Vuoden 2022 kustannusten korvaukset

Korvauksen aihe Alle kouluikäinen Koululainen
Aamiainen tai välipala tai iltapala 0,76 0,99
Lounas tai päivällinen 1,80 2,33
Muu kustannus 1,88 1,88

Kustannuskorvaussuositus ei koske muuta perhepäivähoitoa kuin perhepäivähoitajan omassa kodissaan antamaa varhaiskasvatusta.

Katso myös Kuntaliiton suositus.