Liity jäseneksi

Kuulumalla liittoon saat edunvalvontaa, tukea ja turvaa. JHL neuvottelee, jotta sen jäsenistön yhteiskunnallisesti tärkeän työn arvostus näkyisi kukkarossa ja hyvinvointina työelämässä. Jäsenenä saat myös monia jäsenetuja käyttöösi.

Ammattiliitto on enemmän, koska ilman ammattiliittoja ja niiden jäseniä meillä ei olisi yhteisiä työelämän pelisääntöjä. JHL neuvottelee, sopii ja valvoo – tekee työtä joka päivä sen eteen, että suomalaisessa työelämässä työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti. Kohtuullinen toimeentulo kuuluu kaikille.

Kuka voi liittyä JHL:n jäseneksi

Voit liittyä jäseneksi, jos olet työssä alla olevan listan mukaisella työnantajalla ja JHL on neuvotteluosapuoli työnantajasi noudattamassa työehtosopimuksessa.

 • valtiolla, kunnassa, kuntayhtymässä tai seurakunnalla
 • edellä mainittujen omistuksessa olevassa liikelaitoksessa tai yhtiössä
 • järjestössä tai yleishyödyllisessä yhteisössä
 • julkiselle sektorille palveluja tuottavan yrityksen tai yhteisön palveluksessa tai vastaavalla toimialalla

JHL:n jäsen voi olla myös yllä mainituilla aloilla toimiva itsenäinen yrittäjä, joka harjoittaa ammattiaan pää- tai sivutoimisesti yksin, ilman alaisia. Yrittäjäjäsen ei voi kuitenkaan liittyä JHL:n työttömyyskassaan. Yrittäjien työttömyyskassoja ovat AYT ja SYT.

Liity JHL:ään!

Jos olet epävarma siitä, voitko liittyä JHL:n jäseneksi, niin ota yhteyttä jäsenpalveluun.
Kun liityt JHL:ään, liityt paikallisen yhdistyksen jäseneksi. Yhdistys on JHL:n jäsen. Sinun ei tarvitse tietää oikeaa yhdistystä. Jäsenpalvelu kirjaa sinut oikeaan yhdistykseen työnantajasi ja työpaikkasi perusteella.

Liiton, yhdistyksen ja yhteisjärjestön säännöt.

JHL kerää jäsenistään tietoa jäsenrekisteriin. Lataa rekisterin tietosuojaseloste alla olevasta linkistä.

JHL:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste (pdf, 32 KB)

JHL:n jäsenenä saat:

 • vahvaa edunvalvontaa ja toimivaa työttömyysturvaa
 • oikeusapua työ- ja virkasuhteeseen liittyvässä oikeudenkäynnissä
 • ammattialatoimintaa
 • nuoriso- ja opiskelijatoimintaa
 • monipuolista koulutusta
 • palvelua 10:ssä aluetoimiston toimipisteessä
 • apua ja tukea paikallisesti omalta yhdistykseltä ja luottamusmieheltä
 • ammattialaoppaita, opintomateriaaleja ja Motiivi-lehden
 • vakuutus-, loma- ja muita jäsenetuja.

Liity jäseneksi:

 • sähköisellä liittymislomakkeella
 • työpaikalla JHL:n luottamusmiehen avustuksella
 • aluetoimiston toimipisteessä.

JHL:n ja sen työttömyyskassan jäsenmaksu on 1,38 % ja voit vähentää sen verotuksesta.

Kysy jäsenyydestä

Usein kysyttyjä kysymyksiä liittymisestä

Ota yhteyttä jäsenpalveluun