Kehitysyhteistyöhankkeet

JHL:n kehitysyhteistyön tavoitteena on vahvistaa ihmis- ja ammattiyhdistysoikeuksia, demokratiaa ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta.

Ammattiliittojen välistä solidaarisuutta tarvitaan nyt ehkä enemmän kuin vuosiin. Tässä työssä ammattiliittojen kehitysyhteistyöhankkeet ovat tärkeitä. JHL:n kehitysyhteistyö ei ole hyväntekeväisyyttä vaan solidaarisuutta ja kumppanuutta!

JHL tukee kehitysmaiden ammattiliittoja yhdessä Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASKin ja Julkisalojen kansainvälisen liiton PSI:n kanssa.

Parhaillaan hankkeita on käynnissä Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Hankkeet Aasiassa

Kampanjointi julkisen sektorin ay-oikeuksien puolesta Filippiineillä

Filippiinien julkisen sektorin työntekijöiden edunvalvonta on vaikeaa, sillä heillä on hyvin rajoitetut järjestäytymisoikeudet. Liittoja ei myöskään ole virallisesti tunnustettu, joten työehtosopimusneuvottelut ovat usein mahdottomia. Julkisten palvelujen ulkoistaminen myös entisestään heikentää työntekijöiden asemaa ja oikeuksia.

Hankkeessa on kampanjoitu sen puolesta, että Filippiinien hallitus ratifioisi ILO:n yleisopimuksen 151, jotta julkisen sektorin työntekijöiden oikeudet ja työmarkkina-asema tulisi tunnustetuksi. Tässä onnistuttiin 7 vuoden kampanjoinnin tuloksena. 14.8.2017 Filippiinien senaatti hyväksyi yksimielisesti sopimuksen ratifioinnin. Tämä oli merkittävä voitto.

Työ kuitenkin jatkuu. Seuraavassa vaiheessa tehdään työtä sen puolesta, että julkisen sektorin järjestäytymis- ja neuvotteluoikeudet sovelletaan myös Filippiinien kansalliseen lainsäädäntöön. Tässä työssä JHL haluaa olla mukana tukemassa Filippiiniläisiä sisarliittojen myös jatkossa.

JHL:n kumppanina Suomessa on SASKin lisäksi Pardia.

Motiivin juttu Filippiineiltä

Hankkeet Afrikassa

Julkisen alan neuvotteluoikeudet Mosambikissa

Julkisen alan työntekijät muodostavat suurimman virallisissa työsuhteissa työskentelevän ryhmän Mosambikissa. Julkisen sektorin ammattiliitto SINAPF voisi olla maansa suurin ja vaikutusvaltaisin liitto. Sillä ei kuitenkaan ole ollut virallista asemaa.

JHL:n Susanna Haapalainen vetämässä työpajaa SINAFP:n aktiiveille kesällä 2018.

Vuoden 2014 pilottihankkeessa kampanjoitiin yksinomaan lakimuutoksen puolesta, jolla saataisiin aikaan julkisen alan järjestäymis- ja neuvotteluoikeudet. Tässä onnistuttiin – järjestäytymisoikeus kirjattiin lakiin marraskuussa 2014. Vielä on kuitenkin tehtävää, muun muassa lakko-oikeus puuttuu vielä. 2015 käynnistynessä uudessa vaiheessa keskitytään liiton aseman virallistamiseen, liiton rakenteiden kehittämiseen, jäsenmaksujärjestelmän luomiseen ja liiton aktiivien kapasiteetin vahvistamiseen.

Lakko-oikeus pelottaa Mosambikilaisia/Työmaana maailma-lehti

Kesällä 2018 JHL pääsi tutustumaan maan työmarkkinoiden tilanteeseen paikan päällä, kun liiton järjestötoimitsija matkusti Mosambikiin. Tavoitteena on tukea SINAFP-liittoa, kun se kerää nimikirjoituksia, joita liiton virallistaminen vaatii.

Julkisten palvelujen puolesta Namibiassa

Namibian julkiset palvelut ovat isossa murroksessa. Vuokratyö ja julkisten palvelujen ulkoistaminen ovat räjähdysmäisesti lisääntyneet. Työpaikoilla ongelmat kasataan helposti luottamusmiesten harteille, eikä heillä ole riittävää osaamista ja keinoja ratkaista julkisen sektorin uudelleenjärjestelyistä työntekijöille aiheutuvia ongelmia.

