Kehitysvamma-ala

Huomio! JHL-opistolla järjestetään kehitysvamma-alan koulutus 28.9.2017   Koulutuspäivän ohjelma

/files/images/koulutus_ja_kurssit/kehitysvammaisten_ohjaaja9.jpg : 62Kb
Koulutukseen voi osallitua kaikkialta Suomesta ja viimeinen ilmoittautumispäivä on 21.8. Ilmoittautuminen Jäsenpalvelu24h:n kautta!

Suosikkiin kerta-ajolla vietyjen lähihoitajien laskutus käynnissä

Kerta-ajolla 26.4.2017 nimikesuojatut, vuonna 2016 valmistuneet lähihoitajat ovat saaneet/saavat lähiaikoina 40 euron laskun rekisteröinnistä. Laskussa todetaan, että sen vastaanottajalle on merkitty sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin oikeus käyttää lähihoitajan ammattinimikettä. Lasku on maksettava, sillä maksu on valtion maksuasetuksen mukainen. Maksuton Suosikki-rekisteröinti koskee vain lähihoitajia, jotka ovat rekisteröityneet Terhikki-rekisteriin ennen 1.3.2016 eli ennen kuin laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä tuli voimaan.

Mahdollisista muutoksista tiedotetaan myöhemmin.

Lue koko uutinen Valviran sivuilta

JHL Suosikki-rekisteristä

JHL:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle ammattihenkilörtekisteri Suosikista. Liitto esittää suosikin ja Terhikin yhdistämistä, kuntoutuksen AMK-tutkinnon ja yhteisöpedagogin AMK-tutkinon lisäämistä ammattihenkilörekisterin laillistettuihin ammattihenkilöi­hin sekä vajaamielishoitajien ja päivähoitajien nimikkeiden lisäämistä ammattihenkilöstön nimisuojattuihin ammattinimikkeisiin.

Lue lausunto kokonaan

Valviran ohjeistus lähihoitajille

Valvira ohjeistaa lähihoitajia siitä, miten heidän tulee menetellä rekisteröitymisasiassa. Lue Valviran ohjeet.

/files/images/ammattialakuvat/sote_laskeutuu/suosikki_rekisteri_230_297mm.jpg : 351Kb

Sosiaalihuollon ammattilainen, rekisteröidy Suosikkiin 30.6.2017 mennessä

Sosiaalihuollon ammattihenkilön on rekisteröidyttävä 30.6. men­nessä Valviran Suosikki-rekisteriin. Rekisteröintiin täytyy varata kuusi kuukautta käsittelyaikaa, jotta rekisteröinti ehditään tehdä 31.12.2017 mennessä. Oppilaitoksista 1.3.2016 jälkeen valmistu­vat sosiaalihuollon ammattihenkilöt rekisteröityvät Suosikkiin ja Terhikkiin oppilaitoksissa yhteishakemuksella valmistumisvai­heessa.

Vain uudessa Suosikki-rekisterissä 31.12.2017 mennessä olevat sosiaalihuollon ammattilaiset voivat käyttää jatkossa suojattua ammattinimikettään. Sosiaalihuollon ammattihenkilöitä ovat lähihoitajat, kodinhoitajat, kehitysvammaistenhoitajat, sosiaali­työntekijät, sosionomit ja geronomit.

Ammattihenkilölain voimaantulon jälkeen Valvira on myöntänyt hakemuksen perusteella oikeuden harjoittaa sosiaalihuollon ammattia laillistettuna ammattihenkilönä sekä merkinnyt hakemuksesta oikeuden käyttää nimikesuojattua sosiaalihuollon ammattinimikettä Suomessa ja ulkomailla koulutetuille sosiaalihuollon ammattihenkilöille.

Hakemusohjeet (linkki johtaa Valviran sivuille)
Sosiaalihuollon ammattioikeudet (linkki Valviran sivuille)

Sotelainen -sivusto

Työterveyslaitoksen uusi  www.sotelainen.fi -sivusto nostaa kentällä toimivat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset keskiöön sekä tukee henkilöstöä tulevassa maakuntauudistuksessa ja siihen liittyvissä laajoissa organisaatiomuutoksissa sote-alalla. Työterveyslaitos haluaa tukea sote-työntekijöitä muutoksessa ja antaa heille äänen nostamalla heidän tarinoitaan esiin. Tutustu sivustoon!

***

JHL - Hyvinvoinnin ammattilaisten liitto Vuosina 2015-2017 JHL:n ammatilliset kärkihankkeet keskittyvät sosiaali- ja terveysalojen ammatteihin. Vuonna 2015 kehitysvamma-ala oli kärkihankkeessa mukana.

