Henkilökohtainen avustaja tes

Työehtosopimuksella määrätään henkilökohtaisten avustajien työsuhteissa noudatettavat vähimmäisehdot kun työnantajana on vammainen henkilö itse.

Tätä sopimusta noudatetaan Heta – Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto ry:n jäsenenä olevien vammaisten henkilöiden henkilökohtaisiin avustajiin,

joiden palkkaamisesta aiheutuviin kustannuksiin vammainen henkilö saa vammaispalvelulain perusteella korvausta ja työsopimus on tehty avustajan ja vammaisen henkilön tai tämän edustajan välillä.

Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus (pdf, 1 MB)

National collective agreement regarding personal assistans (pdf, 4 MB)

Riksomfattande kollektivavtalet HETA (pdf, 4 MB)

Työehtosopimusta ei sovelleta palveluasumisyksiköiden tai vastaavien palveluasumista tuottavien organisaatioiden palveluksessa oleviin eikä myöskään kuntien palveluksessa oleviin avustajiin.

Työehtosopimusta ei sovelleta myöskään niihin työsuhteisiin, joihin sovelletaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta, AVAINTA:n työehtosopimusta tai kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta.

Työehtosopimuksen neuvottelijat ovat JHL:ssä sopimustoimitsijat  Veikko Lehtonen ja Kalle Honkanen.

Henkilökohtaisten avustajien työsopimukseen liittyviä asioita käsitellään myös alan omilla www-sivuilla. Tutustu!

Henkilökohtisetavustajat.fi

Lisää aiheesta myös:

Henkilökohtaisten avustajien ammattialasivu – Työehtosopimus ja työnantaja