Yhteisöjäsenliitot

Ammattiliitto JHL:llä on neljä valtiosektorin yhteisöjäsenliittoa. Ne ovat yhdistäneet liittojensa edunvalvonnan JHL:n kanssa.

Rajaturvallisuusunioni

Rajaturvallisuusunionin logoRajaturvallisuusunioniin kuuluu noin 1900 aktiivipalveluksessa olevaa raja- ja merivartijaa, upseeria, opisto- ja erikoisupseeria sekä siviilityöntekijää. Jäsenistöön kuuluu myös noin 600 eläkeläistä jotka saavat vielä jäsenetuja kuuluttuaan aktiiviuransa aikana Rajaturvallisuusunionin edeltäjäliittoihin (Merivartioliitto ja Rajavartioliitto). Kokonaisjäsenmäärä on noin 2500. Rajaturvallisuusunionin nettisivuille

Vankilavirkailijain liitto VVL

VVL logoOikeusministeriön hallinnonalan suurin ammattiliitto. Se on SAK:n toiseksi vanhin jäsenliitto, liiton historia juontuu vuodesta 1895. Suurin osa liiton jäsenistä kuuluu valvonta-henkilöstöön, joita ovat mm. vartijat, ylivartijat ja vartiopäälliköt. Muita huomattavia jäsenryhmiä ovat työnjohto-, toimisto-, keittiö- ja taloustoimen henkilöstö sekä terveydenhoitohenkilöstö. Yhteensä liiton jäsenet edustavat noin 40 erilaista vankeinhoitolaitoksen virkanimikettä.

Vankilavirkailijain liittoon kuuluu noin 2000 jäsentä, joista lähes 80 prosenttia on miehiä ja noin 20 prosenttia naisia. Vankilavirkailijain liiton nettisivuille

Tulliliitto

tulliliitto logoVuonna 1906 alkanutta tullilaitoksen ammattijärjestöjen perinnettä jatkavaan Tulliliittoon kuuluu tänä päivänä kaksi kolmasosaa tullilaitoksen henkilöstöstä eli noin 900 jäsentä.

Tulliliiton jäsenistä noin kaksi kolmasosaa on miehiä ja noin kolmasosa naisia. Tulliliiton nettisivuille

Aliupseeriliitto

aliupseeriliittto logoAliupseeriliitto edustaa palveluksessa olevia aliupseereja, lentokonemekaanikkoja, mekaanikkoja, sopimussotilaita sekä sotilaallisen kriisinhallinnan ammattilaisia. Liiton kokonaisjäsenmäärä on noin 3 500. Aliupseeriliiton nettisivuille.