Siirry sisältöön

JHL kuultavana sote-laista: Soteen siirtyvien palkat harmonisoitava määräajassa, tukipalvelujen asema turvattava

JHL:n mielestä soteen siirtyvän henkilöstön palkat on harmonisoitava kahden vuoden sisällä siirtymästä ja siihen on varattava erillinen rahoitus. Lisäksi koko palveluketjulle tärkeitä tukipalveluita pitää edelleen voida järjestää myös ilman kilpailuttamista.

JHL oli keskiviikkona 24.2.2021 sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavana sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisesta. Liitto pitää hallituksen esitystä oikean suuntaisena. Vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä kuuluu julkiselle sektorille eli tuleville hyvinvointialueille. Asiantuntijalausunnossaan JHL kuitenkin korosti henkilöstön ja tukipalvelujen asemaa uudistuksessa, sekä pelastustoimen kehittämistä sote-uudistuksen rinnalla.

JHL esittää, että hyvinvointialueiden palkat harmonisoidaan kahden vuoden kuluessa siitä, kun työntekijät ovat siirtyneet alueiden palvelukseen. Liiton mukaan palkkojen harmonisointi on kuntaliitosten ja muiden julkisorganisaatioiden muutosten jälkeen kestänyt usein kauemmin kuin olisi hyväksyttävää. Siksi selvä, aikataulullinen velvoite olisi säädettävä uuteen lakiin.

JHL haluaa myös turvata harmonisoinnin onnistumisen erillisellä rahoituksella.

− Jotta uudet organisaatiot voivat toteuttaa palkkaharmonisoinnin vaarantamatta toimintaansa, on laissa selvästi todettava, että valtio kompensoi hyvinvointialueille palkkausten harmonisoinnista johtuvat kustannukset täysimääräisesti osana hyvinvointialueiden rahoitusta, liitto toteaa lausunnossaan.

Tukipalvelujen asemaa parannettava

JHL kritisoi lakiesitystä siitä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden tukipalvelujen rooli on esityksessä jäänyt liian yleiselle tasolle. Tukipalvelujen toimivuuden merkitys korostuu silloin, kun palvelujen jatkuvuus pitää varmistaa myös poikkeustilanteissa.

Liiton mielestä lakiesityksen tekijät eivät ole ymmärtäneet tukipalvelujen merkitystä osana sosiaali- ja terveyspalveluja. Muun muassa ruokapalveluilla ja laitoshuoltajien työllä on keskeinen merkitys palveluketjun toimivuuteen.

− Sote-uudistusta ei pidä tehdä heikentämällä potilasturvallisuusketjun laatua missään osassa palveluketjua, JHL toteaa lausunnossaan.

Liitto kannattaa sitä, että hyvinvointialueet voisivat perustaa hyvinvointiyhtymän tuottamaan tukipalveluja. Samalla se esittää, että myös kunnat voisivat liittyä näihin yhtymiin. Tämä edistäisi kuntien mahdollisuuksia tuottaa tarvitsemiaan tukipalveluja joustavasti ja ilman kilpailutusta.  JHL esittää myös, että tukipalvelujen määritelmää laajennetaan koskemaan muun muassa pesula-, puhdistus- ja ruokahuollon palveluita.

Pelastusalan koulutukseen myös terveydenhuollon koulutusta

JHL ehdottaa lausunnossaan, että pelastusalan koulutusta laajennettaisiin terveydenhuollon tehtävien suuntaan. Tällä hetkellä pelastajatutkinto antaa erinomaisen kelpoisuuden erilaisiin turvallisuusalan tehtäviin. JHL haluaa kehittää pelastusalan koulutusta niin, että se antaa valmiuksia myös ensihoidon tehtäviin ja mahdollistaa siirtymisen muihin tehtäviin, jos esimerkiksi savusukellus ei enää onnistu.

Lue kokonaan: JHL:n lausunto sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisesta eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle