liikunnan koulutuskeskukset ja opintokeskukset.

**) Koski on kansallinen tietojärjestelmä, johon on koottu  opintosuoritus- ja tutkintotiedot kaikilta koulutusasteilta yhteen paikkaan. Se sisältää valtakunnallisia perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opintosuoritus- ja tutkintotietoja. Koski sisältää myös tiedot opinto-oikeuksista sekä suoritettujen tutkintojen keskeisistä sisällöistä ja osaamisvaatimuksista.