Päätöksenteko ja organisaatio

Ylin päätösvalta JHL:ssä on jäsenistä valitulla edustajistolla. Liiton hallitus toteuttaa edustajiston päättämiä suuria linjoja liiton toiminnassa.

JHL:n organisaatio rakentuu jäsenyhdistyksistä, edustajistosta, hallituksesta sekä keskus- ja aluetoimistoista. Yhteisöjäsenliitot ovat neuvottelukumppaneita, ja työttömyskassa ja JHL-opisto ovat tärkeä osa palveluja tuottavaa liittorakennetta.

JHLn organisaatio 2017 rgb

Ylintä päätösvaltaa JHL:ssä käyttää suorilla vaaleilla valittu 120-jäseninen edustajisto. Yhteisöjäsenliitoilla on edustajiston kokouksissa omat edustajansa.

JHL:n hallituksessa  on 25 jäsentä. Sen muodostavat liiton puheenjohtaja, toimialajohtaja, 18 kunta-alan ja neljä yksityisten alojen edustajaa sekä yksi valtion edustaja.

Keskustoimisto sijaitsee Helsingissä ja 11 aluetoimiston toimipisteet  13:lla paikkakunnalla.

Yhdistykset muodostavat JHL:n rungon. Jokainen JHL:läinen kuuluu johonkin liiton yli 600:sta yhdistyksestä.

Yhteisöjäsenliitot ovat yhdistäneet liittojensa edunvalvonnan JHL:n kanssa. Nykyiset yhteisöjäsenet ovat valtion ammattiliittoja, jolloin mm. neuvottelutoiminta käydään JHL:n kautta.

Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa palvelee JHL:n jäseniä työttömyysturvaan liittyvissä asioissa. Kassalla on oma hallitus ja edustajisto.

JHL:n omistama JHL-opisto  toimii liiton tiloissa Helsingissä Sörnäisten rantatiellä. Opisto kouluttaa JHL:läisiä ja yhteisöjäsenliittojen jäseniä aktiivisiksi työyhteisöissä toimijoiksi ja työpaikalla tapahtuvan edunvalvonnan, yhteistoiminnan ja työsuojelun osaajiksi.

Liittojohto

JHL_johto_Asara-Laaksonen_Niemi-Laine_Ekstrom
JHL:n johto: toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen, puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine ja toimialajohtaja Håkan Ekström

JHL:n hallitus

Noin kerran kuukaudessa kokoontuvassa JHL:n hallituksessa on 25 jäsentä (liiton puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, 1. toimialajohtaja Håkan Ekström ja 23 jäsentä).

JHLn hallituksen jasen Pirjo Mussalo
Pirjo Mussalo, Kaakkois-Suomi,
kunta
JHLn hallituksen jasen Teppo Järnstedt
Teppo Järnstedt, Kaakkois-Suomi, yksityinen
JHLn halllituksen jasen Harri Lepolahti
Harri Lepolahti, Pääkaupunkiseutu,
valtio
JHLn hallituksen jasen Merja Ruotsalainen
Merja Ruotsalainen, Pääkaupunkiseutu, kunta

Minna Järvinen, Pääkaupunkiseutu, kunta
JHLn hallituksen jasen Kaija Talonpoika
Kaija Talonpoika, Pääkaupunkiseutu, kunta
JHLn hallituksen jasen Ritva Hagström
Ritva Hagström, Etelä-Suomi, kunta

Eija Skyttä Etelä-Suomi, yksityinen

Riitta Romu, Etelä-Suomi, kunta
JHLn hallituksen jäsen Timo Hannula
Timo Hannula, Pirkanmaa, kunta

Pirjo Ilomäki, Pirkanmaa, kunta
 JHLn hallituksen jasen Terhi Suoraniemi
Terhi Suoraniemi, Lappi, kunta
 JHLn hallituksen jasen Kati Hänninen
Kati Hänninen, Keski-Suomi,
kunta
Sami Haapakoski, Keski-Suomi, yksityinen
JHLn hallituksen jasen Matti Pesonen
Matti Pesonen, Itä-Suomi, kunta
JHLn hallituksen jasen Tuula Ronkainen
Tuula Ronkainen, Itä-Suomi, yksityinen
JHLn hallituksen jasen Raili Nieminen
Raili Nieminen, Oulu, kunta
 JHLn hallituksen jasen Karita Aalanko
Karita Alanko, Oulu, kunta
JHLn hallituksen jasen Aira Helala
Aira Helala, Pohjanmaa, kunta
JHLn hallituksen jasen Vesa Isomöttönen
Vesa Isomöttönen, Pohjanmaa, kunta
JHLn hallituksen jasen Tommi Raunela
Tommi Raunela, Satakunta, kunta
 JHLn hallituksen jasen Janne Sjolund
Janne Sjölund, Varsinais-Suomi, kunta
JHLn hallituksen jasen Mikaela Luoma
Mikaela Luoma, Varsinais-Suomi,kunta

