Siirry sisältöön

JHL: Aikuiskoulutustuen pitäisi tukea sekä työn ohessa tapahtuvaa että täyspäiväistä opiskelua

JHL:n mielestä aikuiskoulutusetuuksia koskevan lain pitäisi olla sellainen, että se turvaisi opiskelijalle riittävän toimeentulon opiskeluajalla. Opiskelun pitäisi olla mahdollista joko täysipäiväisesti tai työn ohessa.

Sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa JHL osittain kannattaa kannattaa aikuiskoulutusetuuksia koskevan lain muuttamista, osittain vastustaa sitä.

Liitto kannattaa inisteriön kaavailemaa sovitellun aikuiskoulutustuen uudistamista. Liiton mielestä uudistus edistäisi työn ja opiskelun yhteensovittamista ja tekisi sovitellusta aikuiskoulutustuesta mielekkään vaihtoehdon.

Aikuiskoulutustuen leikkausta JHL ei  sen sijaan kannata. Liitto muistuttaa, että tuen perusosaa leikattiin vuonna 2017 15 prosenttia ja tuen kestoa lyhennettiin neljä kuukautta 15 kuukauteen.

Aikuiskoulutustukea pitäisi JHL:n mielestä kehittä niin, että sen avulla voisi valinnaisesti opiskella joko työn ohessa tai täysipäiväisesti.

– Työn ja opiskelun yhteensovittamisen edistämisen kannalta aikuiskoulutustuen leikkaaminen ei ole perusteltu vaihtoehto, lausunnossa sanotaan.

JHL muistuttaa myös, että tutkintojohteinen opiskelu edellyttää usein täysipäivästä opiskelua. Opiskelija itse ei usein voi vaikuttaa siihen, miten opinnot on järjestetty. Aikuiskoulutustuen pienentäminen heikentäisi mahdollisuuksia osallistua kokoaikaiseen koulutukseen olettaen, että tuen pieneneminen estäisi opiskeluun osallistumisen.

–  Vaikka uudistus kokonaisuudessaan lisäisi sovitellun aikuiskoulutustuen käyttöä, aikuiskoulutustuen heikennys saattaisi heikentää motivaatiota hakeutua kokoaikaisiin opintoihin, liitto lisää lausunnossaan.

Lue JHL:n lausunto kokonaan: Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi aikuiskoulutusetuuksista annetun lain muuttamisesta