Päätöksenteko ja organisaatio

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:ssä ylin päätösvalta on jäsenistä valitulla edustajistolla. Liiton hallitus toteuttaa edustajiston päättämiä suuria linjoja liiton toiminnassa.

JHL:n organisaatio rakentuu jäsenyhdistyksistä, edustajistosta, hallituksesta sekä keskus- ja aluetoimistoista. Yhteisöjäsenliitot ovat neuvottelukumppaneita, ja työttömyyskassa ja JHL-opisto ovat tärkeä osa palveluja tuottavaa liittorakennetta.

Kaaviokuva JHLn organisaatiosta

Ylintä päätösvaltaa JHL:ssä käyttää suorilla vaaleilla valittu 120-jäseninen edustajisto. Yhteisöjäsenliitoilla on edustajiston kokouksissa omat edustajansa.

JHL:n hallituksessa on 25 jäsentä. Sen muodostavat liiton puheenjohtaja, toimialajohtaja, 18 kunta-alan ja neljä yksityisten alojen edustajaa sekä yksi valtion edustaja.

Keskustoimisto sijaitsee Helsingissä ja kymmenen aluetoimiston toimipisteet kahdellatoista paikkakunnalla.

Yhdistykset muodostavat JHL:n rungon. Jokainen JHL:läinen kuuluu johonkin liiton yli 600:sta yhdistyksestä.

Yhteisöjäsenliitot ovat yhdistäneet liittojensa edunvalvonnan JHL:n kanssa. Nykyiset yhteisöjäsenet ovat valtion ammattiliittoja, jolloin mm. neuvottelutoiminta käydään JHL:n kautta.

Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa palvelee JHL:n jäseniä työttömyysturvaan liittyvissä asioissa. Kassalla on oma hallitus ja edustajisto.

JHL:n omistama JHL-opisto  toimii liiton tiloissa Helsingissä Sörnäisten rantatiellä. Opisto kouluttaa JHL:läisiä ja yhteisöjäsenliittojen jäseniä aktiivisiksi työyhteisöissä toimijoiksi ja työpaikalla tapahtuvan edunvalvonnan, yhteistoiminnan ja työsuojelun osaajiksi.

Liittojohto

Kuvassa JHL:n liittojohto; Teija Asara-Laaksonen, Päivi Niemi-Laine ja Håkan Ekström
JHL:n johto: toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen, puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine ja toimialajohtaja Håkan Ekström

Liiton johtoon kuuluvat puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine sekä toimialajohtajat Teija Asara-Laaksonen ja Håkan Ekström.

JHL:n hallitus

Noin kerran kuukaudessa kokoontuvassa JHL:n hallituksessa on 25 jäsentä (liiton puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, 1. toimialajohtaja Håkan Ekström ja 23 muuta jäsentä).

JHLn hallituksen jasen Pirjo Mussalo
Pirjo Mussalo, Kaakkois-Suomi,
kunta
JHLn hallituksen jasen Teppo Järnstedt
Teppo Järnstedt, Kaakkois-Suomi, yksityinen

JHLn halllituksen jasen Harri Lepolahti

Harri Lepolahti, Pääkaupunkiseutu,
valtio

Minna Järvinen, Pääkaupunkiseutu, kunta (ei osallistu JHL:n hallituksen työskentelyyn 4/2019–12/2019 välisenä aikana)

JHLn hallituksen jasen Kaija Talonpoika

Kaija Talonpoika, Pääkaupunkiseutu, kunta

JHLn hallituksen jasen Ritva Hagström

Ritva Hagström, Etelä-Suomi, kunta

Eija Skyttä Etelä-Suomi, yksityinen


Riitta Romu, Etelä-Suomi,
kunta
JHLn hallituksen jäsen Timo Hannula
Timo Hannula, Pirkanmaa, kunta

Pirjo Ilomäki, Pirkanmaa, kunta
JHLn hallituksen jasen Terhi Suoraniemi
Terhi Heikkilä, Lappi, kunta
(ei osallistu JHL:n hallituksen työskentelyyn 2/2019–1/2020 välisenä aikana)

 JHLn hallituksen jasen Kati Hänninen

Kati Hänninen, Keski-Suomi,
kunta

 

