Yksityisen sosiaalipalvelualan tes

Lähihoitaja, lastenhoitaja, sosiaaliohjaaja: JHL pitää huolta palkastasi ja muista työehdoistasi. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus on yleissitova eli sen määräykset koskevat myös järjestäytymättömiä työnantajia.

JHL neuvottelee työehdot sinulle, joka työskentelet yksityisellä sosiaalipalvelualalla. Oli ammattisi lähihoitaja, lastenhoitaja, sosiaaliohjaaja tai mikä tahansa alan lukemattomista tehtävistä, JHL on paras ammattiliitto sinulle.

Liiton luottamusmies auttaa, kun kaikki työpaikalla ei suju sopimuksen mukaan. JHL:n jäsenenä voit saada myös oikeusapua ammattiliitoltasi.

Liity jäseneksi!

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 2022-2024

Collective agreement for the private social services sector 1 May 2022 - 30 April 2024 (pdf, 2 Mt)

Sosiaalipalvelujen ala kasvaa koko ajan

Yksityisiä sosiaalipalveluja tuottavia toimipaikkoja on maassamme tuhansia. Alan ammattilaiset työskentelevät esimerkiksi yksityisissä päiväkodeissa, vanhusten palveluasumisessa ja hoitokodeissa, vammaisten henkilöiden asumispalveluissa, ensi- ja turvakodeissa, päihdepalveluissa, lastensuojelussa sekä henkilökohtaisina avustajina. Alalla on yhteensä reilu 70 000 palkansaajaa.

Työntekijä ja lapsi katsovat purkkiin istutettua kasviapäiväkodissa.

JHL:n luottamusmies tukenasi

Yrityksen järjestäytyneillä työntekijöillä on oikeus valita keskuudestaan luottamusmies ja varaluottamusmies toimimaan heidän valtuuttamanaan asioissa, jotka koskevat työehtosopimuksen tulkintaa tai muita työsuhteeseen liittyviä kysymyksiä.

JHL:n jäseniä edustaa JHL:n luottamusmies.

Luottamusmies neuvottelee paikalliset sopimukset eli muun muassa paikallisesti jaettavat palkankorotukset. Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää, että jokaisella työpaikalla onJHL:n luottamusmies.

Luottamusmies tuntee työehtosopimuksen ja on kaikissa kysymyksissä jäsenten tukena. Kysy aina ensin apua luottamusmieheltä.

Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, ota yhteyttä aluetoimistoosi.

Työehtosopimuksen neuvottelija JHL:ssä on sopimusasiantuntija Tanja Tuunainen-Vainio.

kotihoidossa hoitaja laittaa sukkaa vanhuksen jalkaan

Työuraopas sosiaalialalle

Yksityisen sosiaalipalvelualan työuraopas Pidempiä työuria ja tuottavuutta eri-ikäisten johtamisella on tehty johtamisen ja esimiestyön tueksi. Opas on tarkoitettu koko työyhteisön käyttöön ja kannustimeksi kehittää työhyvinvointia ja tuloksellisuutta työurien kaikissa vaiheissa.

Yksityisen sosiaalipalvelualan Työhyvinvointiopas

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön -oppaan ovat tuottaneet Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen neuvotteluosapuolet eli Sosiaalialan Työnantajaliitto sekä JHL ja muut ammattijärjestöt.

Oppaassa käsitellään työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin sekä työpaikan työsuojelun yhteistoimintaan ja työterveyshuoltoon liittyviä perusasioita. Oppaan perusviesti perustuu ennakoivaan toimintaan eli muun muassa siihen, että työstä, työympäristöstä ja työoloista johtuvat terveys- ja turvallisuusriskit selvitetään ja mahdollisuuksien mukaan poistetaan.

Henkilöstön työkykyä edistetään sopimalla yhteisistä käytännöistä ja luomalla yhteistyössä henkilöstön ja työterveyshuollon kanssa ennakkoon varhaisen tuen malleja.

Yksityinen sosiaalipalveluala – Työhyvinvointia hyvinvointityöhön -opas pdf-muodossa.