Toiminnan tavoitteet ja strategia

Ammattiliitto JHL:n perustehtävänä on edistää yhdessä jäsenten kanssa työoloja, toimeentuloa ja työehtoja.

Jäsenlähtöisyys, oikeudenmukaisuus ja rohkeus. Nämä tekijät ovat JHL:n toiminnan lähtökohtia. Jäsenten etuja liitto ajaa paitsi valvomalla heidän etujaan ja neuvottelemalla, myös huolehtimalla siitä, että etujen valvomisen kyky ja osaamisen taso työpaikkatasolla pysyy hyvänä.

Jäsenet ja heidän hyvinvointinsa on myös sen takana, että liitto kehittää yhdistystoimintaa. Taustalla on jäsenhankinnan tukeminen ja jäsenten innostaminen mukaan yhdistysten toimintaan.

JHL:n tavoitteena on olla vahva ja osaava toimija työelämäasioiden edunvalvojana ja asiantuntijana kaikilla tasoilla.

JHL haluaa tarjota parasta edunvalvontaa työyhteisöissä, alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Liittostrategia 2022

Liiton visiossa ammattiliitto JHL on kokoava voima, joka toimii vahvimpana ammattiliittona työpaikoilla ja yhteiskunnassa. Strategiaa on päivitetty jäsenkyselyn tulosten pohjalta. Liittostrategia 2022 on entistä ytimekkäämpi, selkeämpi, osallistavampi ja tavoitteellisempi.

JHL_liittostrategia2022_kansikuva

Arvoja on kolme: jäsenlähtöisyys, oikeudenmukaisuus ja rohkeus. Jäsenlähtöisyys ja oikeudenmukaisuus ovat säilyneet vanhasta strategiasta, mutta rohkeus on uusi.

Perustehtävänään JHL edistää yhdessä jäsentensä kanssa jäsenistön työoloja, työehtoja ja toimeentuloa sekä asemaa elämässä ja yhteiskunnassa.

Strategisina päämäärinään liitto tavoittelee muun muassa järjestäytymisasteen kasvua, jäsenten toimeentulon ja työehtojen parantumista. Lisäksi liitto haluaa vahvistaa paikallisen edunvalvonnan ja järjestövoiman vaikuttavuutta. Järjestöyhteistyötä halutaan tiivistää ja muodostaa uusia edunvalvontaliittymiä.

Strategisten päämääriin pääsemiseksi liitto tulee toteuttamaan monia toimenpiteitä ja hankkeita edustajistokauden aikana toimintaympäristöä seuraten.

JHL:n liittostrategia on tiivistetty oheiseen videoon.

JHL:n liittostrategia 2022