Siirry sisältöön

Päivähoito lähemmäs työpaikkoja

– Youssef Zad

Perheen ja työn yhteensovittaminen on lapsiperheille usein hankalaa. Lasten vieminen ja hakeminen hoidosta vie aikaa, päivähoitomaksut vähentävät käytettävissä olevia tuloja ja etäisyys omasta lapsesta saattaa aiheuttaa ikävää. Päivähoidon tuominen lähemmäksi työpaikkoja voisi kasvattaa työllisyyttä ja parantaa lapsiperheiden asemaa.

Lapsen päivähoitopaikan saaminen työpaikan läheltä olisi monelle palkansaajalle todella iso etu. Se voisi tukea työn vastaanottamisen todennäköisyyttä, koska kukapa ei haluaisi säästää aikaa arjessa. Työpaikan välittömästä läheisyydestä löytyvää päivähoitopaikkaa voidaan pitää jopa työsuhde-etuun rinnastettavana asiana työntekijän näkökulmasta. Yritykset puolestaan voivat nähdä päivähoitopaikan järjestämisen kilpailuetuna työntekijöitä houkuteltaessa.

Lyhyemmät päivähoitomatkat saattaisivat lisätä työllisyyttä

Helsingin kaupunki selvitti vuonna 2017, että keskimääräinen päivähoitomatka oli 10,5 minuuttia. Lähes kaikki matkoista oli alle puoli tuntia. Alla olevassa kaaviossa on havainnollistettu selvityksestä saatuja tuloksia päivähoitomatkoihin käytetyistä ajoista. Vaikka valtaosa matkoista kestää alle 20 minuuttia, silti noin neljällä prosentilla lapsiperheistä menee matkoihin yli 25 minuuttia.

Täytyy myös huomioida, että tilastoissa nähdään ainoastaan ne perheet, joiden lapset osallistuvat päivähoitoon. Tilastoista siis jäävät piiloon ne lapsiperheet, jotka valitsevat kotihoidon esimerkiksi juuri pitkien päivähoitomatkojen vuoksi. Edellä mainitusta syystä on mahdollista, että päivähoitomatkoihin menisi tilastojenkin mukaan pidempi aika, jos nykyistä suurempi osa lapsista osallistuisi päivähoitoon.

Helsingin kaupungin selvityksestä saatavat tulokset ovat allekirjoittaneen mielestä varsin hyviä, mutta silti hoitomatkoihin menevät minuutit kerrottuna hoitopäivien määrällä on huomattava määrä aikaa. Ne päivähoitomatkoihin kuluvat parikymmentä minuuttia päivästä vanhempi voisi potentiaalisesti käyttää myös työn tekemiseen. Hän saisi enemmän palkkaa ja se taas vaikuttaisi positiivisesti Suomen talouskasvuun.

Lyhyemmät päivähoitomatkat saattaisivat nostaa äitien työllisyyttä Suomessa.

Jos päivähoitopaikkoja saataisiin enemmän työpaikkojen lähelle siten, että ne toimisivat jossain määrin työsuhde-etuna, saattaisi työllistymisestä tulla houkuttelevampaa lapsiperheiden osalta. Lyhyemmät päivähoitomatkat tekisivät arjesta sujuvampaa ja toisivat vanhempien päiviin lisää aikaa, joten työnteosta voisi tulla entistä helpompaa ja mielekkäämpää. Tämä voisi hieman nostaa muun muassa äitien työllisyyttä Suomessa. Lyhyempien päivähoitomatkojen suurin etu saattaisi kuitenkin olla vanhempien työtyytyväisyyden kasvu sekä parempi sitoutuneisuus työpaikkaan.

Perhemyönteiset yritykset näyttävät esimerkkiä

Peliyhtiö Supercellin uuden pääkonttorin yhteyteen on rakennettu päiväkoti yrityksen työntekijöiden lapsia varten. Supercellin päiväkoti on ensisijaisesti henkilöstön lasten käyttöön, mutta paikkoja on mahdollisuus laittaa yleiseen hakuun, jos ne eivät muuten täyty.

Myös Fazer on tarjonnut jo pidemmän aikaa henkilökuntansa lapsille päiväkotimahdollisuuden Vaaralan makeistehdasalueella. Päiväkoti helpottaa huomattavasti työn ja perheen yhdistämistä, mahdollistaa lyhyemmät hoitopäivät ja lisää perheen yhteistä aikaa. Hyödyt työn yhteyteen lisättävästä päivähoitopaikasta ovat lapsiperheille siis huomattavat.

Päivähoidon tuominen työpaikkojen läheisyyteen voisi palvella työllisyyden kehitystä ja parantaa lapsiperheiden asemaa.

Perhemyönteisen asenteen kehittäminen tulevaisuuden työpaikoilla on tärkeää, jotta mahdollisimman moni töihin kykenevä ja haluava henkilö pystyisi työllistymään. Tulevaisuudessa yritykset voisivat harjoittaa yhteistyötä kehittämällä päivähoitomahdollisuuksia alueille, joissa yritykset työllistävät yhdessä runsaasti henkilöstöä.

Työsuhteeseen sidottujen päivähoitomahdollisuuksien lisääminen ei ole kuitenkaan täysin ongelmatonta. Jos päivähoitopaikkoja saadaan vain joidenkin yritysten työntekijöille tai vain tietyille alueille, saattaa eriarvoisuus kasvaa lasten keskuudessa. Varhaiskasvatuksessa on tärkeää koko yhteiskunnan kannalta myös se, että eri piireistä ja lähtökohdista tulevia lapsia saadaan sekoitettua keskenään riippumatta vanhempien sosioekonomisesta asemasta. Päivähoidon tuominen lähemmäksi työpaikkoja voisi kuitenkin palvella Suomen työllisyyden kehitystä ja parantaa lapsiperheiden asemaa Suomessa. JHL peräänkuuluttaa yritysten ja julkisen vallan yhteistyötä perhepoliittisissa päätöksissä.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


*