Siirry sisältöön

Tällainen on Työterveyslaitoksen uusi työehtosopimus 

Ammattiliitto JHL sekä muut sopijaosapuolet ovat hyväksyneet Työterveyslaitoksen työehtosopimuksen neuvottelutuloksen uusiksi työehdoiksi. Sopimus on muotoa 1+1 vuotta. 

Työterveyslaitoksen uudet työehdot on nuijittu voimaan. Sopimusosapuolia ovat          ammattiliitto JHL:n lisäksi Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Ammattiliito Jyty, Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote sekä Hyvinvointiala HALI. 

Sopimus noudattelee yleisen linjan mukaista kokonaisuutta. Palkkausjärjestelmäuudistus jatkuu paikallisella tasolla ja keskustason työryhmässä. Sopimuskaudelle valmistellaan siirtymistä viisipäiväiseen vuosilomalaskentaan. Työterveyslaitoksen työehtosopimukseen otetaan osaksi myös tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen perhevapaamalli uuden lain voimaantulosta.  

Tutustu Työterveyslaitoksen työehtosopimusta esitteleviin dioihin

Sopimuskausi

Sopimuskauden pituus on ehdollinen 1.4.2022–31.3.2024. Neuvottelut vuoden 2023 palkankorotuksista on käytävä 15.2.2023 mennessä. Mikäli yksimielisyyteen ei päästä, työehtosopimus päättyy 31.3.2023. 

Palkankorotukset

Työntekijöiden 31.5.2022 voimassa olevia henkilökohtaisia kuukausipalkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.6.2022 lukien yleiskorotuksena 1,3%.  

Lisäksi toteutetaan 0,6 %:n suuruinen paikallinen erä 31.10.2022. 

Työnantaja neuvottelee pääluottamusmiesten kanssa paikallisen erän kohdentamisen. Paikallinen erä 0,6 % kohdennetaan ottaen huomioon palkkausepäkohdat ja palkkausjärjestelmän kehittäminen. Ellei paikallisesta erästä päästä sopimukseen, työnantaja päättää 0,4 % paikallisen erän kohdentamisesta 31.10.2022 mennessä ja 0,2 % jaetaan yleiskorotuksena. Erä maksetaan 1.11.2022 palkanmaksun yhteydessä. 

Muut korotukset

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 1.6.2022 lukien 1,9 prosenttia.​  

Perhevapaauudistus

Uuteen työehtosopimukseen on viety niin sanotun “pullean pevan” sopimusmääräykset. Nämä määräykset tulevat voimaan 1.8.2022. 

Työntekijällä, jolla on oikeus sairausvakuutuslain 9 luvun 1 §:n (28/2022) mukaiseen raskausrahaan, maksetaan palkka raskausrahakauden alusta lukien 40 arkipäivän ajalta. Lisäksi työntekijän on toimitettava työnantajalle viimeistään 70 päivää ennen laskettua synnytystä äitiysneuvolan tai lääkärin antaman todistuksen raskauden kestoajasta.  

Työntekijälle, jolla on oikeus sairausvakuutuslain 9 luvun 5 §:n 1-3 momenttien tai 9 luvun 9 §:n (28/2022) mukaiseen vanhempainrahaan, maksetaan palkka vanhempainvapaan 32 ensimmäisen arkipäivän ajalta. 

Edellä mainittu oikeus syntyy adoptiotilanteessa kuitenkin vain silloin sairausvakuutuslain 9 luvun 5 §:n 3 mukaisesti, kun työntekijä adoptoi alle 7-vuotiaan lapsen. 

Lisätiedot: neuvottelujohtaja Mari Keturi, 050 461 9315