Hankkeessa luodaan Namibian julkisten palvelujen ammattiliitto NAPWUlle kaksivuotinen luottamusmiesten koulutusohjelma. Lisäksi tehdään selvitys julkisen sektorin muutoksista ja sen vaikutuksista työntekijöihin, jonka pohjalta liitolle luodaan strategia miten vastata muutoksiin ja laaditaan vaihtoehtoisia malleja, joilla voidaan kehittää julkisia palvleuja.

Lisätietoja hankkeista:
JHL, Eveliina Petälä, puh. 010 7703 219.

Hankkeet Latinalaisessa Amerikassa

Naisten ja nuorten lukutaito- ja ammattikoulutushanke Haitilla

Katsaus JHL:n ja SASKin tukeman Renafamn-naisverkoston työhön Haitissa sekä verkoston järjestämän lukutaito-opetuksen merkitykseen.
Kuvaus, editointi ja kerronta: Hanna Toiviainen-Conteh

Haiti – Uuden koulutuskeskuksen kuvatarina

SASK ja JHL ovat usean vuoden ajan tukeneet hanketta Haitissa, jossa paikallinen naisverkosto Renafanm sekä Haitin Centre Petion-Bolivar-koulutuskeskus ja haitilainen naisten verkosto Renafanm toteuttavat SASKin ja JHL:n tuella Haitissa naisten ja nuorten lukutaito- ja ammattikoulutusohjelmaa. Maanjäristys keskeytti ohjelman hetkeksi, mutta naisverkosto käynnisti koulutusohjelmansa nopeasti uudelleen itse pystyttämissään väliaikaisissa tiloissa. JHL tukee myös uuden koulutuskeskuksen rakentamista. Keskus valmistuu keväällä 2016 ja koulutus uusissa tiloissa pääsee todenteolla käyntiin syksyllä 2016. Haiti- hankkeesta tuli vuonna 2014 yksi SASKin Nenäpäivä-hankkeista.

Koulutuskeskus on nimetty kahden maanjäristyksessä menehtyneen merkittävän haitilaisfeministin, Magaly Marcelinin ja Myriam Merlet’n, mukaan.
Kuvaus: CPB/Renafamn
Editointi: CPB/Renafamn (&Anna Malinen, JHL)

Aiemmin tapahtunutta

Petion-Bolivar-koulutuskeskus ja haitilainen naisten verkosto Renafanm toteuttavat SASKin ja JHL:n tuella Haitissa naisten ja nuorten lukutaito- ja ammattikoulutusohjelmaa. Maanjäristys keskeytti ohjelman hetkeksi, mutta naisverkosto käynnisti koulutusohjelmansa nopeasti uudelleen itse pystyttämissään väliaikaisissa tiloissa. JHL tukee myös uuden koulutuskeskuksen rakentamista. Keskus valmistuu keväällä 2016 ja koulutus uusissa tiloissa pääsee todenteolla käyntiin syksyllä 2016. Haiti- hankkeesta tuli vuonna 2014 yksi SASKin Nenäpäivä-hankkeista.

Mitä on saatu aikaan?
JHL:n yhdistys 580:n video työstään Haitin hyväksi (kuvaus: Hanna Toiviainen-Conteh)
Video Haitin lukutaitokampanjasta maanjäristyksen jälkeen.

Ammattiyhdistysoikeudet El Salvadorissa ja Guatemalassa

Keski-Amerikassa ay-liike on erittäin heikko ja sirpaleinen. Työlainsäädäntö on puutteellista eikä se noudata kansainvälisiä sopimuksia. Julkisen alan TES-neuvottelut on sallittu vain muutamilla julkisen hallinnon aloilla. Hankkeella pyritään parantamaan työntekijöiden oikeuksien toteumista ja Kansainvälisen työjärjestön ILO:n julkisen sektorin järjestäytymiseen ja neuvotteluoikeuksiin liittyvien sopimusten ratifiointia ja noudattamista. Liittoja tuetaan tutkimustyössä, koulutetaan ammattiliittojen johtajia neuvottelutaidoissa ja kampanjointi- ja vaikuttamistyössä sekä lakimuutosesitysten tekemisessä.