Järkeä Jyväskylä

Jyväskylän 27.10. päättyneet yt-neuvottelut olivat teatteria. JHL pitää kohtuuttomana, että kaupunki aikoo repiä säästöt henkilöstönsä kustannuksella. JHL:läiset ovat lakkoilleet kaksi kertaa päivän ajan saadakseen äänensä kuuluviin. Kaupungin poliittisilla päättäjillä on vielä mahdollisuus järkipäätöksiin.

Jyväskylän kaupungin yt-neuvottelujen epäselvyyksien vuoksi järjestimme lakot 30.10.2020 ja 6.11.2020 saadaksemme henkilöstön äänen kuuluviin.

Maaliskuussa 2021 Jyväskylästä kuului hyviä uutisia. Kaupunki on luopumassa suurista lomautuksista. Kiitos kuuluu kaupungin työntekijöille.

Jyväskylä tuli järkiinsä: Kaupunki peruu jättilomautukset, työntekijöiden jousto pelasti tilanteen

Lakoilla JHL:läiset vastustivat Jyväskylän kaupungin aikeita maksattaa suunnittelemansa säästöt kaupungin henkilöstöllä.

Kaupungin on jatkettava palvelujensa kehittämistä ja taloutta kohentavien, kestävien keinojen hakemista yhteistyössä henkilöstönsä kanssa.

Mediatiedotteet

Lakko 6.11.2020

Jyväskylän kaupungin palveluksessa olevat koulunkäynninohjaajat, varhaiskasvatuksen ja liikunta-, katu- ja viherpalvelujen sekä Kylän Kattauksen JHL:läiset jäsenet olivat lakossa perjantaina 6.11.2020. Lakon ulkopuolelle rajattiin työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle.

Lakko-ohjeet ja ohjeet lakkoavustuksen hakemiseen

Lakko 30.10.2020

JHL lakkoilee Jyväskylässä jättilomautuksia vastaan: Yt-neuvottelut pelkkää teatteria, vaadimme inhimillisempiä ratkaisuja

Jyväskylän kaupungin palveluksessa olevat koulunkäynninohjaajat sekä varhaiskasvatuksen ja liikuntapalvelujen JHL:läiset jäsenet olivat lakossa perjantaina 30.10.2020. Lakon ulkopuolelle rajattiin työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle.

Lisäksi työtaistelun ulkopuolelle rajattiin viranhaltijat, omassa kodissa työskentelevät perhepäivähoitajat ja kolmiperhepäivähoitajat, työllistetyt sekä Huhtasuon yhtenäiskoulussa sijaitsevat vaativan erityisen tuen ryhmät, joissa annetaan opetusta neurologisesti vammautuneille ja pitkäaikaissairaille tai kehitysvammaisille oppilaille, sekä Huhtasuon kehitysvammaisten varhaiskasvatusryhmä.

Yt-neuvottelut teatteria?

Viime kesänä alkaneet yt-neuvottelut ovat muistuttaneet enemmänkin teatteria kuin aitoja neuvotteluja. Henkilöstön edustajat eivät ensimmäisiin neuvotteluihin saaneet kokouksissa käsiteltäviä materiaaleja etukäteen, ja viimeisiinkin kokouksiin aineistot toimitettiin vain noin vuorokautta ennen kokousta.

Heti neuvottelujen alussa kaupungin henkilöstöä edustavat henkilöstöjärjestöt JAU (JHL on osa tätä neuvottelujärjestöä), Sote, Juko, Teme, Suomen näyttelijäliitto ja Suomen muusikkojen liitto totesivat, että säästövelvoitteiden kohdentaminen suurelta osin henkilöstöön on kohtuutonta ja tulisi näkymään myös kuntalaisten palvelujen laadussa, tasossa ja palveluiden saatavuudessa. Järjestöt toimittivatkin jo kesäkuussa työnantajan edustajille oman ehdotuksensa asioista, joita yt-neuvotteluissa myös pitäisi tarkastella. Ne ehdottivat muun muassa

  • veroprosentin korottamista, jolloin kaupungin asukkaat osallistuisivat talouden tervehdyttämiseen
  • investointien priorisointia ja toteuttamisaikataulujen myöhentämistä
  • kaupungin hankinta- ja ostopalvelujen nykytilan selvittämistä, tehtyjen sopimusten toteutumisen seuraamista ja läpinäkyvyyden parantamista
  • valtiolta tulossa olevien tukien huomioimista vuoden 2021 budjetissa.

Työnantajan edustajat eivät esitetyistä asioista kuitenkaan ryhtyneet keskustelemaan kunnolla.  Yt –neuvotteluista henkilöstön edustajille  syntyikin kuva, että neuvottelut olivat pelkkää teatteria, ei aitoa yritystä löytää kestäviä ratkaisuja kaupungin taloudelliseen tilanteeseen.

Alkukesän vaatimukset lähes 200 henkilötyövuoden vähentämisestä ovat vaihtuneet tarkemmin määrittelemättömiksi jättilomautuksiksi, työsuhteen ehtojen heikentämisiksi ja 18 henkilön irtisanomiseksi. Sen sijaan täysin epäselväksi työntekijäpuolelle on jäänyt se, mitä tulee tapahtumaan noin 1 600 määräaikaisessa palvelussuhteessa oleville, jatkuuko heidän työsuhteensa ensi vuoden alussa vai ei. Tähän kysymykseen Jyväskylän kaupunki ei ole suostunut vastaamaan.