Yhteistoiminnan perusteet lyhyt kurssi 2pv

Kurssilla perehdytään yhteistoiminnan määritelmään, tarkoitukseen ja merkitykseen. Kurssilla käsitellään myös sitä, mitä asioita yhteistoiminnassa voi ja pitää käsitellä sekä millä tavalla. Kurssilla opitaan keskeiset asiat yhteistoimintalaeista sekä käsitellään yhteistoimintaa irtisanomis- ja lomautustilanteissa ja tutustutaan talouden tunnuslukuihin yhteistoiminnan tarpeiden näkökulmasta. Lisäksi kurssilla käydään läpi eri toimijoiden rooleja ja tehtäviä yhteistoiminnan kentällä. Kurssi soveltuu kaikille sektoreille ja on tarkoitettu henkilöstön edustajille, luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille sekä yhteistoimintaelimien henkilöstön edustajille oman koulutussopimuksen mukaisesti.

ke 29.5.2024
10:00 – 11:30 Kurssin avaus - Yhteistoiminnan tarkoitus, merkitys ja mahdollisuudet
Karatmaa Johanna
11:30 – 12:15 Lounas
12:15 – 13:45 Yhteistoimintaa ohjaava lainsäädäntö
Karatmaa Johanna
13:45 – 14:15 Kahvi
14:15 – 16:30 Välitön ja edustuksellinen yhteistoiminta -Työsuojelun yhteistoiminta
Karatmaa Johanna
17:30 – 18:30 Iltapäiväruokailu
to 30.5.2024
08:30 – 10:00 Yt-menettely työvoiman vähentämistilanteissa - Lomautus- ja irtisanomistilanteet yhteistoiminnan kannalta
Nieminen Elina
10:00 – 11:30 Eri toimijoiden roolit ja tehtävät yhteistoiminnan kentällä
Karatmaa Johanna
11:30 – 12:15 Lounas
12:15 – 13:45 ...työskentely jatkuu
Karatmaa Johanna
13:45 – 14:15 Kahvi
14:15 – 15:45 …työskentely jatkuu Koontia päivien työskentelystä - Eväitä yhteistoiminnan kehittämiseksi työpaikalla
Karatmaa Johanna