Solidaarisuustyö

Kaiken toimintamme tulee olla vastuullista, ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävää. JHL:n jäsenenä pääset mukaan solidaarisuustoimintaan.

JHL:n jäsenenä sinulla on mahdollisuus osallistua liiton, sen yhteistyökumppaneiden tai oman yhdistyksesi solidaarisuustoimintaan. Reilu kauppa ry ja Finnwatch ovat tärkeitä yhteistyökumppaneitamme. Yhdessä haluamme selvittää muun muassa millaisissa työoloissa työtä teetetään. Selvitys ei aina ole helppoa, koska moni työ on jaettu erilaisiin alihankintaketjuihin.

Muita yhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa Nenäpäivä-säätiö, Amnesty ja Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPA.

Aika ajoin JHL on tuottanut myös omia solidaarisuuskampanjoita. Lisäksi JHL on mukana useissa kehityshankkeissa Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

SASK yhdistää ammattiliittojen voimat solidaarisuustyössä

Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK on suomalaisen ay-liikkeen kehitysyhteistyöjärjestö, joka edistää ihmisarvoista työtä ja työelämän perusoikeuksia. JHL on SASKin jäsenjärjestö.

SASK kouluttaa kunnon työn lähettiläitä. Jos olet kiinnostunut solidaarisuustyöstä ja kansainvälisestä vaikuttamisesta, pidä silmällä SASKin sivuja ja hae seuraavaan koulutukseen.

SASK järjestää kehityismaihin opintomatkoja, joihin voivat osallistua ammattiliittojen jäsenet. SASK järjestää säännöllisesti kampanjoita, joilla parannettaan työoloja ja ay-oikeuksia kehitysmaissa.

Ihmisarvoisen työn ohjelma

Finnwatch on yhdistys, joka tutkii ja julkaisee selvityksiä suomalaisten ja Suomeen sidoksissa olevien yritysten toiminnan vaikutuksia kehitysmaissa.

JHL on mukana Finnwatchin Ihmisarvoisen työn ohjelmassa, jossa selvitetään kehitysmaissa toimivien suomalaisten yritysten ja niiden alihankkijoiden työntekijöiden työoloja ja perusoikeuksia. Perusoikeksia ovat muun muassa järjestäytymisoikeus, kollektiivinen sopiminen, toimeentulo, työajat, työturvallisuus ja työterveys.