Henkilökohtainen avustaja tes

Työehtosopimuksella määrätään henkilökohtaisten avustajien työsuhteissa noudatettavat vähimmäisehdot kun työnantajana on vammainen henkilö itse.

JHL neuvottelee henkilökohtaisten avustajien työehtosopimuksen, jotta yhteiskunnallisesti tärkeän työn arvostus näkyisi kukkarossa ja hyvinvointina työelämässä. Kuulumalla liittoon saat edunvalvontaa, tukea ja turvaa.

Liity JHL:n jäseneksi!

Tätä sopimusta noudatetaan Heta – Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto ry:n jäsenenä olevien vammaisten henkilöiden henkilökohtaisiin avustajiin,

joiden palkkaamisesta aiheutuviin kustannuksiin vammainen henkilö saa vammaispalvelulain perusteella korvausta ja työsopimus on tehty avustajan ja vammaisen henkilön tai tämän edustajan välillä.

Neuvottelutulos uudesta työehtosopimuksesta saatiin 21.1.2019

Uusi työehtosopimus kehittää henkilökohtaisten avustajien työehtoja monella tavalla. Lauantailisien taso nousee, kokemuslisiä korotetaan, palkkoja nostetaan yleiskorotuksilla 1.3. alkaen ja uudenvuodenpäivästä tulee palkallinen vapaapäivä. Neuvottelutulos sopimuksesta syntyi tiistai-iltana 21. tammikuuta.

Kaksi naista katsoo toisiaan, toinen istuu pyörätuolissa.

Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus (1.2.2018–31.1.2020)

Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus 2018–2020 (pdf, 771 KB)

Henkilökohtaiset avustajat allekirjoituspöytäkirja 2018 (pdf, 187 KB)

Heta-tes 2018–2020 esittelyvideo

Parannuksia vaihtelevan työajan työsopimuksiin (0-sopimuksiin)

Eduskunta on tänä vuonna hyväksynyt lakiesityksen vaihtelevaa työaikaa tekevien työntekijöiden aseman parantamisesta, ja muutos on tullut voimaan 1.6.2018. Henkilökohtaisessa avussa on paljon työsopimuksia, joihin muutokset vaikuttavat, ja työsopimukset tulisi käydä läpi kuuden kuukauden siirtymäajan kuluessa.

JHL ry on laatinut yhdessä Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto ry eli Heta-Liiton kanssa uutiskirjeen, joka käsittelee uutta lakia. Siirtymäaika päättyy marraskuun 2018 lopulla. Mikäli sinulla on vaihtelevan työajan työsopimus, niin kannattaa työsopimus käydä läpi työnantajana kanssa ennen marraskuun loppua. Lisätietoa ja ohjeita uutiskirjeessä, sekä kysymyksiä voi kysyä osoitteessa www.henkilokohtaisetavustajat.fi

Palkkaryhmät

JHL ja Heta – Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto ovat sopineet 1.2.2018 voimaan tulleessa työehtosopimuksessa palkkaryhmiin ja valtakunnalliseen palkkaan siirtymisestä. Työnantajalla on velvollisuus ryhmitellä työntekijänsä palkkaryhmiin, ja palkkaryhmiin siirtymisen on tapahduttava viimeistään 1.6.2018.

Palkkaryhmiin liittyvät ohjeistukset

Ohjeistuksia päivitetään jatkuvan neuvottelun periaatteella. Uusimmat ohjeistukset ovat tällä henkilökohtaisten avustajien tes-sivulla.

  1. Lue palkkaluokkiin siirtymisen ohjeistus kokonaan.
  2. Neuvottelijoiden muistio palkkaryhmien soveltamisesta

Heta-tes 2018–2020, esittelydiat (pdf, 680 KB)

Tiedote jäsenille neuvottelutuloksesta (pdf)

Vanha työehtosopimus (1.2.2017-31.1.2018)

Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus (pdf, 1 MB)

National collective agreement regarding personal assistans (pdf, 4 MB)

Riksomfattande kollektivavtalet HETA (pdf, 4 MB)

Työehtosopimusta ei sovelleta palveluasumisyksiköiden tai vastaavien palveluasumista tuottavien organisaatioiden palveluksessa oleviin eikä myöskään kuntien palveluksessa oleviin avustajiin.

Työehtosopimusta ei sovelleta myöskään niihin työsuhteisiin, joihin sovelletaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta, AVAINTA:n työehtosopimusta tai kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta.

Työehtosopimuksen neuvottelijat ovat JHL:ssä sopimustoimitsijat  Veikko Lehtonen ja Kalle Honkanen.

Henkilökohtaisten avustajien työsopimukseen liittyviä asioita käsitellään myös alan omilla www-sivuilla. Tutustu!

Henkilokohtaisetavustajat.fi

Lisää aiheesta

Henkilökohtaisten avustajien ammattialasivu – Työehtosopimus ja työnantaja