Työsuojelun jatko lyhytkurssi, 2/2, 3+2pv

Kurssille pääsyyn edellytetään peruskurssin käymistä tai vastaavia tietoja. Kurssilla syvennetään työsuojeluosaamista, työturvallisuus- ja valvontalain tuntemusta sekä kehitetään yhteistyötä työnjohdon ja työpaikan kanssa. Kurssi on kaksiosainen ja koulutusjaksojen välillä tehdään yksilölliset välitehtävät.