Gå till innehållet

De nya kommunala anställningsvillkoren bekräftades – de första lönehöjningarna redan i juni

Fackförbundet JHL:s godkännande säkrade idag, tisdagen den 8 juni, anställningsvillkoren för åren 2022–2025. Anställningsvillkoren har godkänts av JHL, Jyty, FOSU och Kommun- och välfärdsarbetsgivarna KT och gäller alla kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal, också SH-avtalet.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL beslutade idag att godkänna det kommunala förhandlingsresultatet. Det betyder att tjänste- och anställningsvillkoren fastställs för cirka 300 000 löntagare. Nu omfattas närmare 70 % av de kommunala löntagarna av arbetsfreden. Uppgörelsen gäller alla kommunala kollektivavtal.

Avtalslösningen är till sitt innehåll densamma som förlikningsnämndens medlingsbud. I och med godkännandet omfattas det allmänna AKTA-avtalet, SH-avtalet för social- och hälsovården, TS-avtalet för de tekniska samt TIM-AKA-avtalet för timanställda av de nya anställningsvillkoren. Också läkaravtalet LÄKTA och läraravtalet UKTA tillämpar de nya anställningsvillkoren.

– Den här lösningen avviker från den finländska modellen, där alla andra branscher har varit knutna till industrins lönelösningar. Utgående från avtalet kan vi nu börja fylla upp den kommunala lönegropen. Det är lång väg kvar, men vi går i rätt riktning, konstaterar JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

De första lönehöjningarna kommer till betalning ännu under pågående juni månad.

– Om förhandlingarna hade förlängts till hösten, hade det inneburit att lönehöjningarna för detta år hade gått förlorade. Nu får våra medlemmar genast i juni en allmän höjning som uppgår till 46 euro, men minst 2 procent. I en situation då inflationen galopperar och priserna stiger hade det varit oansvarigt att fortsätta bråka och försämra våra medlemmars ekonomi, konstaterar förhandlingschef Kristian Karrasch.

Avtalsperioden är tre år. Lönehöjningarna under det andra och tredje året kommer att vara minst 1,9 procent per år oberoende av vad som avtalas inom exportbranscherna och industrin. Om man inom de här branscherna kommer överens om större höjningar, reflekteras det också i den kommunala lönelösningen.

Utöver det treåriga avtalet får alla kommunala avtalsområden ett femårigt löneprogram. Med det tar man sig an förbättringar i tillgången till arbetskraft och reformen av lönesystemen att bli mer sporrande.

– Med det här avtalet har vi kommit överens om lönehöjningar för våra medlemmar, men det är sannolikt att höjningarna, i likabehandlingens namn, betalas ut till alla kommunala arbetstagare, fortsätter Kristian Karrasch.

Det nu godkända separata avtalet har slutits mellan JHL och Jyty (förhandlingsorganisationen JAU), de högutbildades förhandlingsorganisation FOSU och arbetstagarparten KT. Avtalet ger också de här huvudavtalsorganisationerna rätt att föra förhandlingar om lokala avtal med arbetsgivaren.

Om en annan avtalslösning uppnås, bedömer JAU (JHL och Jyty), FOSU och KT vilka inverkningar det medför och förhandlar om behövliga fortsatta åtgärder.

Den uppgörelse som idag bekräftats innebär att de övertids- och skiftbytesförbud som pågått inom kommunsektorn avslutas idag, den 8 juni klockan 24.

Mer information om innehållen i avtalen kommer in på webbplatsen jhl.fi

Mer information  

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772
JHL:s förhandlingschef Kristian Karrasch, 040 728 9046

Se också

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet och löneprogrammet
Social- och hälsovårdens arbets- och tjänstekollektivavtal SH och löneprogrammet
De kommunala familjedagvårdarna övergår till månadslön – familjedagvårdarnas bilaga 12
Kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS-22) och löneprogrammet
Kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade TIM-AKA