Lakkoon varautuminen ja lakossa oleminen

Tällä sivulla on tietoa siitä, miten toimit lakkotilanteessa.

Työtaisteluilmoituksessa eli lakkovaroituksessa kerrotaan aina, mitä töitä lakko koskee. JHL:n päätös lakosta on jäseniä sitova. Liiton nettisivuilta löytyy tarkemmat tiedot lakosta.

Lakon alaisia töitä eivät saa tehdä muut JHL:n jäsenet, muiden liittojen jäsenet eivätkä järjestäytymättömät työntekijät.

Lakon alaista työtä ei saa teettää vuokratyöntekijöillä tai muulla tilapäisellä työvoimalla. Kansainvälisen käytännön mukaan henkilöstöpalveluyritykset eivät välitä työntekijöitä laillisen työtaistelun kohteena olevaan yritykseen.

Miten varaudun lakkoon?

 • tee töitä normaalisti työvuoroluettelon mukaisesti lakon alkamiseen asti
 • et saa tehdä töitä varastoon
 • et saa myöskään jättää töitä tekemättä ennen lakkoa
 • ota työpaikalta mukaasi ne henkilökohtaiset tavarat, mitä lakon aikana tarvitset
 • tarkista, että sinulla on luottamusmiehen ja/tai lakkotoimikunnan yhteystiedot
 • seuraa liiton tiedotusta: JHL:n nettisivuja, some-kanavia, jäsenkirjeitä ja muuta tiedotusta. Saat luottamusmieheltäsi lisätietoja.
 • tarkasta omat jäsentietosi – ohjeet tämän sivun lopussa
 • suosittele liittoon liittymistä myö järjestäytymättömille työtovelreillesi.

Lakkovaroituksessa kerrotaan aina kellonaika, milloin lakko alkaa ja milloin työt lopetetaan. Töihin ei mennä enää lakon alkamisajan jälkeen.

Kun lakkovaroitus on annettu, et enää saa sopia vuosilomaa lakon ajalle.

Lakon aikana

 • noudata liiton antamia ohjeita
 • osallistu lakon valvontaan esimerkiksi lakkovahtina tai Iakkovahtien huoltajana
 • varaudu ennalta ja ilmoita työnantajan mahdollisista painostustoimista luottamusmiehelle ja/tai lakkotoimikunnalle
 • osallistu lakkokokouksiin
 • JHL:n jäsenet jotka eivät ole lakossa, jatkavat omien töidensä tekemistä, eivätkä tee lakossa olevien töitä
 •  seuraa liiton tiedotusta
 •  muista, että työtaistelun aikana ainoa luotettava informaation lähde on liitto.

Älä tee lakonalaista työtä!

Muista, että työnantaja ei usein tyydy olemaan vain työtaistelun kohteena. Työnantaja ei saa painostaa sinua millään tavalla, mikäli osallistut ammattiliiton järjestämään työtaistelutoimenpiteeseen!

JHL on varautunut vastatoimiin, lisätietoja saat luottamusmieheltä tai aluetoimistosta.

Tutustu myös työtaisteluohjeeseen! Löydät sen sivulta Työtaistelut ja mielenilmaukset

Töihin paluu lakon jälkeen

Töihin palataan lakon päättymisen jälkeen työvuoroluettelon tai lakon lopettamissopimuksen mukaisesti.

Lakon lopettamissopimuksella sovitaan toimet ja ehdot, joilla lakko lopetetaan.

Työnantaja ei välttämättä tyydy vain olemaan työtaistelun kohteena vaan ryhtyy todennäköisesti aktiivisiin vastatoimiin. JHL on varautunut vastatoimiin, lisätietoja saat luottamusmieheltä tai aluetoimistosta.

Ovathan tietosi jäsenrekisterissä oikein?

OmaJHL:ssä kysytään sähköpostiosoitettasi, kännykkänumeroasi, ammattinimikettäsi sekä työnantajaasi Käy tarkistamassa nämä asiat ja laita tietosi kuntoon, mikäli ne kaipaavat päivitystä!

Kun tietosi ovat oikein varmistat, että juuri sinulle kuuluvat JHL:n viestit tulevat perille. Tällaisia viestejä voivat olla esimerkiksi ohjeistukset  työtaistelutoimiin työpaikallasi.

Jos olet jo aiemmin kirjautunut omaJHL:ään, mene tunnuksillasi suoraan palveluun.

Mikäli et vielä ole käynyt omaJHL:ssä, tutustu kirjautumisohjeisiin tarkemmin omaJHL:n esittelysivulla.