Luottamusmiestoiminta

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta noudattavilla työpaikoilla järjestäytyneet työntekijät voivat valita luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen. He edustavat JHL:läisiä työsuhteeseen ja työehtosopimuksen tulkintaan liittyvissä asioissa.

Yrityksen järjestäytyneillä työntekijöillä on oikeus keskuudestaan valita luottamusmies ja varaluottamusmies toimimaan heidän valtuuttamanaan asioissa, jotka koskevat työehtosopimuksen tulkintaa tai muita työsuhteeseen liittyviä kysymyksiä. JHL:n jäseniä edustaa JHL:nen luottamusmies.

Luottamusmies neuvottelee paikalliset sopimukset muiden muassa paikallisesti jaettavat palkankorotukset. Sen takia on ensiarvoisen tärkeää, että jokaisella työpaikalla olisi JHL:nen luottamusmies.

Luottamusmies tuntee työehtosopimuksen ja on kaikissa kysymyksissä jäsenten tukena. Kysy aina ensin luottamusmieheltä!

Palkalliset ay-kurssit löytyvät sivulta Kurssin palkallisuus

Luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutetun korvaukset löytyvät yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta sivulta 76.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 2022–2024 (pdf, 1 Mt)