Solidaarisuustyö

JHL haluaa edistää solidaarisuutta Suomessa ja muualla maailmassa. Kaiken toimintamme tulee olla vastuullista, ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävää.

JHL:n jäsenenä sinulla on mahdollisuus osallistua liiton, sen yhteistyökumppaneiden tai oman yhdistyksesi solidaarisuustoimintaan. Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK, Reilu kauppa ry ja Finnwatch ovat tärkeitä yhteistyökumppaneitamme. Muita yhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa Nenäpäivä-säätiö, Amnesty ja Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPA. Lisäksi JHL on mukana useissa kehitysyhteistyöhankkeissa Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Osallistumismahdollisuuksia JHL:n jäsenille

Tapoja toimia on monia ja voimme niitä myös yhdessä ideoida kumppaneidemme kanssa. Voit olla mukana SASKin ja Amnestyn nettikampanjoissa ay- ja ihmisoikeusloukkauksia vastaan taikka osallistua talkoolaisena KEPA:n järjestämiin Maailma kylässä ja Mahdollisuuksien tori -tapahtumiin eri puolilla Suomea.

Reilun Kaupan viikolla voit ideoida työpaikallasi tapahtumia reilun kaupan tuotteiden käytön edistämiseksi. Nenäpäivä-kampanjan aikaan voit aktivoida työkavereitasi mukaan erilaisilla tempauksilla. Finnwatchin selvitysten pohjalta voit välittää tietoa siitä, millaisissa työolosuhteissa suomalaiset yritykset teettävät tuotteitaan kehitysmaissa tai millä kriteereillä oma kuntasi tekee julkisia hankintoja. Joskus jo yksi allekirjoitus vetoomuksessa hyvän asian puolesta saa aikaan paljon.

Solidaarisuuslähettilääksi?

Solidaarisuustyö tarvitsee näkyvyyttä työpaikoilla ja yhdistyksissä ja siihen tarvitaan sinua! Ryhtymällä työpaikkasi tai yhdistyksesi solidaarisuuslähettilääksi voit kampanjoida, tiedottaa ja vaikuttaa kunnollisten työolojen puolesta myös kehitysmaissa. Välitämme lähettiläille tietoa ajankohtaisista aiheista ja järjestämme aika ajoin erilaisia tapahtumia ja koulutuksia. Voit vapaasti itse määritellä, millä panostuksella olet mukana.

Solidaarisuuslähettilääksi voit ilmoittautua tämän linkin kautta!

JHL:n solidaarisuustyön kumppanit ja niiden toiminta

SASK yhdistää ammattiliittojen voimat solidaarisuustyössä

Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK on suomalaisen ay-liikkeen kehitysyhteistyöjärjestö, joka edistää ihmisarvoista työtä ja työelämän perusoikeuksia. JHL on SASKin jäsenjärjestö.

SASK kouluttaa kunnon työn lähettiläitä. Jos olet kiinnostunut solidaarisuustyöstä ja kansainvälisestä vaikuttamisesta, pidä silmällä SASKin sivuja ja hae seuraavaan koulutukseen.

SASK järjestää kehitysmaihin opintomatkoja, joihin voivat osallistua ammattiliittojen jäsenet. SASK järjestää säännöllisesti kampanjoita, joilla parannetaan työoloja ja ay-oikeuksia kehitysmaissa.

Reilu toiminta on solidaarisuustoimintaa

JHL on mukana Reilu kauppa ry:n lanseeraamassa Reilun kaupan kaupunki -kampanjassa. Kampanjan tavoitteena on kannustaa kaupunkeja ja kuntia hakemaan Reilun kaupan kaupungin tai kunnan arvonimeä ja ottamaan eettiset kriteerit entistä tarkemmin huomioon hankinnoissa.

JHL:n tavoitteena on, että julkiset hankinnat kohdistuisivat yhä enemmän tuotteisiin, joiden eettisyys on varmistettu esimerkiksi Reilun kaupan järjestelmällä tai muilla vastaavilla valvontajärjestelmillä.  Yhä suurempi osa kuntien tekemistä julkisista hankinnoista tehdään kehitysmaissa, joissa tavaratuotannon työoloja ja ympäristösäädöksiä noudatetaan ja valvotaan puutteellisesti.

Ihmisiä reilun kaupan messuilla 2019.
Reilun kaupan 20-vuotismessut Helsingissä maaliskuussa 2019.

Haluamme edistää Reilun kaupan tuotteiden ja ympäristösertifioitujen tuotteiden käyttöä JHL:n organisaatiossa ja yhdistyksissä. Esimerkki JHL-talossa nautitaan Reilun kaupan kahvia.

Finnwatch ja ihmisarvoisen työn ohjelma

Finnwatch on yhdistys, joka tutkii ja julkaisee selvityksiä suomalaisten ja Suomeen sidoksissa olevien yritysten toiminnan vaikutuksia kehitysmaissa.

JHL on mukana Finnwatchin Ihmisarvoisen työn ohjelmassa, jossa selvitetään kehitysmaissa toimivien suomalaisten yritysten ja niiden alihankkijoiden työntekijöiden työoloja ja perusoikeuksia. Perusoikeuksia ovat muun muassa järjestäytymisoikeus, kollektiivinen sopiminen, toimeentulo, työajat, työturvallisuus ja työterveys.

Tietosuojaseloste, palaute (pdf, 36 KB)