Siirry sisältöön

Tällainen on yksityisen terveyspalvelualan uusi työehtosopimus 

Yksityisen terveyspalvelualan työehdot on nyt taputeltu. Kaikki neuvotteluosapuolet ovat hyväksyneet keskiviikkona syntyneen neuvottelutuloksen. Sopimuskausi on kaksi vuotta. Tänä vuonna lokakuun alusta henkilökohtaisia kuukausipalkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 2,0 % ja 1.6.2023 alkaen 1,9 % yleiskorotuksella.  

Keväästä jatkuneet neuvottelut Terveyspalvelualan unionin osalta on viimein saatu päätökseen. Ammattiliitto JHL neuvottelee sopimuksen osana Terveyspalvelualan unionia ja on yksi kahdeksasta unionin muodostavasta järjestöstä. Nyt ne kaikki, sekä työnantajia edustava Hyvinvointiala HALI ry ovat hyväksyneet uudet työehdot. 

– Tässä ratkaisussa toisen vuoden palkankorotukset on kytketty teollisuus- ja vientialojen palkankorotuksiin. Se merkitsee sitä, että korotukset voivat ensi vuonna olla nyt sovittua suuremmat, toteaa JHL:n sopimusasiantuntija Pinja Lumitsalo.

Tutustu terveyspalvelualan työehtosopimusta esittelevään diasarjaan.

Tässä ovat uuden työehtosopimuksen pääpiirteet: 

Sopimuskausi

  • 1.5.2022−30.4.2024.  

Palkankorotukset 

Vuonna 2022 työntekijöiden henkilökohtaisia kuukausipalkkoja korotetaan 1.10.2022 yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2 prosenttia. Myös taulukkopalkkoja korotetaan lokakuun alussa kahdella prosentilla. 

Vuonna 2023 henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.6. lukien 1,9 prosenttia. Palkankorotus voi olla isompikin. Jos teollisuus- ja vientialoilla palkankorotustaso ylittää edellä mainitun määrän, ylimenevästä osuudesta lisätään myös terveyspalvelualan korotuksiin. 1,9 % ylittävästä osuudesta lisätään 70 % yleiskorotukseen 30 % jaetaan paikallisena eränä. 

Selvää on kuitenkin, että korotukset tulevat vuonna 2023 olemaan vähintään 1,9 prosenttia. 

Muita korotuksia

Hälytysraha nousee lokakuun 1. päivä 2022 kaksi euroa, 20 euroon eli runsaat 11 prosenttia. 

Luottamusmiesten ja pääluottamusmiesten korvauksia nostetaan 4 prosenttia 1.10.2022 ja 1.6.2023 

Työsuojeluvaltuutettujen korvauksia nostetaan 4 prosenttia 1.10.2022 ja 1.6.2023. 

Toisen vanhemman palkallinen perhevapaa pitenee huomattavasti

Perhevapaauudistus tulee voimaan 1.8.2022. Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksessa toisen vanhemman vanhempainvapaan palkallisuus pitenee huomattavasti. Aiemman kuuden palkallisen päivän sijaan toinen vanhempi voi saada palkallista perhevapaata 32 arkipäivää. Raskaana oleva vanhempi saa 32 päivän lisäksi raskausvapaan osalta täyttä palkkaa 40 ensimmäiseltä arkipäivältä. Palkanmaksun edellytyksenä on, että työsuhde on jatkunut vähintään kolme kuukautta keskeytyksettä ennen vanhempainvapaan alkua. 

Muita työehtosopimusta parantavia muutoksia

Sopimusratkaisussa on korostettu sekä luottamusmiesten ja työnantajien paikallisen yhteistyön tärkeyttä. Lisäksi jatkossa Terveyspalvelualan Unionin jäsenliittojen jäsenten on myös aiempaa helpompaa valita keskuudestaan Unionilainen luottamusmies. 

Jatkossa myös lyhyissä työsuhteissa työnantajan on aina annettava kirjallisesti määräaikaisuuksien perusteet.  

Erityistekijälisien perusteita on täsmennetty ja tehtäväkuvausten laatimista vahvistettu työn vaativuustekijöiden tunnistamisen parantamiseksi.  

Henkilökohtaisen palkanosan määräytymisperusteita on selkeytetty. 

Lisäksi sairausajan palkanmaksujakso on jatkossa 90 päivää, kun sairausaika johtuu ammattitaudista, työtehtävissä johtuneesta väkivallasta tai työtapaturmasta ja siitä aiheutuneesta sairaudesta. 

Työryhmät

Työryhmiä sopimuskaudella on kaksi. 

Työehtosopimuksen kehittämisen työryhmän yhtenä tehtävänä on kartoittaa keinoja neuvottelukulttuurin ja työehtosopimustoiminnan kehittämiseksi.  Lisäksi työryhmä kartoittaa työsuhteen ehtoihin sekä hyviin käytänteisiin ja suosituksiin liittyvää kokonaisuutta jäsenistön toiminnan tueksi. Työryhmätyö on jaettu neljään eri osakokonaisuuteen.  

Toisena työryhmänä palkkatasotyöryhmä seuraa ja arvioi terveyspalvelualan sekä julkisen sote-sektorin palkkakehitystä ja tekee arvioita alan palkkatason kilpailukyvyn säilyttämiseksi.  

Yksityistä terveyspalvelualan työehtosopimusta noudatetaan yksityisissä sairaaloissa, lääkäriasemilla, kuntoutuslaitoksissa, terveyskylpylöissä, lääketieteellisissä laboratoriossa ja tutkimuslaitoksissa, röntgenlaitoksissa sekä työterveyshuollon yksiköissä. Yritysten lisäksi alalla toimii yhdistyksiä ja säätiöitä. Alalla on myös ulkomaisia toimijoita.  

Lisätiedot:
sopimusasiantuntija Pinja Lumitsalo, 046 9214 566  

Korjattu diasarja 4.7.2022 klo 11.57.