Kehitysvamma-alalla työskennellään kunnissa, kuntayhtymissä tai yksityisen sektorin palveluyksiköissä. Kehitysvamma-alan työntekijät työskentelevät toimintaympäristöissä, joissa eri ikäiset kehitysvammaiset asuvat, tekevät työtä, opiskelevat tai käyttävät eri palveluja.

Kehitysvamma-alalla tapahtuu paljon toimialaan liittyviä muutoksia, ja alan ammattilaiset tuntevat kehitysvammaiselle henkilölle ja hänen läheisilleen tarkoitetut palvelut, kehitysvamma-alan verkostot ja muut yhteiskunnan palvelut.

Kehitysvamma-alalla ammattinimikkeitä ovat mm. kehitysvammaisten hoitaja, kehitysvamma-ohjaaja, hoitaja, lähihoitaja, lähiohjaaja tai henkilökohtainen avustaja.

Sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteri Suosikki

Vain uudessa Suosikki-rekisterissä 31.12.2017 mennessä olevat sosiaalihuollon ammattilaiset voivat käyttää jatkossa suojattua ammattinimikettään. Sosiaalihuollon ammattihenkilöitä ovat lähihoitajat, kodinhoitajat, kehitysvammaistenhoitajat, sosiaali­työntekijät, sosionomit ja geronomit.

Sosiaalihuollon ammattihenkilön on rekisteröidyttävä 30.6. men­nessä Valviran Suosikki-rekisteriin. Rekisteröintiin täytyy varata kuusi kuukautta käsittelyaikaa, jotta rekisteröinti ehditään tehdä 31.12.2017 mennessä. Oppilaitoksista 1.3.2016 jälkeen valmistu­vat sosiaalihuollon ammattihenkilöt rekisteröityvät Suosikkiin ja Terhikkiin oppilaitoksissa yhteishakemuksella valmistumisvai­heessa.

Ammattihenkilölain voimaantulon jälkeen Valvira on myöntänyt hakemuksen perusteella oikeuden harjoittaa sosiaalihuollon ammattia laillistettuna ammattihenkilönä sekä merkinnyt hakemuksesta oikeuden käyttää nimikesuojattua sosiaalihuollon ammattinimikettä Suomessa ja ulkomailla koulutetuille sosiaalihuollon ammattihenkilöille. 

Lue lisää asiasta JHL:n esitteestä tai  Valviran verkkosivuilta.

Kehitysvamma-alan kysely

Lähes 43 prosenttia kehitysvamma-alalla työskentelevistä JHL:läisistä on kokenut työssään uhkaa viime vuoden aikana. Tulos käy ilmi tammikuussa 2016 tehdystä webropol-kyselystä, johon vastasi noin 400 alan työntekijää. Lue kyselystä verkkolehti Motiivista.

JHL:n ammatillinen koulutus 2017

Koulutustarjontaa on runsaasti vuonna 2017 ja jokainen löytää ammatilliset opintopäivät läheltä kotoa! Tutustu: Koulutustarjonta 2017

Omat JHL-sivut

Kehitysvamma-alan ammattilaisilla on Omat JHL-sivut, joilla on alaan liittyvää lisämateriaalia, muun muassa alaan liittyvä kysymys-vastaus -palsta.
Kurkkaa myös sivun Opintopäivien koulutusmateriaalit -ainestoja

Valtakunnallinen verkosto

Jäsensivuilla voit tututustua myös kehitysvamma-alan valtakunnalliseen ammattialaverkostoon.

Oma opas

Kehitysvamma-alan ammattilaisille on oma opas. Voit tallentaa, tulostaa tai tilata sen Materiaalipankin Oppaat -sivulta. Oppaan on päivitetty lokakuussa 2015.

Katso myös

Päivitetty: 30.5.2017

Uusimmat päivitykset

18.8.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Ammattialasivut » Puhdistus- ja ravitsemispalvelut » Puhtauspalvelualan verkosto
18.8.2017 Suomeksi » Sopimukset » Kunta-alan sopimukset » KVTES - kunta-alan sopimus
17.8.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » JHL:n lomapaikat » Lomapaikkojen varaus
17.8.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Avoimet työpaikat
17.8.2017 Suomeksi » Sopimukset » Yksityisten alojen sopimukset » Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimus » Sosiaalialan kohdeviestit jäsenille
16.8.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Jäsenkirje Pointti
11.8.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sote-alojen ammatillinen kärkihanke » Sote-festarit
9.8.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sote-alojen ammatillinen kärkihanke
9.8.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Varhaiskasvatus
7.8.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Oulu ja Kajaani