Henkilökohtaisten avustajien tes

Tällä työehtosopimuksella määrätään henkilökohtaisten avustajien työsuhteissa noudatettavat vähimmäisehdot, kun työnantajana on vammainen henkilö itse.

JHL neuvottelee henkilökohtaisten avustajien työehtosopimuksen, jotta yhteiskunnallisesti tärkeän työn arvostus näkyisi kukkarossa ja hyvinvointina työelämässä. Kuulumalla liittoon saat edunvalvontaa, tukea ja turvaa.

Liity JHL:n jäseneksi!

Työehtosopimuksen soveltamisala

Henkilökohtaisia avustajia koskevaa valtakunnallista työehtosopimusta noudatetaan henkilökohtaisen avun työnantajamallissa eli pääasiallisesti silloin, kun henkilökohtaisen avustajan työnantajana toimii vammainen avun käyttäjä itse tai hänen edustajansa. Työehtosopimusta noudatetaan silloin, kun työnantaja on järjestäytynyt Heta-liittoon.

Kaksi naista katsoo toisiaan, toinen istuu pyörätuolissa.

Työehtosopimusta voidaan soveltaa henkilökohtaiseen avustajaan myös silloin, kun

  • työnantajana toimii joku muu henkilö kuin vammainen itse, ja vammaiselle on myönnetty korvaus henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta muun kuin vammaispalvelulain perusteella
  • työnantaja, joka on vammainen tai joku muu henkilö, vastaa itse henkilökohtaisen avustajan palkkauksesta aiheutuvista kustannuksista.

Työehtosopimusta ei sovelleta

  • palveluasumisyksiköiden tai vastaavien palveluasumista tuottavien organisaatioiden palveluksessa oleviin eikä myöskään
  • kuntien palveluksessa oleviin avustajiin
  • niihin työsuhteisiin, joihin sovelletaan yksityisen sosiaalipalvelualanAVAINTA:n työehtosopimusta tai kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta KVTESiä.

Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus 1.5.2021–30.4.2022

Henkilökohtaisia avustajia koskevan valtakunnallisen työehtosopimuksen sopimuskausi on 12 kuukauden pituinen. Palkankorotukset astuvat voimaan 1.11.2021.

Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus 2021 (pdf, 579 kt)

Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus - neuvottelutuloksen esittely (pdf, 500 kt)

JHL:n sopimusasiantuntijat Laura Tuominen ja Laura Kovalainen kertovat henkilökohtaisten avustajien työehtosopimusta koskevan neuvottelutuloksen sisällöstä.

Henkilökohtaisten avustajien työaikaopas

JHL:n ja Hetan asiantuntijat ovat julkaiseet Heta-tesin työaikaoppaan. Oppaassa kerrotaan työajan järjestämisestä ja siihen vaikuttavista asioista, työaikasuunnittelusta sekä työvuoroluettelon tekemisen periaatteista ja vaihtoehdoista.

Henkilökohtaisten avustajien työaikaopas (pdf)

Henkilökohtaisten avustajien työaikaopas (rtf)

Aiemmat työehtosopimukset

Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus 1.4.2020-30.4.2021 (pdf, 1 Mt)

Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus 1.2.2018 – 31.1.2020 (pdf, 180 kt)

Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus 1.2.2017-31.1.2018 (pdf, 1 Mt)

JHL:n neuvottelijoina toimivat JHL:n sopimustoimitsijat Laura Tuominen ja Laura Kovalainen.

Lisää aiheesta

Henkilökohtaisten avustajien ammattialasivu – Työehtosopimus ja työnantaja