Kehitysvamma-ala

JHL - Hyvinvoinnin ammattilaisten liitto Vuosina 2015-2017 JHL:n ammatilliset kärkihankkeet keskittyvät sosiaali- ja terveysalojen ammatteihin. Vuonna 2015 kehitysvamma-ala oli kärkihankkeessa mukana.

Kehitysvamma-alalla työskennellään kunnissa, kuntayhtymissä tai yksityisen sektorin palveluyksiköissä. Kehitysvamma-alan työntekijät työskentelevät toimintaympäristöissä, joissa eri ikäiset kehitysvammaiset asuvat, tekevät työtä, opiskelevat tai käyttävät eri palveluja.

Kehitysvamma-alalla tapahtuu paljon toimialaan liittyviä muutoksia, ja alan ammattilaiset tuntevat kehitysvammaiselle henkilölle ja hänen läheisilleen tarkoitetut palvelut, kehitysvamma-alan verkostot ja muut yhteiskunnan palvelut.

Kehitysvamma-alalla ammattinimikkeitä ovat mm. kehitysvammaisten hoitaja, kehitysvamma-ohjaaja, hoitaja, lähihoitaja, lähiohjaaja tai henkilökohtainen avustaja.

Kehitysvamma-alan kysely

Lähes 43 prosenttia kehitysvamma-alalla työskentelevistä JHL:läisistä on kokenut työssään uhkaa viime vuoden aikana. Tulos käy ilmi tammikuussa 2016 tehdystä webropol-kyselystä, johon vastasi noin 400 alan työntekijää. Lue kyselystä verkkolehti Motiivista.

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki

Lain voimaantulon jälkeen Valvira myöntää hakemuksen perusteella oikeuden harjoittaa sosiaalihuollon ammattia laillistettuna ammattihenkilönä sekä merkitsee hakemuksesta oikeuden käyttää nimikesuojattua sosiaalihuollon ammattinimikettä Suomessa ja ulkomailla koulutetuille sosiaalihuollon ammattihenkilöille. Valvira vastaanottaa hakemuksia 1.3.2016 alkaen.

Laillistettuja ammattinimikkeitä ovat sosiaalityöntekijä, sosionomi ja geronomi ja nimikesuojattuja lähihoitaja, kodinhoitaja ja kehistysvammaisten hoitaja.

Lue lisää asiasta JHL:n esitteestä tai Valviran verkkosivuilta

JHL:n ammatillinen koulutus 2017

Koulutustarjontaa on runsaasti vuonna 2017 ja jokainen löytää ammatilliset opintopäivät läheltä kotoa! Tutustu: Koulutustarjonta 2017

Omat JHL-sivut

Kehitysvamma-alan ammattilaisilla on Omat JHL-sivut, joilla on alaan liittyvää lisämateriaalia, muun muassa alaan liittyvä kysymys-vastaus -palsta.
Kurkkaa myös sivun Opintopäivien koulutusmateriaalit -ainestoja

Valtakunnallinen verkosto

Jäsensivuilla voit tututustua myös kehitysvamma-alan valtakunnalliseen ammattialaverkostoon.

Oma opas

Kehitysvamma-alan ammattilaisille on oma opas. Voit tallentaa, tulostaa tai tilata sen Materiaalipankin Oppaat -sivulta. Oppaan on päivitetty lokakuussa 2015.

Katso myös

Päivitetty: 13.12.2016

Uusimmat päivitykset

24.2.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Aktiivien työkalut » JHL:n hallinnon päätösmuistiot
24.2.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Päättäjät ja organisaatio » Edustajisto ja hallitus
24.2.2017 Suomeksi » Opi ja osallistu » Osallistu toimintaan » Nuoriso- ja opiskelijatoiminta » Nuorten ja opiskelijoiden tapahtumat
24.2.2017 Suomeksi » Opi ja osallistu » Osallistu toimintaan » Nuoriso- ja opiskelijatoiminta
24.2.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Henkilökohtaiset avustajat
24.2.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » Lomaetuja ja alennuksia
23.2.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Kaakkois-Suomi » Edustajistovaalit 2017
23.2.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Varhaiskasvatus
23.2.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Avoimet työpaikat
22.2.2017 Suomeksi » Sopimukset » Yksityisten alojen sopimukset » Henkilökohtaisten avustajien sopimus » Henkilökohtaisten avustajien kohdeviestit