Siirry sisältöön

Kirjastoalan järjestöt: Kirjastojen henkilöstöä lomautettiin turhaan

Kirjastoalan järjestöjen ammatillis-aatteellinen yhteistyöfoorumi Minerva on sitä mieltä, että koronaviruksen takia kunnissa painettiin aivan liian herkästi paniikkinappulaa. Foorumin mielestä epidemia osoitti, miten kapea-alaisesti ja ahtaasti osa kunnista tulkitsee kirjastojen työn pelkäksi asiakaskontaktien paikaksi.

Koronakevään aikana kirjastot suljettiin parin kuukauden ajaksi asiakkailta viruksen leviämisen estämiseksi. Osassa kuntia tehtiin johtopäätös, että kirjastojen henkilökunta pitää tämän seurauksena lomauttaa. Osassa ei tyydytty tähän, vaan palkanmaksu keskeytettiin jopa lomautusta vikkelämmin.

Miksi osassa kuntia painettiin kirjastolaisten osalta paniikkinappulaa? Mielestämme näissä kunnissa kirjastotyö nähtiin järkyttävän kapea-alaisesti ja tulkittiin, että siihen kuuluvat vain välittömät fyysiset asiakaskontaktit. Joissakin kunnissa koronatilannetta saatettiin hyödyntää myös sopivasti eteen tulleena säästökeinona, jota ei tarvitsisi juuri perustella.

Kirjastolaisten palkanmaksun keskeyttäminen töiden estymisen vuoksi on kyseenalaista. Yksimielisyyttä työnantaja- ja työtekijäpuolen välillä ei ole edes siitä, onko työsopimuslain pykälä, johon keskeytykset perustuivat, sovellettavissa koronatilanteessa. Työntekijäliitot selvittävät parhaillaan, oliko lainmukaista vedota kirjastoissa työnteon estymiseen, kun töitä kirjastoissa olisi ollut mahdollista jatkaa.

Toiset työnantajat puolestaan katsoivat tilannetta maltillisesti. Kirjastoammattilaiset jatkoivat työskentelyä muun muassa kehittäen uusia tapoja tarjota palveluja asiakkaille. Asiakaspalvelutyötä tehtiin monin eri tavoin etäyhteyksien avulla. Useita välttämättömiä kirjastotehtäviä kuten suunnittelua, hankintoja, valmistelua ja ylläpitoa jatkettiin normaalisti.  Kirjastotyöntekijät myös hyödynsivät hiljaisempaa aikaa kehittämällä omaa osaamistaan, jotta kirjastojen jo nyt laajat palvelut vastaavat jatkossakin asiakkaiden kasvavia tarpeita.

Kirjastoilla ja muilla sivistyspalveluilla oli ja on korona-aikana tärkeä tehtävä kansalaisten osallisuuden tukijana. Tiedon ja elämyksien lisäksi ne tarjoavat henkistä pääomaa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan keskeinen tehtävä. Kirjastot tukevat kansalaisten hyvinvointia sekä ehkäisevät osaltaan yhteiskunnallisia ja terveydellisiä ongelmia.

Korona-aika on tuonut selkeästi esille, että vaikka kirjastoja arvostetaan, niiden yhteiskunnallisen merkityksen ja niissä tehtävän työn kirkastamisessa on vielä tehtävää.

Mari Huuhtanen, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry
Jussi Näri, Kuntien asiantuntijat Kumula ry
Jaakko Korpisaari, Akavan Erityisalat AE ry
Olli Korhonen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

Minerva on kirjastoalan järjestöjen ammatillis-aatteellinen yhteistyöfoorumi, jossa eri järjestöjen edustajat mm. keskustelevat ajankohtaisista asioista, vaikuttavat yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja  laativat kannanottoja sekä tiedotteita.