Siirry sisältöön

Esperi ja JHL ovat yhteisymmärryksessä sopineet esperilisästä

Vuonna 2018 tietyissä Esperin toimintayksiköissä myönnetty palkanosa ns. esperilisä pieneni kesäkuussa tehtyjen palkankorotusten yhteydessä. Esperilisän pienenemisen taustalla oli valtakunnansovittelijan esityksestä keväällä 2018 sovittu työmarkkinajärjestöjen palkkaratkaisu ja työnantajaliiton ratkaisusta tekemä tulkinta.

Esperi on käynyt henkilöstön edustajien sekä työntekijäliitto JHL:n kanssa eri foorumeissa keskustelua esperilisän osalta tehdystä ratkaisusta. Lisäksi asiassa on annettu vuonna 2020 työtuomioistuimen lausunto, joka tukee työntekijäliittojen kantaa asiassa. Työnantaja hyväksyy työtuomioistuimen tulkinnan esperilisän pienentämiseen liittyen.

Esperi on päättänyt palauttaa vuonna 2018 pienentyneen esperilisän osuuden sitä saaneille työntekijöilleen.

Esperilisän palauttamista koskevasta toimintamallista on sovittu yhdessä työntekijäliitto JHL:n kanssa. Toimintamallin mukaisesti lisän palauttamisesta on mahdollista tehdä sopimus työntekijän ja Esperin välillä JHL:n kautta. Tällä perusteella esperilisä voidaan palauttaa sopimuksen mukaisesti. JHL:n jäsenet voivat kysyä lisätietoa asiasta JHL:n edunvalvonnasta.

JHL tulee lähestymään Esperin palveluksessa olevia jäseniään lähipäivien aikana. Yhteydenotto on mahdollinen vain siinä tapauksessa, että liitolla on jäsenen ajantasaiset yhteystiedot ja tieto jäsenen työnantajasta (Esperi Care Oy tai jokin sen tytäryhtiöistä). Mikäli olet työskennellyt aiemmin Esperin palveluksessa ja asia koskee sinua, mutta työsuhteesi on päättynyt, otathan oma-aloitteisesti yhteyttä sopimusasiantuntija Kalle Honkaseen.

Lisätietoja: Kalle Honkanen, sopimusasiantuntija, kalle.honkanen@jhl.fi, 050 406 9313