Henkilökohtaisten avustajien tes

Tällä työehtosopimuksella määrätään henkilökohtaisten avustajien työsuhteissa noudatettavat vähimmäisehdot, kun työnantajana on vammainen henkilö itse.

JHL neuvottelee henkilökohtaisten avustajien työehtosopimuksen, jotta yhteiskunnallisesti tärkeän työn arvostus näkyisi kukkarossa ja hyvinvointina työelämässä. Kuulumalla liittoon saat edunvalvontaa, tukea ja turvaa.

Liity JHL:n jäseneksi!

Työehtosopimuksen soveltamisala

Henkilökohtaisia avustajia koskevaa valtakunnallista työehtosopimusta noudatetaan henkilökohtaisen avun työnantajamallissa eli pääasiallisesti silloin, kun henkilökohtaisen avustajan työnantajana toimii vammainen avun käyttäjä itse tai hänen edustajansa. Työehtosopimusta noudatetaan silloin, kun työnantaja on järjestäytynyt Heta-liittoon.

Työehtosopimusta voidaan soveltaa henkilökohtaiseen avustajaan myös silloin, kun

  • työnantajana toimii joku muu henkilö kuin vammainen itse, ja vammaiselle on myönnetty korvaus henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta muun kuin vammaispalvelulain perusteella
  • työnantaja, joka on vammainen tai joku muu henkilö, vastaa itse henkilökohtaisen avustajan palkkauksesta aiheutuvista kustannuksista.

Työehtosopimusta ei sovelleta

  • palveluasumisyksiköiden tai vastaavien palveluasumista tuottavien organisaatioiden palveluksessa oleviin eikä myöskään
  • kuntien palveluksessa oleviin avustajiin
  • niihin työsuhteisiin, joihin sovelletaan yksityisen sosiaalipalvelualanAVAINTA:n työehtosopimusta tai kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta KVTESiä.

Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus 9.5.2022–30.4.2023

Henkilökohtaisia avustajia koskevan valtakunnallisen työehtosopimuksen sopimuskausi on vuoden mittainen.  Palkankorotukset astuvat voimaan 1.8.2022.

Katso video, jossa  ammattiliitto JHL:n sopimusasiantuntijat Laura Tuominen ja Pinja Lumitsalo kertovat helnkilökohtaistean avustajien työehtosopimuksesta, joka on voimassa 30.4.2023 saakka.

Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus 9.5.2022 alkaen

Neuvottelutuloksen esittely 

Henkilökohtaisten avustajien työaikaopas

JHL:n ja Hetan asiantuntijat ovat julkaiseet Heta-tesin työaikaoppaan. Oppaassa kerrotaan työajan järjestämisestä ja siihen vaikuttavista asioista, työaikasuunnittelusta sekä työvuoroluettelon tekemisen periaatteista ja vaihtoehdoista.

Henkilökohtaisten avustajien työaikaopas (pdf)

Henkilökohtaisten avustajien työaikaopas (rtf)

Aiemmat työehtosopimukset

Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus 2021 (pdf, 579 kt)

Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus 1.4.2020-30.4.2021 (pdf, 1 Mt)

Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus 1.2.2018 – 31.1.2020 (pdf, 180 kt)

Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus 1.2.2017-31.1.2018 (pdf, 1 Mt)

JHL:n neuvottelijoina toimivat JHL:n sopimusasiantuntijat Laura Tuominen ja Pinja Lumitsalo.

Lisää aiheesta

Henkilökohtaisten avustajien ammattialasivu – Työehtosopimus ja työnantajaHetaTES_2022 vHetaTES_2022 v2022 HETA-tes uuden sopimusratkaisun esittely julkinen (1)2022 HETA-tes uuden sopimusratkaisun esittely julkinen (1)