Solidaarisuustyö

Ammattiliitto JHL haluaa edistää solidaarisuutta Suomessa ja muualla maailmassa. Kaiken toimintamme tulee olla vastuullista, ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävää.

JHL:n jäsenenä sinulla on mahdollisuus osallistua liiton, sen yhteistyökumppaneiden tai oman yhdistyksesi solidaarisuustoimintaan. Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK, Reilu kauppa ja Finnwatch ovat tärkeitä yhteistyökumppaneitamme. Muita yhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa Nenäpäiväsäätiö  ja suomalaisten kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingo.

Lisäksi JHL on mukana useissa kehitysyhteistyöhankkeissa Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Osallistumismahdollisuuksia JHL:n jäsenille

Tapoja toimia on monia ja voimme niitä myös yhdessä ideoida kumppaneidemme kanssa. Voit olla mukana SASKin nettikampanjoissa ay- ja ihmisoikeusloukkauksia vastaan tai osallistua talkoolaisena Fingon järjestämään Maailma kylässä -tapahtumaan.

Reilun Kaupan viikolla voit ideoida työpaikallasi tapahtumia reilun kaupan tuotteiden käytön edistämiseksi. Haluamme edistää Reilun kaupan tuotteiden ja ympäristösertifioitujen tuotteiden käyttöä myös JHL:n organisaatiossa ja yhdistyksissä. Esimerkiksi JHL-talossa nautitaan Reilun kaupan kahvia.

Nenäpäivä-kampanjan aikaan voit aktivoida työkavereitasi mukaan erilaisilla tempauksilla.

Finnwatchin selvitysten pohjalta voit välittää tietoa siitä, millaisissa työolosuhteissa suomalaiset yritykset teettävät tuotteitaan kehitysmaissa tai millä kriteereillä oma kuntasi tekee julkisia hankintoja. Voit osallistua Finnwatchin kampanjoihin – joskus jo yksi allekirjoitus vetoomuksessa hyvän asian puolesta saa aikaan paljon.

Solidaarisuuslähettilääksi?

Solidaarisuustyö tarvitsee näkyvyyttä työpaikoilla ja yhdistyksissä ja siihen tarvitaan sinua! Ryhtymällä työpaikkasi tai yhdistyksesi solidaarisuuslähettilääksi voit kampanjoida, tiedottaa ja vaikuttaa kunnollisten työolojen puolesta myös kehitysmaissa. Välitämme lähettiläille tietoa ajankohtaisista aiheista ja järjestämme aika ajoin erilaisia tapahtumia ja koulutuksia. Voit vapaasti itse määritellä, millä panostuksella olet mukana.

Pistä meille sähköpostia osoitteeseen solidaarisuus@jhl.fi, jos haluat mukaan tähän mielenkiintoiseen työhön. Kerro viestissäsi seuraavat asiat:

  • nimesi ja osoitteesi
  • puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi
  • työpaikkasi, tai oppilaitos missä opiskelet
  • JHL-yhdistyksesi numero, ja jos olet yhdistysaktiivi, mitä tehtävää hoidat
  • kielitaitosi.

JHL:n solidaarisuustyön kumppanit ja niiden toiminta

SASK yhdistää ammattiliittojen voimat solidaarisuustyössä

Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK on suomalaisen ay-liikkeen kehitysyhteistyöjärjestö, joka edistää ihmisarvoista työtä ja työelämän perusoikeuksia. JHL on SASKin jäsenjärjestö.

SASK kouluttaa kunnon työn lähettiläitä. Jos olet kiinnostunut solidaarisuustyöstä ja kansainvälisestä vaikuttamisesta, pidä silmällä SASKin sivuja ja hae seuraavaan koulutukseen.

SASK järjestää kehitysmaihin opintomatkoja, joihin voivat osallistua ammattiliittojen jäsenet. SASK järjestää säännöllisesti kampanjoita, joilla parannetaan työoloja ja ay-oikeuksia kehitysmaissa.

Finnwatch – yritystoiminnan vahtikoira

Finnwatch edistää vastuullista yritystoimintaa tutkimalla yritysten ihmisoikeus- ja ilmastovaikutuksia sekä verovastuullisuutta. Finnwatch pyrkii vaikuttamaan yrityksiin, sääntelyyn ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.

JHL on mukana rahoittamassa Finnwatchin Ihmisarvoisen työn ohjelmaa, jossa selvitetään kehitysmaissa toimivien suomalaisten yritysten ja niiden alihankkijoiden työntekijöiden työoloja ja perusoikeuksia. Perusoikeuksia ovat muun muassa järjestäytymisoikeus, kollektiivinen sopiminen, toimeentulo, työajat, työturvallisuus ja työterveys.

JHL osallistuu myös aktiivisesti Finnwatchin kampanjoihin yhteistyössä muiden ammattiliittojen ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Kampanjateemoja ovat olleet muun muassa yritysten ihmisoikeusvastuu (#ykkösketjuun) ja verotuksen oikeudenmukaisuus (#430miljoonaa).

JHL ja ilmastonmuutoksen vastainen työ

Ilmastonmuutos ja sen vastaiset toimet tulevat muuttamaan työelämää monilla konkreettisilla tavoilla.

Ammattiliittojen näkökulmasta on tärkeintä saada aikaan oikeudenmukainen siirtymä ilmaston kannalta kestäviin työn tekemisen muotoihin ja elämäntapoihin. Siten ammattiliitoilla on oma tärkeä roolinsa ilmastonmuutoksen torjumiseen johtavassa työelämän muutoksessa. Siksi myös JHL etenee kohti konkreettisempaa ilmastotyötä.

JHL on tukenut vahvoja ilmastotoimenpiteitä vaativia  ”Korvaamaton”- ja ”Ilmastoveivi”- kampanjoita.

Liitto selvittää ilmastonmuutoksen vaikutukset omilla järjestämisaloillaan sekä kartoittaa jäsenistön mahdollisuuksia osallistua omassa työssään oikeudenmukaiseen siirtymään. Samalla liitto arvioi myös omia toimintatapojaan ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta.