Päivi Niemi-Laine ansioluettelo

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laineen ansioluettelo.

Henkilötiedot

Nimi: Päivi Niemi-Laine
Syntymäaika ja -paikka: 02.04.1968 Riihimäki
Perhesuhteet: Naimisissa ja kaksi lasta

Työkokemus

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL;
puheenjohtaja 8.6.2016 –

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL;
toimialajohtaja/varapuheenjohtaja 6.6.2012 – 7.6.2016

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL;
tutkimuksen ja yhteiskuntapolitiikan päällikkö 2009 – 2012

Valtion työntekijöitä edustava Palkansaajajärjestö Pardia;
vastaava yhteiskuntasuhteiden asiantuntija 2008 – 2009
Tehtävät:
• sidosryhmäsuhteiden ja verkostojen luominen ja ylläpito
• lainsäädäntöön ja yhteiskuntavaikuttamiseen liittyvien lausuntojen ja kannanottojen valmistelu ja laatiminen
• sidosryhmätilaisuuksien ideointi ja järjestäminen
• osallistuminen neuvottelu- ja sopimustoimintaan
• omaan alaan liittyvät koulutus- ja tiedotustehtävät

Valtion työntekijöitä edustava Palkansaajajärjestö Pardia;
yhteiskuntasuhteiden koordinaattori 2006 – 2008
Tehtävät:
• sidosryhmäsuhteiden ja verkostojen luominen ja ylläpito
• lainsäädäntöön ja yhteiskuntavaikuttamiseen liittyvien lausuntojen ja kannanottojen valmistelu ja laatiminen
• sidosryhmätilaisuuksien ideointi ja järjestäminen
• osallistuminen neuvottelu- ja sopimustoimintaan
• omaan alaan liittyvät koulutus- ja tiedotustehtävät

Valtion työntekijöitä edustava Palkansaajajärjestö Pardia;
TurvaPardian asiamies 2005 – 2006
Tehtävät:
• henkilöstön edustajien ja jäsenten neuvonta ja ohjaus virkaehto-, virka- ja työsuhdekysymyksissä
• osallistuminen neuvottelu- ja sopimustoimintaan
• omaan alaan liittyvät koulutus- ja tiedotustehtävät

Julkis- ja ykistyisalojen toimihenkilöliito Jyty;
Helsingin alueen alueasiamies/toiminnanjohtaja 2001 – 2005
Tehtävät:
• alueen järjestötyö: yhdistysten toiminnan kehittäminen ja edunvalvontatyön tukeminen, työsopimusneuvonta, yhteiskuntavaikuttaminen alueen työnantajiin ja eduskunnan lainsäädäntötyöhön, aluetiedotteen tekeminen
• alueen koulutusten suunnittelu ja kouluttajana toimiminen
• Kuntien eläkevakuutuksen työehtosopimuksen vastuuneuvottelijana toimiminen
• yhdistysten avustaminen paikallisessa edunvalvonnassa

Suomen Eduskunta;
kansanedustaja/ministeri Johannes Koskisen avustaja 1.9.1998 – 31.7.2001
Tehtävät:
• lainsäädäntötyöhön liittyvät kansanedustajan sihteeri- ja toimistopalvelut
• yhteydenpito kansanedustajien sidosryhmiin
• informaation ja tausta-aineiston kokoaminen lainsäädäntötoimia varten

Kansanedustaja Klaus Hellbergin avustaja 29.3.1999 – 31.8.1999
Tehtävät:
• tiedonhankinta
• lehdistöseuranta
• kolumnien ja puhepohjien kirjoittaminen
• suhdetoiminta Uudenmaan maakuntaan ja eri sidosryhmiin
• työkielenä suomi, englanti ja ruotsi

Meijerityöntekijä, Riihimäen Valio 1998
Hämeen Kansa –lehden avustava toimittaja 1996, 1997, 2001
Opettajan sijaisuuksia, Riihimäen kaupunki 1988 – 1997
Opettajan sijaisuuksia, Lopen kunta 1988 – 1989
Siivooja, Kehäyhtiöt 1989 – 1997
Myyjä, Rautakirja Oy 1990
Osa-aikamyyjä, Seppälä Oy 1989
Päiväkotiharjoittelija, Riihimäen kaupunki 1989
Siivooja, Riihimäen kaupunki 1989
Sanomalehdenjakaja, Sanoma osakeyhtiö 1988
Koulunkäynnin avustaja, Lopen kunta 1988
Osastoapulainen vanhainkodissa, Riihimäen kaupunki 1987
Makkaratyöntekijä, Lounais-Suomen Osuusteurastamo 1986
Kotiapulainen, Hanna Vartiainen 1984 – 1985
Päiväkotiharjoittelu, Riihimäen kaupunki 1983

