Siirry sisältöön

Senaatti-konsernin uusi tes hyväksytty

Senaatti-konsernissa on syntynyt uusi kaksivuotinen työehtosopimus.

Neuvotteluosapuolet ovat hyväksyneet Senaatti-konsernin uuden kaksivuotisen työehtosopimuksen. Sopimus on voimassa 9.3.2023-28.2.2025.​ 

Palkkoja korotetaan 1.7.2023 3,5 %:n suuruisella yleiskorotuksella. 1.4.2023 maksetaan 400 euron erillinen kertaerä. Toinen ​200 euron erillinen kertaerä maksetaan 1.10.2023. ​Työehtosopimuksen euromääräisiä lisiä korotetaan 1.7.2023 lukien 3,5 %:lla.​ Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 1.7.2023 lukien 6 %:lla. ​ 

Palkkoja korotetaan 1.5.2024 2,1 %:n suuruisella yleiskorotuksella ja 0,4 %:n suuruisella yrityskohtaisella erällä.​ Euromääräisiä lisiä korotetaan 1.5.2024 lukien 2,1 %:lla.​ 

Synnyttävän vanhemman kanssa samassa taloudessa asuvalle ei-synnyttävälle vanhemmalle maksetaan palkka vanhempainvapaan alusta lukien ajalta, johon sisältyy 32 arkipäivää edellyttäen, että hänellä muuten olisi oikeus saada vastaavalta ajalta palkkaa. 

Suositus: Työnantaja pyrkii myöntämään palkatonta vapaata ei-synnyttävälle vanhemmalle, jotta molemmilla vanhemmilla on mahdollisuus osallistua synnytystä edeltäviin lääketieteellisiin tutkimuksiin. Vapaata myönnetään, mikäli se on työntekijän ja yrityksen työtilanne huomioiden mahdollista. Tutkimusten aikataulusta tulee ilmoittaa työnantajalle niin ajoissa kuin mahdollista. Lääketieteellisillä tutkimuksilla tarkoitetaan synnytystä edeltäviä virallisia neuvolakäyntejä ja synnytysohjelman mukaisia ultraäänitutkimuksia.     

Neuvotteluosapuolia ovat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, ammattiliitto Pro, ylemmät toimihenkilöt YTN ja PALTA (Senaatti-kiinteistöt ja Puolustuskiinteistöt). 

Senaatti-kiinteistöt huolehtii valtion työympäristöistä ja toimitiloista, valtion kiinteistöomaisuudesta ja kulttuuriperinnöstä. Puolustuskiinteistöt vastaa puolustushallinnon kiinteistöistä, niiden ylläpidosta ja palveluiden järjestämisestä kaikissa turvallisuustilanteissa. 

Sopimuksen piirissä on noin 1200 henkeä, joista JHL:n jäseniä on noin 270.​ 

Lisätietoja:
sopimusasiantuntija Sari Jokinen, p. 050 461 9316