Henkilökohtaisten avustajien tes

Työehtosopimuksella määrätään henkilökohtaisten avustajien työsuhteissa noudatettavat vähimmäisehdot kun työnantajana on vammainen henkilö itse.

JHL neuvottelee henkilökohtaisten avustajien työehtosopimuksen, jotta yhteiskunnallisesti tärkeän työn arvostus näkyisi kukkarossa ja hyvinvointina työelämässä. Kuulumalla liittoon saat edunvalvontaa, tukea ja turvaa.

Liity JHL:n jäseneksi!

Tätä sopimusta noudatetaan Heta – Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto ry:n jäsenenä olevien vammaisten henkilöiden henkilökohtaisiin avustajiin,

joiden palkkaamisesta aiheutuviin kustannuksiin vammainen henkilö saa vammaispalvelulain perusteella korvausta ja työsopimus on tehty avustajan ja vammaisen henkilön tai tämän edustajan välillä.

Kaksi naista katsoo toisiaan, toinen istuu pyörätuolissa.

Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus 1.5.2021–30.4.2022

Heta-tesin sopimuskausi on 12 kuukauden pituinen. Palkankorotukset astuvat voimaan 1.11.2021.

Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus 2021 (pdf, 579 kt)

Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus - neuvottelutuloksen esittely (pdf, 500 kt)

JHL:n sopimusasiantuntijat Laura Tuominen ja Laura Kovalainen kertovat henkilökohtaisten avustajien työehtosopimusta koskevan neuvottelutuloksen sisällöstä.

Heta-tes 1.2.2020–30.4.2021

Huhtikuussa 2021 päättyneen työehtosopimuksen mukaan lauantailisien taso nousi, kokemuslisiä korotettiin, palkkoja nostettiin yleiskorotuksilla 1.3. alkaen ja uudenvuodenpäivästä tuli palkallinen vapaapäivä.

Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus 2020 (pdf, 1 Mt)

HETA palkkasopimus 2020 (pdf, 167 kt)

HETA B-palkkaryhmän työtehtävät (pdf, 70 kt)

Ylityökokeilu

1.4.2020 tuli voimaan henkilökohtaisia avustajia koskevan valtakunnallisen työehtosopimuksen (1.2.2020 – 30.4.2021) mukainen mahdollisuus sopia ylityökorvauksesta poikkeamisesta. Tästä käytettiin nimiä ylityökokeilu tai ylityöjärjestelmä. Katso tarkemmin HETA-liiton sivuilta. Ylityökokeilu päättyi 30.4.2021.

Parannuksia vaihtelevan työajan työsopimuksiin (0-sopimuksiin)

Eduskunta on tänä vuonna hyväksynyt lakiesityksen vaihtelevaa työaikaa tekevien työntekijöiden aseman parantamisesta, ja muutos on tullut voimaan 1.6.2018. Henkilökohtaisessa avussa on paljon työsopimuksia, joihin muutokset vaikuttavat, ja työsopimukset tulisi käydä läpi kuuden kuukauden siirtymäajan kuluessa.

JHL ry on laatinut yhdessä Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto ry eli Heta-Liiton kanssa uutiskirjeen, joka käsittelee uutta lakia. Siirtymäaika päättyy marraskuun 2018 lopulla. Mikäli sinulla on vaihtelevan työajan työsopimus, niin kannattaa työsopimus käydä läpi työnantajana kanssa ennen marraskuun loppua. Lisätietoa ja ohjeita uutiskirjeessä, sekä kysymyksiä voi kysyä osoitteessa www.henkilokohtaisetavustajat.fi

Palkkaryhmät

JHL ja Heta – Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto ovat sopineet 1.2.2018 voimaan tulleessa työehtosopimuksessa palkkaryhmiin ja valtakunnalliseen palkkaan siirtymisestä. Työnantajalla on velvollisuus ryhmitellä työntekijänsä palkkaryhmiin, ja palkkaryhmiin siirtymisen on tapahduttava viimeistään 1.6.2018.

Palkkaryhmiin liittyvät ohjeistukset

Ohjeistuksia päivitetään jatkuvan neuvottelun periaatteella. Uusimmat ohjeistukset ovat tällä henkilökohtaisten avustajien tes-sivulla.

  1. Lue palkkaluokkiin siirtymisen ohjeistus kokonaan.
  2. Neuvottelijoiden muistio palkkaryhmien soveltamisesta

Heta-tes 2018–2020, esittelydiat (pdf, 680 kt)

Tiedote jäsenille neuvottelutuloksesta (pdf)

Vanha työehtosopimus (1.2.2017-31.1.2018)

Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus (pdf, 1 Mt)

National collective agreement regarding personal assistans (pdf, 4 Mt)

Riksomfattande kollektivavtalet HETA (pdf, 4 Mt)

Työehtosopimusta ei sovelleta palveluasumisyksiköiden tai vastaavien palveluasumista tuottavien organisaatioiden palveluksessa oleviin eikä myöskään kuntien palveluksessa oleviin avustajiin.

Työehtosopimusta ei sovelleta myöskään niihin työsuhteisiin, joihin sovelletaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta, AVAINTA:n työehtosopimusta tai kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta.

JHL:n neuvottelijoina toimivat JHL:n sopimustoimitsijat Laura Tuominen ja Laura Kovalainen.

Lisää aiheesta

Henkilökohtaisten avustajien ammattialasivu – Työehtosopimus ja työnantaja