Henkilökohtaisen avustajan työnkuva ja vastuut

Periaatteena on, että jokainen avustettava määrittelee henkilökohtaisen avustajan työtehtävät, työnkuvan. Henkilökohtaisen avustajan työ tapahtuu työnantajan kotona tai kodin ulkopuolella, esimerkiksi työpaikalla, oppilaitoksissa ja harrastuksissa. Avustettava vastaa itsestään, avustaja luottamuksellisuuden säilymisestä.

Henkilökohtaisen avustajan pääasialliset työtehtävät ja työnkuva on määriteltävä työsopimuksessa. Sopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti ja siihen kannattaa kirjata tavanomaiset tehtävät sekä tehtävät, jotka vaativat ohjeistusta. On tärkeää, että työtehtävistä keskustellaan avoimesti ja rakentavassa hengessä. Tehtävänkuvaa tulisi tarkastaa säännöllisin väliajoin. Tehtävänkuva on hyvä tarkastaa vuosittain kehityskeskustelun yhteydessä.

JHL pitää huolta alan ammattilaisten työehdoista. JHL:n jäsenenä saat turvaa, tukea ja neuvoja erilaisissa työelämän tilanteissa.

Liity jäseneksi!

Millainen on henkilökohtaisen avustajan työnkuva?

Henkilökohtaisen avustajan työn sisällöstä on vaikeaa antaa yleistä kuvausta. Periaatteena on, että jokainen työnantajana toimiva henkilö määrittelee työtehtävät itse.

Henkilökohtaisen avustajan työ tapahtuu työnantajan kotona tai kodin ulkopuolella esimerkiksi työpaikalla, oppilaitoksissa ja harrastuksissa.

Tavallisia avustajan työnkuvaan kuuluvia tehtäviä ovat esimerkiksi peseytymisessä, pukeutumisessa ja wc-käynneissä avustaminen ja itsehoitoon liittyvät asiat.

Avustajan työtehtäviin kuuluvat usein myös arkiset kotityöt kuten siivous, ruoanlaitto ja kauppa-asiointi. Usein työhön kuuluvat myös luottamukselliset asiat, esimerkiksi pankkiasiointi, kommunikoinnissa avustaminen, työssä ja harrastuksissa mukana oleminen, erilaisiin tapahtumiin osallistuminen sekä puuttuvina aisteina toimiminen kuten ympäristön kuvailu.

Mitä työtä tehdään ja miten?

Työnantajan tulee ohjata työntekijää siinä, mitkä asiat työhön kuuluvat ja miten ne tehdään. Avustajan ei tule ohjata työnantajaa. Esimerkiksi ruoanlaitto on tyypillinen työtehtävä, jossa avustajan ja avustettavan suhde tulee näkyväksi. Jokainen tekee ruokaa omalla tavallaan. Lähtökohta on, että avustaja auttaa ruoanlaittamisessa, eikä tee ruokaa toisen puolesta. Huomioitavaa on myös se, että jotkut työtehtävät voivat vaatia erityistä ohjeistamista.

Jos työtehtävä on lain tai hyvän tavan vastainen, on työntekijällä oikeus pidättäytyä tehtävästä. Jos epäilet, että sinulla teetetään lain tai hyvän tavan vastaisia työtehtäviä, ota yhteyttä lähimpään JHL:n aluetoimistoon tai työsuojeluhallintoon.

Jos katsot että työtehtäväsi eivät ole sovitun mukaiset, siitä tulee aina keskustella ensisijaisesti työnantajan kanssa. Jos keskustelu työantajan kanssa ei auta, ole yhteydessä lähimpään aluetoimistoon. On muistettava, että työnantajalla on ensisijainen työnjohto-oikeus. Työnantajan määräämistä tehtävistä ei tulisi kieltäytyä, jos ne eivät ole laittomia tai hyvän tavan vastaisia.

Kuka on vastuussa esimerkiksi terveys- ja raha-asioista?

Työnantaja on lähtökohtaisesti juridisessa vastuussa itsestään ja tekemisistään.

Avustaja ei ole vastuussa esimerkiksi työnantajansa terveyskäyttäytymisestä. Monet vammat ja pitkäaikaissairaudet vaativat jatkuvaa lääkitystä, jolloin lääkkeiden käyttö usein arkipäiväistyy. Lääkityksen ottaminen tai laiminlyönti on työnantajan omalla vastuulla, ellei työsopimuksella ole sovittu hoidollisista tehtävistä.

Avustaja ei ole vastuussa myöskään työnantajansa raha-asioiden hoidosta edes silloin, kun avustaja hoitaa pankkiasioita työnantajansa puolesta. Työnantaja päättää ja kantaa vastuun näissäkin asioissa. Avustaja on kuitenkin aina omalta osaltaan vastuussa tietojen luottamuksellisuuden säilymisestä ja salassapidosta.