Siirry sisältöön

JHL:n lausunto puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkintoa on uudistettu ja työssä on otettu huomioon työelämän tarpeet. Uudistuksessa on keskitytty arviointikriteereihin ja ammattitaitovaatimusten muuttamiseen.

JHL on antanut maaliskuussa 2021 kaksi lausuntoa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta. JHL kiinnittää lausunnoissaan huomiota muun muassa tutkinnon eri osiin ja siihen, miten hyvin uudistus vastaa työelämän tarpeisiin.

Tutkinnon perusteita on uudistettu työelämälähtöisesti ja palautetta on hyödynnetty luonnoksen tekemisessä hyvin. Uudistuksessa on keskitytty yhtenäisen arviointikriteeristön laatimiseen ja ammattitaitovaatimusten muuttamiseen.

Lue JHL:n lausunnot alan tutkinnosta.