Yksityinen sosiaalipalveluala tes

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta noudatetaan Sosiaalialan työnantajien jäsenyritysten palveluksessa oleviin sosiaalialan palveluyksiköissä työskenteleviin työntekijöihin.

Voimassaoleva työehtosopimus

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.2. 2017 - 31.1.2018 (pdf, 884 KB)

Edellinen työehtosopimus

Pohditko, miten asiasta oli sovittu aiemmissa työehtosopimuksissa? Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 2014-17 (Sopimuksen voimassaolo päättyi 31.1. 2017.)

Yksityisen sosiaalipalvelualan tes englanniksi (Collective Agreement for the Private Social Services Sector)

Yksityisen sosiaalipalvelualan palkkataulukot

Yksityisen sosiaalipalvelualan G-taulukko (pdf, 7 KB)

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta neuvottelevat JHL, Terveys- ja Sosiaalialan Neuvottelujärjestö TSN, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ja Jyty-Pardia-STHL Neuvottelujärjestö sekä Sosiaalialan Työnantajat.

Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelutulos kilpailukykysopimuksesta

Sopimustoimitsija Minna Pirttijärvi selostaa yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelutuloksen sisällön videolla.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen neuvottelutulos, esittelykalvot

Sosiaalipalvelujen ala kasvaa koko ajan

Yksityisiä sosiaalipalveluja tuottavia toimipaikkoja on maassamme runsaat 3 000. Hieman yli puolet niistä on järjestöjen ylläpitämiä, kuten ensi- ja turvakodit, päihdehuoltolaitokset sekä palvelutalot ja ryhmäkodit. Henkilöstöä näilllä palveluntuottajilla on kaikkiaan noin 32 000.

JHL:n luottamusmies tukenasi

Yrityksen järjestäytyneillä työntekijöillä on oikeus keskuudestaan valita luottamusmies ja varaluottamusmies toimimaan heidän valtuuttamanaan asioissa, jotka koskevat työehtosopimuksen tulkintaa tai muita työsuhteeseen liittyviä kysymyksiä. JHL:n jäseniä edustaa JHL:n luottamusmies.

Luottamusmies neuvottelee paikalliset sopimukset eli muiden muassa paikallisesti jaettavat palkankorotukset. Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää, että jokaisella työpaikalla olisi JHL:n luottamusmies.

Luottamusmies tuntee työehtosopimuksen ja on kaikissa kysymyksissä jäsenten tukena. Kysy aina ensin luottamusmieheltä!

Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, ota yhteyttä aluetoimistoosi. Niissä kaikissa on yksityisten alojen edunvalvontaan perehtynyt henkilö.

Työehtosopimuksen neuvottelijat ovat JHL:ssä sopimustoimitsijat Minna Pirttijärvi ja Veikko Lehtonen. Lisäksi tiimiin kuuluu sopimustoimitsija Kalle Honkanen.

Työuraopas sosiaalialalle

Yksityisen sosiaalipalvelualan työuraopas ”Pidempiä työuria ja tuottavuutta eri-ikäisten johtamisella” on tehty johtamisen ja esimiestyön tueksi. Opas on tarkoitettu myös koko työyhteisön käyttöön ja kannustimeksi kehittää rinta rinnan työhyvinvointia ja tuloksellisuutta työurien kaikissa vaiheissa.

Yksityisen sosiaalipalvelualan Työhyvinvointiopas

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön -oppaan ovat tuottaneet Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen neuvotteluosapuolet eli Sosiaalialan Työnantajaliitto sekä JHL ja muut ammattijärjestöt.

Oppaassa käsitellään työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin sekä työpaikan työsuojelun yhteistoimintaan ja työterveyshuoltoon liittyviä perusasioita. Oppaan perusviesti perustuu ennakoivaan toimintaan eli muun muassa siihen, että työstä, työympäristöstä ja työoloista johtuvat terveys- ja turvallisuusriskit selvitetään ja mahdollisuuksien mukaan poistetaan.

Henkilöstön työkykyä edistetään sopimalla yhteisistä käytännöistä ja luomalla yhteistyössä henkilöstön ja työterveyshuollon kanssa ennakkoon varhaisen tuen malleja.

Yksityinen sosiaalipalveluala – Tyohyvinvointia hyvinvointityöhön. Opas on pdf-muodossa.