Siirry sisältöön

JHL: Laboratorioalan perustutkinnon rakenneuudistusta petrattava vielä

Laboratorioalan perustutkinnon perusteet on päätetty uudistaa vastaamaan nykypäivän työelämän osaamisvaatimuksia. Ammattiliitto JHL:n mielestä työelämälähtöisyyttä on lisätty kiitettävästi. Sen sijaan esimerkiksi laatuperusteet on kirjattu esitykseen heikosti ja ammatillisesti tärkeitä asioita jätetty valinnaisiksi osiksi.

Opetushallitukselle antamassaan lausunnossa JHl perää osaamistarpeiden selvää lisätarkennusta laboratorioalan perustutkinnon perusteisiin. Ammattiliitto muun muassa huomauttaa, että laatutyöskentelyn perusteisiin liittyvä osaaminen, esimerkiksi laitehuolto ja päteviksi todetut menetelmät on kirjattu suorastaan heikosti. Liitto esittääkin, että nämä lisätään tutkinnon perusteisiin joko omana tutkinnon osanaan tai osana pakollista tutkinnon osaa.

JHL ilmaisee lausunnossaan huolensa myös siitä, että pakolliset tutkinnon osat sisältävät hyvin yleisluontoista osaamista, ja erilaisia valinnaisia tutkinnon osia on taas hyvin runsaasti. JHL esittää, että tutkinnon rakentuminen käytäisiin vielä kertaalleen läpi ja varmistuttaisiin, että oleellista tietoa ei jäisi valinnaisiin tutkinnonosiin.

Laboratorioalan perustutkinnon uudet tutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.1.2023.

JHL:n lausunto laboratorioalan perustutkinnon perusteista

Opetushallituksen lausuntopyyntö laboratorioalan perustutkinnon perusteista