Siirry sisältöön

Hyvinvointialueille oma virka- ja työehtosopimus 

Hyvinvointialueiden henkilöstölle on 1.3.2023 alkaen tullut voimaan oma virka- ja työehtosopimus HYVTES. Sen alaisuuteen siirtyy noin 25 500 työntekijää ja viranhaltijaa. Käytännössä määräykset ovat samat kuin nykyiset KVTESin määräykset. Muutokset ovat lähinnä teknisiä. KVTESin ja ja kuntien teknisten virka- ja työehtosopimus TS:n määräysten soveltaminen hyvinvointialueilla päättyy.

Hyvinvointialan yleinen virka- ja työehtosopimus (HYVTES) on voimassa 1.3.2023−30.4.2025. Osapuolten hallinnot hyväksyivät sopimuksen tiistaina 7.3.2023. 

HYVTES määrittelee hyvinvointialueiden koko henkilöstön yleiset palvelussuhteen ehdot, kuten vuosiloman, virka- ja työvapaat ja luottamusmiesmääräykset, joten ne koskevat myös SOTE-sopimuksen ja Lääkärisopimuksen piirissä olevia, hyvinvointialuille siirtyneitä työntekijöitä ja viranhaltijoita.

HYVTESin määräyksiin päivitettiin mm. työnantajien nimet, erilaiset viittaukset ja päivämäärät, sekä poistettiin tarpeettomat määräykset, kuten perhepäivähoitajien ja maatalouslomittajien liitteet ja opettajiin liittyvät määräykset, koska he eivät siirry hyvinvointialueille vaan pysyvät opettajien sopimuksen OVTESin piirissä.   

HYVTES:iin tulee kolme palkkahinnoitteluliitettä: 

  • Liite 1: Eräissä hallinnon asiantuntijatehtävissä, toimistoalan tehtävissä ja ICT-alan tehtävissä sekä sisäisessä palvelutoiminnassa toimiva henkilöstö
  • Liite 2: Ruokapalveluhenkilöstö
  • Liite 3: Muiden alojen palveluhenkilöstö 

Muut liitteet: 

  • Liite 4: Neuvotteluosapuolten suositus HYVTES:n palkkatilastoinnin edistämiseksi
  • Liite 5: Vammaisten työllistymistä koskevat erityismääräykset
  • Liite 6: Matkakustannusten korvaukset
  • Liite 7: Teknistä alaa koskevat määräykset  

Palkankorotukset ovat täsmälleen samat kuin kunta-alan sopimuksissa ja SOTE-sopimuksessa. Kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä koskeva kehittämisohjelma 2023−2027 koskee myös HYVTESiin kuuluvia. 

Liikkeenluovutus 1.1.2023 ja sopimuksen vaihtuminen kesken sopimuskauden 1.3.2023 eivät saa aiheuttaa uudelleenlaskentaa tai muuta palvelussuhteen ehtoihin liittyvää heikennystä.

HYVTESiin on tilastojen perusteella siirtymässä JHL:n jäsenistä yli 6 000, näistä n. 3 900 KVTESistä, n. 2 100 TS:stä ja muutama kymmenen TTESistä. Lukumäärät selviävät lopullisesti vasta, kun työntekijät on saatu sijoiteltua oikeisiin sopimuksiinsa: HYVTES, SOTE-sopimus ja LS.  

Osapuolten yhteinen yleiskirje asiasta on valmisteilla. Yleiskirjeessä korostetaan mm. sitä, ettei tällä kesken sopimuskauden tapahtuvalla virka- ja työehtosopimuksen vaihdoksella ole tarkoitus muuttaa KVTESin sisältöä ja tulkintaa, eikä henkilöstön palvelussuhteen ehtoja. Lisäksi tullaan erikseen antamaan ohjeet kesäkuun 2023 järjestelyerän jakamisesta.

Lue tarkemmin HYVTESistä:

HYVTES hyvinvointialan yleinen virka- ja työehtosopimus (pdf)

HYVTES Teknisen alan liite 7 2023-2025 (pdf)

Lisätiedot:
Sopimusasiantuntija Marko Heikkinen, p. 040 7130 150
Sopimusasiantuntija (teknistä alaa koskevat määräykset) Karita Alanko, p. 050 302 5246