Avustajan työnkuva ja vastuut

Periaatteena on, että jokainen työnantajana toimiva henkilö määrittelee henkilökohtaisen avustajan työtehtävät. Työ on avustamista, ei hoitoa tai hoivaa.

Avustettava on itse vastuussa itsestään ja tekemisistään myös juridisesti. Henkilökohtainen avustaja ei ole vastuussa työnantajansa raha-asioiden hoidosta. Avustajan on säilytettävä luottamuksellisuus.

Työnkuva

Henkilökohtaisen avustajan työnkuvasta on vaikeaa antaa yleistä kuvausta. Periaatteena on, että jokainen työnantajana toimiva henkilö määrittelee itse työtehtävät. Työ on luonteeltaan avustamista, ei hoitamista tai hoivaamista. Henkilökohtainen avustaja auttaa niissä asioissa, joista suoriutumista työnantajan vamma tai sairaus haittaa.

Henkilökohtaisen avustajan työ tapahtuu työnantajan kotona tai kodin ulkopuolella esimerkiksi työpaikalla, oppilaitoksissa ja harrastuksissa.

Tavallisia avustajan työnkuvaan kuuluvia tehtäviä ovat esimerkiksi peseytymisessä, pukeutumisessa ja wc-käynneissä avustaminen ja itsehoitoon liittyvät asiat.

Avustajan työtehtäviin kuuluvat usein myös arkiset kotityöt kuten siivous, ruoanlaitto ja kauppa-asiointi. Usein työhön kuuluvat myös luottamukselliset asiat, esimerkiksi pankkiasiointi, kommunikoinnissa avustaminen, puuttuvina aisteina toimiminen kuten ympäristön kuvailu, työssä ja harrastuksissa mukana oleminen ja erilaisiin tapahtumiin osallistuminen.

Vastuut

Henkilökohtainen avustaja -järjestelmän lähtökohta on, että työnantaja on vastuussa itsestään ja tekemisistään myös juridisesti. Monet vammat ja pitkäaikaissairaudet vaativat jatkuvaa lääkitystä, jolloin lääkkeiden käyttö usein arkipäiväistyy. Lääkityksen ottaminen tai laiminlyönti on työnantajan omalla vastuulla. Avustaja ei ole vastuussa työnantajansa terveyskäyttäytymisestä.

Avustajan ei myöskään ole vastuussa työnantajansa raha-asioiden hoidosta, vaikka hän hoitaisikin tämän pankkiasioita. Työnantaja päättää ja kantaa vastuun näissäkin asioissa. Avustaja on kuitenkin aina omalta osaltaan vastuussa tietojen luottamuksellisuuden säilymisestä ja salassapidosta.

Katso myös

Henkilökohtaisten avustajienoma verkkosivusto henkilokohtaisetavustajat.fi