Siirry sisältöön

Lisää Reilua kauppaa myös julkisiin hankintoihin

– Laura Tuominen

Tällä viikolla vietetään jälleen Reilun kaupan viikkoa. Olemme myös JHL:ssä hengessä mukana ja kannustamme osallistumaan Reilun kaupan haasteeseen! Teema on meille tärkeä: Reilun kaupan tuotanto tähtää köyhyyden vähentämiseen siten, että kehitysmaiden viljelijöillä ja työntekijöillä olisi mahdollisuus turvattuun toimeentuloon sekä mahdollisuus päättää omasta tulevaisuudestaan. Reilun kaupan periaatteet ja järjestelmän takaama takuuhinta varmistavat muun muassa sen, että suurtilojen työntekijät saavat vähintään lakien mukaista ja asteittain nousevaa palkkaa, asialliset työolot ja oikeuden liittyä ammattiyhdistykseen. Lapsityövoiman hyväksikäyttö on kielletty kansainvälisen työjärjestö ILO:n sopimusten mukaisesti.

Reilua kauppaa pidetään usein yksittäisten kuluttajien aktivismina, jossa omilla kulutusvalinnoilla vaikutetaan sen verran, paljonko lompakossa on pelivaraa. Toki omilla valinnoilla voi ja pitääkin vaikuttaa. Erityisen suuri painoarvo kuitenkin on rakenteellisilla ratkaisuilla: mitkä esimerkiksi ovat lainsäädännön tai sopimusten kautta syntyneet puitteet, jotka ohjaavat ihmisten ja yhteisöjen toimintaa. Lisäksi koolla on väliä: mitä suurempi toimija, sitä suurempi vaikutus sen valinnoilla on. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, miten esimerkiksi kunnat, kaupungit ja muut julkisyhteisöt linjaavat omia päätöksiään.

Julkisiin hankintoihin käytetään vuodessa noin 30 miljardia euroa, mikä on noin viidennes Suomen bruttokansantuotteesta. Jos kaikki nämä eurot menisivät aina hankintoihin, joissa kunnioitetaan työehtoja, ympäristön kestävyyttä ja muita kestäviä periaatteita, vaikutus olisi valtaisa. Siksi on todella suuri merkitys, millaisia hankintapäätöksiä kunnat ja kaupungit tekevät. Reilu kaupunki –kampanjassa pyritään vaikuttamaan siihen, että kunnat ja kaupungit olisivat edelläkävijöitä vastuullisemmissa hankinnoissa.

Syys-lokakuun taitteessa järjestetyssä JHL:n aktiivitapahtumassa solidaarisuustyöpajaan osallistuneet jäsenet esittivät kaikille tapahtumaan osallistuneille haasteen tuleviin kuntavaaleihin: JHL-läiset kuntavaaliehdokkaat yhdessä yli puoluerajojen alkavat ajaa Reilu kunta –aloitetta ja pyytävät kunnaltaan selvitystä siitä, miten kunnan tarjouskilpailuissa ja hankinnoissa noudatetaan eettisiä periaatteita. Haastetta voidaan edistää sekä valtuusto- että kuntalaisaloitteena. Tämä on myös teema, johon JHL:n yhdistysaktiivit voivat omassa kunnassaan panostaa: miten eettisiä hankintoja minun kotikuntani – tai mahdollisesti työnantajani – edistää?

Kuten kaikissa vastuullisuussertifiointijärjestelmissä, myös Reilussa kaupassa on omat haasteensa. Finnwatchin tekemän tuoreen selvityksen mukaan Suomessa myytävän kahvin tuotannossa löytyi useita ongelmia: elämiseen riittämättömiä palkkoja, lapsityövoiman hyväksikäyttöä, syrjintää ja valtavia rekrytointimaksuja. Ongelmia löytyi myös vastuullisuussertifioiduilta tiloilta, yhtä lailla myös Reilun kaupan järjestelmään kuuluvilta. Reilu kauppa sai kuitenkin Finnwatchilta kiitosta avoimuudestaan, yhteistyöhalustaan ja halusta tarttua selvityksessä havaittuihin ongelmiin.

Vastuullisuussertifikaateissa on eroja, ja Reilu kauppa on olemassa olevista kuitenkin parhaimmasta päästä. Vastuullisuussertifioitu tuote on myös mitä suurimmalla todennäköisyydellä vastuullisempi kuin sertifioimaton. Pidetään työehdoista huolta myös hankinnoissa!

***
Kuva: Reilu kauppa ry

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


*