Luottamustoimet

Turva Keskinäinen vakuutusyhtiö, hallituksen jäsen, 1.1.2022 –
Kaleva hallitusneuvosto 2020 –
Koulutusrahaston hallintoneuvoston jäsenyys 2018-2019
Uusi keskusjärjestö -hankkeen liittojen kokouksen edustaja 1.5.2015 – 2016
Soste ry:n valtuuston jäsen 2015 – 2018
KEVA:n hallituksen jäsen 2013 –
SAK:n hallituksen jäsen 2012 –
SAK;n työvaliokunnan jäsen kesäkuu 2016 –
Pääkaupunkiseudun YTV:n hallituksen varajäsen 2007-2009
Helsingin piirihallituksen jäsen 2005 – 2006
Riihimäen kaupunginvaltuutettu 1997 – 2005
Hämeen maakuntaliiton hallituksen jäsen 2001 – 2005
Eurovaaliehdokas 2005
Riihimäen kaupunginhallituksen jäsen 2001- 2004
Perusturvalautakunnan jäsen 2001 – 2004
Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin valtuuston varapuheenjohtaja 1997 – 2000
Rakennus- ja pelastuslautakunnan jäsen 1997 – 2000
Riihimäen teollisuuskylän hallituksen jäsen 2000 – 2005
Eduskuntavaaliehdokas 2002
Hämeen Kansa/ Viikko-Häme -lehden hallituksen jäsen 2000 – 2003
Työväen Sivistysliiton Etelä-Hämeen piirijärjestön puheenjohtaja 2000 – 2003

Työryhmät

Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus –hankkeen ohjausryhmän jäsen 2016 –
Johtamisen kehittämisverkostoa koskevan hallitusohjelman hankkeen johtoryhmä, Sosiaali- ja terveysministeriö, henkilökohtainen varajäsen, 2012 –
Hyvinvointialan työ- ja elinkeinopoliittisen kehittämisohjelman neuvottelukunta ja ohjausryhmä, Työ- ja elinkeinoministeriö, jäsen, 2008-2012
Yhteiskunnallisen yrityksen toimintamallin kehittäminen / Hyvinvointialan työ- ja elinkeinopoliittinen kehittämishanke, jäsen, 2010-2011
Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hankkeen aluehallinnon selvitysryhmän valtiollisen ja kunnallisen aluehallinnon ja kuntien työnjakoa selvittävä alatyöryhmä, jäsen, 7/2014-10/2014
Alueellistamisen yhteistyöryhmä, Sosiaali- ja terveysministeriö, jäsen, 2008-2010
Alueellistamisen henkilöstöpolitiikan yhteistyö- ja seurantatyöryhmä, Valtioneuvoston kanslia, henkilökohtainen varajäsen 2007-2010
Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke ja sen ohjausryhmä, varajäsen, 2006-2010
Työ- ja elinkeinoministeriöuudistus, Työ- ja elinkeinoministeriön perustamisvalmistelujen johtoryhmä, henkilökohtainen varajäsen, 2007-2008
Yhteispalvelun tehostaminen, Sisäasianministeriö, jäsen, 2006-2007

Kv-järjestöt

PSI, hallituksen jäsen, 2016 – 2019
EPSU, hallituksen jäsen 2016 – 2019
KPY, hallituksen jäsen 2016 – 2019
FIPSU, hallituksen jäsen 2016 – 2019
Kunta-alan pysyvä komitea, EPSU 2011- 9/2016
Kunta-alan sosiaalidialogikomitea ja -työryhmät, EPSU 2011 – 9/2016
EPSU:n kunta-alan pysyvän komitean pohjoismainen taustaryhmä, NOFS 2011-9/2016
Young Council, BSSSC – Baltic SeaStates Subregional Co-operation 2001 – 2005

Koulutus

Filosofian maisteri, Emba, tohtoriohjelma

Muita opintoja/kursseja

Tohtoriohjelma, yhteiskuntatieteet 2021-, Tampereen yliopisto
Helsinki HHJ-kurssi (tutkinto syksyllä 2021) kevät 2021, Helsingin kauppakamari
Yleiset oikeusjärjestysopinnot 2020 – , Itä-Suomen avoin yliopisto
Järjestöjohtamisen executive MBA johtamiskoulutus 2018 – 2020, Tampereen yliopisto
Työeläkevakuuttajien hallinnon jäsenten perehdyttämiskoulutus 2016 – 2018, TELA ry
SITRA- Kestävän talouspolitiikan johtamiskurssi maaliskuu 2017 -2018
VPK-35 Viestintäpäällikkökoulutus 2015 – 2016, MIF
211. Valtakunnallinen maanpuolustuskurssi 10.11.-3.12.2014
Eeva-valmennusohjelma, Talent Partners 2011- 2013
HAUS-JOKO 41 –johdon koulutusohjelma 2010
Virka- ja työsuhteen ehdot; Haus 2005
Palkansaajakeskusjärjestöjen toimitsijakurssi 2002
Suomi Euroopan unionissa 1996

Harrastukset

Juokseminen, kävely, kuntosali, veneily