Siirry sisältöön

Ammattiliitto JHL:n edustajisto koolla Vantaalla: Vahvasti mukana haasteista huolimatta

JHL:n kesäkuussa valittu tuore edustajisto kokoontuu 26.–27.10.2022 päättämään liiton ensi vuoden toiminnan linjauksista, taloudesta sekä jäsenmaksun suuruudesta. Asialistalta löytyvät myös liiton yhdistysten tekemät aloitteet.

JHL:n 120-jäsenisen edustajiston kaksipäiväinen sääntömääräinen syyskokous käydään Vantaalla keskiviikkona ja torstaina 26.-27.10. Syksyn edustajistokokouksen agendalla ovat perinteisesti muun muassa seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus, toimintasuunnitelma, sekä talousarvio.

Kokouksessa kuullaan lisäksi yhdistysten tekemät aloitteet ja liiton edustajiston vastaukset niihin. Uudet edustajiston ja hallituksen jäsenet valitaan ja nimetään myös kokouksessa.  

Jalat maassa hankalissakin paikoissa

Edustajiston puheenjohtajana jatkava Eija Paananen nosti esiin kokouksen avauspuheessaan julkisen talouden valitettavan heikot näkymät. Hän viittasi myös 1990-luvun lamavuosiin, jolloin puhuttiin massatyöttömyydestä. Tämänhetkinen tilanne on toinen ja lähes päinvastainen, työntekijöitä ei tunnu olevan riittävästi.

–  Erilaiset lainsäädäntöön asettavat mitoitukset tuntuvat hieman turhilta, jos samalla ei pohdita sitä, mistä löytyvät tarvittavat työntekijät. Ratkaisu ei ole yksi ja helppo, Paananen totesi.

Hän jatkoi, että liiton hyvän ja toimivan edunvalvonnan varmistaminen vaatii yhdessä tehtyjä harkittuja päätöksiä.

–  Kun meillä on sinänsä hyviä, arvokkaita ja tarpeellisia kehitysajatuksia, pidetään samalla jalat maassa. Yhdessä mietityillä panostuksilla saamme aikaiseksi arvokasta edunvalvontaa,

Hyviä sopimuksia

Liiton puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine kiitti JHL:n jäseniä poikkeusoloissa tehdystä työstä, joka on varmistanut suomalaisten huoltovarmuutta ja turvallista arkea.

Hän nosti puheessaan esiin myös kevään aikana syntyneet eri alojen työehtoratkaisut. Erityismaininnan saavat kunta- ja sote-alan työehtosopimukset. Samalla hän muistuttaa, että nyt – jos koskaan – on perinteisten miesalojen aika tukea naisvaltaisten alojen palkkakehitystä.

–  Kunta-alan sopimuksessa on mukana rahat palkkausjärjestelmäuudistukseen. Näin päästään luomaan uutta kannustavaa palkkausjärjestelmää, joka huomioi eri henkilöstöryhmien tarpeet. Olen iloinen siitä, että saimme neuvoteltua sellaisen työehtosopimuksen kunta-alalle ja soteen, että se avaa kaikki mahdollisuudet luoda naisvaltaiselle alalle paremmat palkat, Niemi-Laine sanoo.

Hän muistutti lisäksi vahvasti, että SOTE ry:n (Tehy ja Super) sopimuksessa julkisuudessa mainostettu kuuden prosenttiyksikön palkankorotus on tosiasiassa lainmukainen harmonisointiraha. Se on sote-uudistuksen myötä tehtävä palkkojen yhteensovittaminen, joka takaa samaa työtä tekeville yhdenmukaisen palkkatason.

– Harmonisointi koskee siis kaikkia hyvinvointialueilla työskenteleviä. Se ei suinkaan ole Tehyn ja Superin sopima korotus.

Eduskuntavaalit kolkuttavat ovella

Päivi Niemi-Laine avasi JHL:n kantoja kevään 2023 eduskuntavaali- ja hallitusohjelmatavoitteiksi. Hänen mukaansa yksi isoimmista kysymyksistä on väestön ikääntyminen.

–  Huoltosuhteen heikkenemiseen pitää vastata pidentämällä työuria ja keskimääräistä eläkkeelle jäämisen ikää. Erittäin tärkeää on, että työhyvinvointiohjelmia tuetaan työpaikoilla, Niemi-Laine totesi.

JHL haluaa omalla eduskuntavaali- ja hallitusohjelmallaan tarjota tulevalle hallitukselle pelkkien ongelmien listaamisen sijaan myös ratkaisuja.

Ohjelmassa JHL tarjoaa työkaluja huoltosuhteen parantamiseen, kun suomalaiset ikääntyvät ja palkansaajien määrä vähenee sekä ehdotuksia työelämän kohentamiseksi lakien kautta ja työperäisen maahanmuuton helpottamiseksi.

Ammattiliitto JHL vahvana myös hyvinvointialueille

Suomi ja samalla JHL siirtyy hyvinvointialueaikaan vuoden 2023 alussa. Tämän myötä Niemi-Laine korosti paikallisen edunvalvontaosaamisen tärkeyttä erityisesti siksi, että ensi vuoden palkankorotuksista osa neuvotellaan työpaikkatasolla.

–  Hyvinvointialueiden yhdistykset on oltava erinomaisessa kunnossa, jotta edunvalvonta on vahvaa työnantajan kanssa.

Hän jatkoi, että paikallisneuvotteluissa on painotettava jäsenten hyvinvointia ja toimeentulon vahvistamista. Tämä tuo mukanaan jäsenvetoa ja -pitoa.

–  Me olemme edelleen vahva liitto myös hyvinvointialueella ja tämä on tehtävä selväksi jäsenillemme!

Seuraa kokouksen kulkua verkossa

Julkisten ja huvinvointialojen JHL:n syyskokousta pääset seuraamaan osoitteessa jhl.fi sekä JHL:n Facebook– ja Twitter-tileillätunnisteella #jhledustajisto