Avaintalaisten ostovoimaa ja työhyvinvointia parannettava tällä neuvottelukierroksella

AVAINTES-sopimuksen piirissä JHL:n jäseniä työskentelee erityisesti ravitsemis-, puhtaus- ja kiinteistöaloilla. Työntekijät ovat Avaintassa se voimavara, joka tuottaa palveluita ja tekee tulosta. Siksi tulevissa sopimusneuvotteluissa tavoitteenamme on parantaa työntekijöiden työsuhteen ehtoja ja työhyvinvointia.

Työehtosopimusneuvottelut Avaintyönantajat AVAINTA ry:n uudesta työehtosopimuksesta käynnistyivät toden teolla 12. päivänä tammikuuta. Työntekijöitä neuvotteluissa edustavat JHL:n lisäksi Ammattiliitto JYTY ry, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry ja Tekniikka ja terveys KTN ry sekä työantajaa Avaintyönantajat AVAINTA ry.

Tätä blogia kirjoittaessani ei alustavia sopimustavoitteita ole vielä vaihdettu työantajaliiton kanssa. JHL lähtee tavoittelemaan vähintään kahden vuoden sopimusta.
Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimuksen (AVAINTES) piirissä työskentelee matalapalkkaisia JHL:n jäseniä, erityisesti ravitsemis-, puhtaus- ja kiinteistöaloilta. Jäsenyhteisöissä, käytännössä siis tuki- tai peruspalveluyhtiöissä, työskentelee työpaikoittain satoja JHL:läisiä.

Tavoittelemme koko alalle ostovoimaa parantavia, yleiskorotuspainotteisia palkankorotuksia, jotka suosisivat matalapalkkaisia työntekijöitä. Lisäksi haemme neuvotteluissa useampivuotista palkkaohjelmaa, jolla nostetaan sopimusalan työpaikkojen veto- ja pitovoimaa työnantajana.

Työaikoihin liittyvissä kysymyksissä meille JHL:ssä tärkeitä ovat työntekijöiden hyvinvointia lisäävät asiat. Nämä asiat liittyvät muun muassa työvuorosuunnittelun kehittämiseen, vuorojen pitävyyteen, muutosten korvaamiseen sekä työaikojen terveellisyyteen.

Nyt voimassa olevan sopimuskauden aikana on allekirjoituspöytäkirjan mukaisessa työryhmässä mietitty Avaintesin palkkausjärjestelmän kehittämistä. Jollei työryhmässä ennen sopimuskauden päättymistä löydetä ratkaisua, on yhtenä tavoitteenamme edelleenkin uudistaa työehtosopimuksen edellyttämän palkkausjärjestelmän määräyksiä siten, että työntekijälle maksettavat palkanosat erotellaan toisistaan. Nykyisten määräysten mukaan työntekijän henkilökohtainen peruspalkka muodostuu tehtävästä, ammattitaidosta ja työsuorituksesta maksettavista palkanosista kokonaispalkkana. Ongelmia tuottaa työntekijöille maksettavien palkkojen vertailtavuus, koska kokonaispalkka sisältää henkilökohtaiseen suoriutumiseen sisältyviä palkanosia, jotka eivät ole julkisia.

Ongelmia tuottaa työntekijöille maksettavien palkkojen vertailtavuus.

Tällä neuvottelukierroksella työn- ja yksityiselämän yhteensovittamisessa tavoitteena on perhevapaita koskevien uudistusten neuvotteleminen työehtosopimukseen. Tavoittelemme myös mahdollisuutta saada palkallista vapaata työntekijän ikääntyneiden vanhempien tai lähiomaisen hoitoon.

Paikallinen sopiminen sekä sen laajentaminen nousee hyvin todennäköisesti esille tälläkin neuvottelukierroksella. Mikäli paikallista sopimista lisätään, tulee samalla parantaa luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen toimintaedellytyksiä – sekä ajankäytön että korvausten suhteen. Lisäksi heidän tiedonsaantioikeuksiaan tulee lisätä.

Nyt on aika valmistautua näihin neuvotteluihin ja katsoa mitä ympärillä tapahtuu. Totta kai tälläkin neuvottelukierroksella seurataan vahvasti, mitä varsinkin kunta-alan neuvotteluissa tapahtuu, sillä ne ohjaavat myös Avaintyönantajat AVAINTA ry:n kanssa käytäviä neuvotteluja.