Liity jäseneksi

Liittoon kuulumalla saat tukea ja turvaa. JHL neuvottelee, jotta sinun työsi arvostus näkyy rahana kukkarossa ja hyvinvointina työelämässä. Saat myös käyttöösi upeita jäsenetuja.

JHL neuvottelee, sopii ja valvoo – tekee työtä joka päivä sen eteen, että suomalaisessa työelämässä työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti.

Liity jäseneksi!

Mikäli myös sähköisessä liittymislomakkeessa on toimintahäiriö, voit liittyä tulostettavalla lomakkeella. Katso ohjevideo liittymisestä!

Liity jäseneksi ja jäsenmaksun perintälomake (pdf, 54 KB)

Uhkaako työttömyys tai lomautus – voit vielä liittyä liittoon!

JHL:n jäsenenä saat

Liity jäseneksi

JHL:n ja sen työttömyyskassan jäsenmaksu on 1,38 % ja voit vähentää sen verotuksesta.

Näin liityt JHL:n jäseneksi, katso ohjevideo

Kysy jäsenyydestä

Usein kysyttyjä kysymyksiä liittymisestä

Ota yhteyttä jäsenpalveluun

Kuka voi liittyä JHL:n jäseneksi

Voit liittyä jäseneksi, jos olet työssä alla olevan listan mukaisella työnantajalla ja JHL on neuvotteluosapuoli työnantajasi noudattamassa työehtosopimuksessa.

  • valtiolla, kunnassa, kuntayhtymässä tai seurakunnalla
  • edellä mainittujen omistuksessa olevassa liikelaitoksessa tai yhtiössä
  • järjestössä tai yleishyödyllisessä yhteisössä
  • julkiselle sektorille palveluja tuottavan yrityksen tai yhteisön palveluksessa tai vastaavalla toimialalla

JHL:n jäsen voi olla myös yllä mainituilla aloilla toimiva itsenäinen yrittäjä, joka harjoittaa ammattiaan pää- tai sivutoimisesti yksin, ilman alaisia. Yrittäjäjäsen ei voi kuitenkaan liittyä JHL:n työttömyyskassaan. Yrittäjien työttömyyskassoja ovat AYT ja SYT.

Lisäksi on muita, yrityspuolella olevia sopimusaloja, joissa JHL on sopijaosapuolena. Mikäli työskentelet tällaisella alalla, sinun kannattaa liittyä JHL:ään.

Jos olet epävarma, voitko liittyä JHL:n jäseneksi, ota yhteyttä jäsenpalveluun.

Kun liityt JHL:ään, liityt paikallisen yhdistyksen jäseneksi. Yhdistys on JHL:n jäsen. Jäsenpalvelu kirjaa sinut oikeaan yhdistykseen työnantajasi ja työpaikkasi perusteella.

Liiton, yhdistyksen ja yhteisjärjestön säännöt.

JHL kerää jäsenistään tietoa jäsenrekisteriin. Lataa rekisterin tietosuojaseloste alla olevasta linkistä.

JHL:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste (pdf, 133 KB)