Yksityisen sosiaalipalvelualan tes

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta noudatetaan työntekijöihin, jotka tekevät töitä sosiaalialan palveluyksiköissä. Työehtosopimus on yleissitova, joten myös järjestäytymättömät alalla toimivat työnantajat ovat velvollisia noudattamaan sen määräyksiä.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta neuvottelevat työntekijäpuolella JHL, Terveys- ja Sosiaalialan Neuvottelujärjestö TSN, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ja Jyty-Pardia-STHL Neuvottelujärjestö sekä työnantajapuolella Hyvinvointialan liitto (aiemmin Sosiaalialan Työnantajat).

JHL:n jäsenenä saat turvaa, tukea ja neuvoja erilaisissa työelämän tilanteissa.

Liity jäseneksi!

Yksityisen sosiaalipalvelualan tes 2018

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 2018–2020 (pdf, 843 KB)

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 2018–2020, esittely (pdf, 2 MB)

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 2018–2020, esittelyvideo

Yksityisen sosiaalipalvelualan palkkataulukot vuosille 2018 ja 2019 (mukana  palkankorotukset 1.4.2018 ja 1.4.2019 sekä palkkaryhmien alarajakorotukset 1.6.2018 ja 1.6.2019)

Edellinen työehtosopimus

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.2.2017–31.1.2018 (pdf, 884 KB)

Yksityisen sosiaalipalvelualan tes englanniksi (Collective Agreement for the Private Social Services Sector 1.2.2017–31.1.2018)

Pohditko, miten asiasta oli sovittu aiemmissa työehtosopimuksissa? Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 2014–2017 (Sopimuksen voimassaolo päättyi 31.1. 2017.)

Sosiaalipalvelujen ala kasvaa koko ajan

Yksityisiä sosiaalipalveluja tuottavia toimipaikkoja on maassamme tuhansia. Alan työpaikkoja ovat esimerkiksi yksityiset päiväkodit, ensi- ja turvakodit, päihdehuoltolaitokset sekä palvelutalot ja ryhmäkodit. Alalla oli vuoden 2018 alkupuolella noin 54 000 työntekijää.

Työntekijä ja lapsi katsovat purkkiin istutettua kasviapäiväkodissa.

JHL:n luottamusmies tukenasi

Yrityksen järjestäytyneillä työntekijöillä on oikeus valita keskuudestaan luottamusmies ja varaluottamusmies toimimaan heidän valtuuttamanaan asioissa, jotka koskevat työehtosopimuksen tulkintaa tai muita työsuhteeseen liittyviä kysymyksiä.

JHL:n jäseniä edustaa JHL:n luottamusmies.

Luottamusmies neuvottelee paikalliset sopimukset eli muiden muassa paikallisesti jaettavat palkankorotukset. Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää, että jokaisella työpaikalla olisi JHL:n luottamusmies.

Luottamusmies tuntee työehtosopimuksen ja on kaikissa kysymyksissä jäsenten tukena. Kysy aina ensin luottamusmieheltä!

Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, ota yhteyttä aluetoimistoosi.

Työehtosopimuksen neuvottelijat ovat JHL:ssä sopimustoimitsijat Kari Bagge ja Kalle Honkanen.

kotihoidossa hoitaja laittaa sukkaa vanhuksen jalkaan

Työuraopas sosiaalialalle

Yksityisen sosiaalipalvelualan työuraopas Pidempiä työuria ja tuottavuutta eri-ikäisten johtamisella on tehty johtamisen ja esimiestyön tueksi. Opas on tarkoitettu myös koko työyhteisön käyttöön ja kannustimeksi kehittää työhyvinvointia ja tuloksellisuutta työurien kaikissa vaiheissa.

Yksityisen sosiaalipalvelualan Työhyvinvointiopas

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön -oppaan ovat tuottaneet Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen neuvotteluosapuolet eli Sosiaalialan Työnantajaliitto sekä JHL ja muut ammattijärjestöt.

Oppaassa käsitellään työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin sekä työpaikan työsuojelun yhteistoimintaan ja työterveyshuoltoon liittyviä perusasioita. Oppaan perusviesti perustuu ennakoivaan toimintaan eli muun muassa siihen, että työstä, työympäristöstä ja työoloista johtuvat terveys- ja turvallisuusriskit selvitetään ja mahdollisuuksien mukaan poistetaan.

Henkilöstön työkykyä edistetään sopimalla yhteisistä käytännöistä ja luomalla yhteistyössä henkilöstön ja työterveyshuollon kanssa ennakkoon varhaisen tuen malleja.

Yksityinen sosiaalipalveluala – Työhyvinvointia hyvinvointityöhön -opas pdf-muodossa.