Yksityisen sosiaalipalvelualan tes

JHL pitää huolta yksityisen sosiaalipalvelualan työehdoista. Alan työehtosopimusta noudatetaan työntekijöihin, jotka tekevät töitä sosiaalialan palveluyksiköissä. Työehtosopimus on yleissitova, joten myös järjestäytymättömät alalla toimivat työnantajat ovat velvollisia noudattamaan sen määräyksiä.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta neuvottelevat JHL, Terveys- ja Sosiaalialan Neuvottelujärjestö TSN, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ja Jyty-Pardia-STHL Neuvottelujärjestö sekä työnantajapuolella Hyvinvointialan liitto (aiemmin Sosiaalialan Työnantajat).

JHL:n jäsenenä saat turvaa, tukea ja neuvoja erilaisissa työelämän tilanteissa.

Liity jäseneksi!

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

Yksityinen sosiaalipalveluala tes 2020-2022 (pdf, 628 kt)

Yksityisen sosiaalipalvelualan tes 2020-2022 esittely (pdf, 1 Mt)

Yksityisen sosiaalipalvelualan tes 2020-2022 palkkataulukot (pdf, 112 kt)

Yksityisen sosiaalipalvelualan tes 2020-2022 allekirjoituspöytäkirja (pdf, 332 kt)

Sosiaalipalvelujen ala kasvaa koko ajan

Yksityisiä sosiaalipalveluja tuottavia toimipaikkoja on maassamme tuhansia. Alan työpaikkoja ovat esimerkiksi yksityiset päiväkodit, ensi- ja turvakodit, päihdehuoltolaitokset sekä palvelutalot ja ryhmäkodit. Alalla oli vuoden 2018 alkupuolella noin 54 000 työntekijää.

Työntekijä ja lapsi katsovat purkkiin istutettua kasviapäiväkodissa.

JHL:n luottamusmies tukenasi

Yrityksen järjestäytyneillä työntekijöillä on oikeus valita keskuudestaan luottamusmies ja varaluottamusmies toimimaan heidän valtuuttamanaan asioissa, jotka koskevat työehtosopimuksen tulkintaa tai muita työsuhteeseen liittyviä kysymyksiä.

JHL:n jäseniä edustaa JHL:n luottamusmies.

Luottamusmies neuvottelee paikalliset sopimukset eli muiden muassa paikallisesti jaettavat palkankorotukset. Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää, että jokaisella työpaikalla olisi JHL:n luottamusmies.

Luottamusmies tuntee työehtosopimuksen ja on kaikissa kysymyksissä jäsenten tukena. Kysy aina ensin luottamusmieheltä!

Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, ota yhteyttä aluetoimistoosi.

Työehtosopimuksen neuvottelija JHL:ssä on sopimusasiantuntija Kalle Honkanen.

kotihoidossa hoitaja laittaa sukkaa vanhuksen jalkaan

Työuraopas sosiaalialalle

Yksityisen sosiaalipalvelualan työuraopas Pidempiä työuria ja tuottavuutta eri-ikäisten johtamisella on tehty johtamisen ja esimiestyön tueksi. Opas on tarkoitettu myös koko työyhteisön käyttöön ja kannustimeksi kehittää työhyvinvointia ja tuloksellisuutta työurien kaikissa vaiheissa.

Yksityisen sosiaalipalvelualan Työhyvinvointiopas

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön -oppaan ovat tuottaneet Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen neuvotteluosapuolet eli Sosiaalialan Työnantajaliitto sekä JHL ja muut ammattijärjestöt.

Oppaassa käsitellään työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin sekä työpaikan työsuojelun yhteistoimintaan ja työterveyshuoltoon liittyviä perusasioita. Oppaan perusviesti perustuu ennakoivaan toimintaan eli muun muassa siihen, että työstä, työympäristöstä ja työoloista johtuvat terveys- ja turvallisuusriskit selvitetään ja mahdollisuuksien mukaan poistetaan.

Henkilöstön työkykyä edistetään sopimalla yhteisistä käytännöistä ja luomalla yhteistyössä henkilöstön ja työterveyshuollon kanssa ennakkoon varhaisen tuen malleja.

Yksityinen sosiaalipalveluala – Työhyvinvointia hyvinvointityöhön -opas pdf-muodossa.