JHL:n hallituksen kokoonpano (pdf, 145 KB)

JHL:n hallituksen kokoonpano ja sähköpostiosoitteet (pdf, 161 KB)

Edustajisto

JHL:n edustajisto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Sen toimikausi on viisi vuotta. Viimeisimmät edustajistovaalit JHL:ssä käytiin 13.–29.3.2017.

Edustajiston järjestäytymiskokouksessa 6.7.2017 valittiin JHL:n uusi hallitus. Valtaosa hallitukseen valituista oli edustajiston jäseniä. Sääntöjen mukaan hallitukseen valitut eivät enää ole edustajiston jäseniä, vaan heidän tilalleen edustajistoon tulee samasta vaalipiiristä, samasta sopimuslohkosta ja samasta vaaliliitosta seuraavaksi eniten ääniä saanut.

Edustajiston puheenjohtajisto

JHL:n edustajiston puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä
Sirkka-Liisa Kähärä, pääkaupunkiseutu

Edustajiston varapuheenjohtaja Kari Paldanius, Kaakkois-Suomi
Kari Paldanius, Kaakkois-Suomi

JHL:n edustjaiston vaprapuheenjohtaja Marjo Justen, Satakunta
Marjo Justen, Satakunta

JH:n edustajiston kokoonpano (pdf, 137 KB)

JHL:n 2017 edustajistovaalien tulokset - valitut (pdf, 1 MB)

Edustajisto on valittu vaalipireittäin. Vaalipiirit noudattavat JHL:n aluetoimistojakoa.

 1. Kaakkois-Suomen vaalipiiri -12 paikkaa
 2. Pääkaupunkiseudun vaalipiiri – 24 paikkaa
 3. Etelä-Suomen vaalipiiri – 13 paikkaa
 4. Pirkanmaan vaalipiiri – 12 paikkaa
 5. Lapin vaalipiiri – 6 paikkaa
 6. Keski-Suomen vaalipiiri – 6 paikkaa
 7. Itä-Suomen vaalipiiri – 10 paikkaa
 8. Oulun vaalipiiri – 11 paikkaa
 9. Pohjanmaan vaalipiiri – 9 paikkaa
 10. Satakunnan vaalipiiri – 7 paikkaa
 11. Varsinais-Suomen vaalipiiri – 10 paikkaa

Edustajiston kuvagalleria alueittain

1. Kaakkois-Suomi

Lisäksi alueelta on edustajistossa Anneli Kiljunen, Lappeenranta, kunta.

2. Pääkaupunkiseutu

A

Lisäksi alueelta ovat edustajistossa:

 • Eero Heinäluoma, Helsinki, yksityinen
 • Mirka Vainikka, Helsinki, yksityinen

B

Lisäksi alueelta on edustajistossa Pekka Hirvonen, Helsinki, kunta.

3. Etelä-Suomi

A

Lisäksi alueelta on edustajistossa Pentti A. Nyholm, Hämeenlinna, kunta.

B

Lisäksi alueelta on edustajistossa Aino-Kaisa Pekonen, Riihimäki, yksityinen.

4. Pirkanmaa

A

B

Lisäksi alueelta on edustajistossa  Arja Uusikartano , Ylöjärvi, kunta.

5. Lappi

A

B

6. Keski-Suomi

A

B

7. Itä-Suomi

A

B

8. Oulu

A

B

9. Pohjanmaa

A

B

10. Satakunta

A

B

11. Varsinais-Suomi

A

B

Yhteisöjäsenliittojen edustajat

Lisäksi edustajistossa ovat yhteisöjäsenliitoista:

 • Erkki Hirvonsalo, Rajaturvallisuusunioni
 • Mika Oranen, Aliupseeriliitto