JHL lukuina

JHL on ammattiliitto, joka yhdistää kunnissa, valtiolla ja yksityisissä hyvinvointipalveluissa työskentelevät ammattilaiset sekä näille aloille opiskelevat.

Historia lyhyesti

JHL perustettiin 22.11.2005. Julkisia palveluja tuottavien ammattiliittojen yhdistymisellä tavoiteltiin neuvotteluasemien vahvistamista eri sopimussektoreilla ja neuvottelutasoilla, erityisesti jatkuvasti kasvavalla yksityisellä hyvinvointipalvelualalla. Voimien yhdistämisellä haettiin myös tehostusta yhteiskuntavaikuttamiseen. Tärkeäksi tekijäksi koettiin sekä järjestäytymisen selkeyttäminen että jäsenpalvelujen säilyttäminen laadukkaina.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n perustivat SAK:laiset julkisten alojen liitot Kunta-alan ammattiliitto KTV, Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ja Valtion yhteisjärjestö VTY. JHL:n yhteisöjäseniksi liiton perustamisvaiheessa tulivat Merivartioliitto MVL, Tulliliitto ja Vankilavirkailijain liitto VVL.

Vuonna 1931 perustettu Kunta-alan ammattiliitto KTV oli Suomen julkisen sektorin suurin ammattiliitto. Valtaosa kuntapalveluja tuottavista palkansaajista kuului KTV:hen.

Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL (perustettu vuonna 1929) kokosi yhteen valtion ja sen laitosten ja osakeyhtiöiden sekä myös yksityisen sektorin sosiaali- ja terveyspalveluissa työskenteleviä työntekijöitä.

Aliupseeriliitto liittyi JHL:n yhteisöjäseneksi vuonna 2008.

Vuonna 2010 Rautatieläisten liitto teki päätöksen liittyä JHL:ään. Perustettiin Raideammattilaisten yhteisjärjestö.  JHL:n jäseniksi rautatieläiset liittyivät vuoden 2012 alussa.

Jäseniä

Yli 200 000, joista naisia noin 70%

Yhdistyksiä

Noin 600

Luottamushenkilöitä

Noin 10 000

Liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksu

1,38% (v. 2018)

Työ- ja virkaehtosopimuksia

Noin 100

Edustajisto

JHL:n edustajistossa on 120 edustajaa. Kuntien sopimusalalta 80, yksityiseltä sopimusalalta 35, valtion sopimusalalta 4 ja kirkon sopimusalalta 1 edustaja. Toimikausi on viisi vuotta.

Sopimusalojen edustus JHL:n edustajistossa (%)

Hallitus

JHL:n hallituksessa istuvat liiton puheenjohtaja ja toimialajohtaja sekä 23 jäsentä.

Liiton talous 2017

JHL jatkoi vuonna 2017 taloutensa tasapainottamista. Liiton tärkeimmät talousluvut eli liiton tulos ja tase 2017.

Toimistot

Keskustoimisto Helsingissä

11 aluetoimistoa ja niiden toimipisteet (kaikkiaan 13)

Yhteisöjäsenliitot

Yhteisöjäsenliittojen esittely JHL:n sivuilla

Julkisia palveluja

…ovat valtion ja kuntien tuottamat palvelut. Esimerkiksi terveyspalvelut, koulut, tutkimuslaitokset, poliisi, teiden hoito, päivähoito, vanhus-, virasto- ja kirjastopalvelut.

Yksityisiä hyvinvointipalveluja

…ovat palveluja, jotka tuotetaan verovaroin, mutta yksityisen toimesta. Esimerkiksi yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut, järjestöjen päihdehuoltopalvelut, yksityisten ammattioppilaitosten tarjoamat palvelut, urheilujärjestöjen toiminta, maatalous- ja neuvonta-alojen tarjoamat palvelut. Myös yliopistot ja korkeakoulut ovat tänä päivänä yksityisiä palveluja.