Sami Haapakoski, Keski-Suomi, yksityinen

JHLn hallituksen jasen Matti Pesonen
Matti Pesonen, Itä-Suomi, kunta
JHLn hallituksen jasen Tuula Ronkainen
Tuula Ronkainen, Itä-Suomi, yksityinen
JHLn hallituksen jasen Raili Nieminen
Raili Nieminen, Oulu, kunta
JHLn hallituksen jasen Karita Aalanko
Karita Alanko, Oulu, kunta
 JHLn hallituksen jasen Aira Helala
Aira Helala, Pohjanmaa, kunta

JHLn hallituksen jasen Vesa Isomöttönen

Vesa Isomöttönen, Pohjanmaa, kunta

JHLn hallituksen jasen Janne Sjolund

Janne Sjölund, Varsinais-Suomi, kunta

JHLn hallituksen jasen Mikaela Luoma
Mikaela Luoma, Varsinais-Suomi, kunta
Kristiina_Salo_hallitus_JHL
Kristiina Salo, Pääkaupunkiseutu, kunta
Starck_Erja_Satakunta_JHL_hallitus
Erja Starck, Satakunta, kunta

JHL hallitus - yhteystiedot (pdf, 112 KB)

Edustajisto

JHL:n edustajisto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Sen toimikausi on viisi vuotta. Viimeisimmät edustajistovaalit JHL:ssä käytiin 13.–29.3.2017.

Edustajiston järjestäytymiskokouksessa 6.7.2017 valittiin JHL:n uusi hallitus. Valtaosa hallitukseen valituista oli edustajiston jäseniä. Sääntöjen mukaan hallitukseen valitut eivät enää ole edustajiston jäseniä, vaan heidän tilalleen edustajistoon tulee samasta vaalipiiristä, samasta sopimuslohkosta ja samasta vaaliliitosta seuraavaksi eniten ääniä saanut.

Edustajiston puheenjohtajisto

JHL:n edustajiston puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä
Sirkka-Liisa Kähärä, pääkaupunkiseutu

Edustajiston varapuheenjohtaja Kari Paldanius, Kaakkois-Suomi
Kari Paldanius, Kaakkois-Suomi

JHL:n edustjaiston vaprapuheenjohtaja Marjo Justen, Satakunta
Marjo Justen, Satakunta

JHL:n edustajiston kokoonpano 2017–2022 (pdf, 183 KB)

JHL:n 2017 edustajistovaalien tulokset - valitut (pdf, 1 MB)

Edustajisto on valittu vaalipireittäin. Vaalipiirit noudattavat JHL:n aluetoimistojakoa.

 1. Kaakkois-Suomen vaalipiiri -12 paikkaa
 2. Pääkaupunkiseudun vaalipiiri – 24 paikkaa
 3. Etelä-Suomen vaalipiiri – 13 paikkaa
 4. Pirkanmaan vaalipiiri – 12 paikkaa
 5. Lapin vaalipiiri – 6 paikkaa
 6. Keski-Suomen vaalipiiri – 6 paikkaa
 7. Itä-Suomen vaalipiiri – 10 paikkaa
 8. Oulun vaalipiiri – 11 paikkaa
 9. Pohjanmaan vaalipiiri – 9 paikkaa
 10. Satakunnan vaalipiiri – 7 paikkaa
 11. Varsinais-Suomen vaalipiiri – 10 paikkaa

Edustajiston kuvagalleria alueittain

1. Kaakkois-Suomi

A

Lisäksi alueelta on edustajistossa Anna-Kristiina Mikkonen, Savonlinna, yksityinen.

2. Pääkaupunkiseutu

A

Lisäksi alueelta ovat edustajistossa:

 • Eero Heinäluoma, Helsinki, yksityinen

B

Lisäksi alueelta on edustajistossa Pekka Hirvonen, Helsinki, kunta.

3. Etelä-Suomi

A

Lisäksi alueelta on edustajistossa Pentti A. Nyholm, Hämeenlinna, kunta.

B

4. Pirkanmaa

A

B

5. Lappi

A

B

6. Keski-Suomi

A

B

7. Itä-Suomi

A

B

8. Oulu

A

B

9. Pohjanmaa

A

B

10. Satakunta

A

B

11. Varsinais-Suomi

A

B

Yhteisöjäsenliittojen edustajat

Lisäksi edustajistossa on yhteisöjäsenliitoista Antti Santamäki, Vankilavirkailijain liitto