Ohjeita palkanlaskijoille

Jäsenmaksu on 1,38 prosenttia palkansaajan kaikista ennakonpidätyksen alaisista palkkatuloista ja siihen rinnastettavista tuloista. Jäsenmaksu peritään myös lomarahasta, lomaltapaluurahasta sekä työsuhteen päättyessä lomakorvauksesta.

Maksupalvelun yhteystiedot

Liittonumero: 016
Y-tunnus: 0116647- 5

maksupalvelu@jhl.fi
p. 010 7703 530 ma – to klo 9.00 – 15.00 pe 9.30 – 15.00

JHL ry
Maksupalvelu
PL 101
00531 Helsinki

Työnantajaperintä/ perintäsopimus Viitteet
Pankkiyhteydet Jäsenmaksujen selvitykset
Jäsenmaksutiedot verottajalle

Työnantajaperintä

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n jäsenet toimittavat työnantajalle jäsenmaksujen perintäsopimuksen, mikäli haluavat jäsenmaksut perittäväksi suoraan palkasta. Työnantajan edustajan tulee täyttää perintäsopimuksesta osa ”Perinnän peruste ja voimassaoloaika” ja toimittaa kopio JHL:aan.

Palkanlaskija ilmoittaa työnantajan y-tunnuksen, palkanlaskennan yhteystiedot sekä jäsenmaksuperinnän aloituspäivämäärän. Perinnän aloituspäivämäärä tarkoittaa palkkakauden alkupäivää, ei palkanmaksupäivää.

Perintäsopimuksen saavuttua liittoon, toimitamme viitteet postitse. Jäsenmaksut voidaan periä työntekijän palkasta jo ennen viitteiden saapumista, ja tilittää ne oikean kuukauden viitteellä kun viitteet saapuvat.

Opiskelijoiden jäsenmaksu

Palkanlaskija ei peri päätoimisten opiskelijoiden jäsenmaksua, vaan jäsen maksaa itse työttömyyskassan jäsenmaksua 0,38 % ennakonpidätyksen alaisesta ansiotulosta.

Jäsenmaksuperinnän päättäminen

Perintäsopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Sopimus raukeaa työsuhteen päättyessä tai työntekijän ilmoituksen perusteella. Perintäsopimus on kuitenkin voimassa, jos uusi työsuhde alkaa kuukauden kuluessa edellisen päättymisestä.

Tulosta tarvittaessa jäsenmaksuperinnän päättymisilmoitus.

Mikäli palveluksessanne ei ole enää liittomme jäseniä, pyydämme ilmoittamaan siitä sähköpostilla maksupalvelu@jhl.fi.

Maksuviitteet

Viitelistat tilataan liitosta yritykseen perintäsopimuksella. Jäsenten omia henkilökohtaisia maksuviitteitä ei voida käyttää työnantajaperinnässä.

Yrityskohtaiset viitteet

Yrityskohtaisilla viitteillä maksetaan kaikkien yrityksen jäsenten maksut kertasuorituksena liittoon.

Jäsenmaksujen tilityksessä tulee aina käyttää sen kuukauden viitettä johon palkka kohdistuu riippumatta siitä, milloin palkka maksetaan työntekijälle. Jos palkka maksetaan työntekijälle useammin kuin kerran kuukaudessa, käytetään kaikissa samaan kuukauteen/palkkakauteen kohdistuvissa tilityksissä samaa viitettä. Tilityksien eräpäivä on seuraavan kuukauden 15.päivä.

Palkanlaskentajärjestelmiin ei enää liiton vuoksi tarvitse tallentaa jäsenen yhdistyksen numeroa jäsenmaksujen tilityksiä varten, sillä tämä tieto on JHL:n omassa rekisterissä. Mikäli palkanlaskentaohjelmisto numeroa kuitenkin edellyttää, voidaan käyttää numerosarjaa 000.

Jäsenkohtaiset viitteet

Jäsenkohtaisilla viitteillä tilitetyistä jäsenmaksuista työnantajan ei tule toimittaa erillistä selvitystä, sillä viitteet sisältävät tiedot työntekijästä ja ajasta jota jäsenmaksu koskee.

Pankkiyhteydet

 • Danske Bank FI29 8000 1101 7495 22 DABAFIHH
 • Nordea FI54 1521 3000 0059 85 NDEAFIHH
 • Helsingin OP FI94 5541 2820 0075 33 OKOYFIHH

Jäsenmaksujen selvitykset

Yrityskohtaisella viitteellä tilitettyjen jäsenmaksujen jäsenkohtaiset selvitykset toimitetaan liittoon kuukausittain, viimeistään seuraavan kuukauden 15. päivä tai neljännesvuosittain:

 • tammi-maaliskuu 15.4. mennessä
 • huhti-kesäkuu 15.7. mennessä
 • heinä-syyskuu 15.10. mennessä
 • loka-joulukuu 15.1. mennessä

Jäsenkohtaisten selvitysten tulee sisältää:

 • yrityksen nimi
 • yrityksen tilittäjänumero tai y-tunnus
 • selvityksen kohdistumisaika
 • jäsenten nimet ja henkilötunnukset
 • jäsenmaksujen summat

Kaikki jäsenmaksuselvitykset tulee toimittaa yhdessä riippumatta siitä, mikä on jäsenmaksuprosentti.

Konekielinen selvitys

Selvitystiedot tulee toimittaa ensisijaisesti konekielisessä muodossa. Liitolle selvitystietoja toimittavat seuraavat operaattorit: Itella, Aditro, CGI ja YAP. Lisäinformaatiota konekielisen aineiston lähettämisestä saa omalta TYVI-palvelun operaattorilta.

Liiton lähettämä selvitysluettelo

Halutessanne voimme toimittaa teille esitäytetyn selvitysluettelon. Tästä meille voi ilmoittaa sähköpostilla: maksupalvelu@jhl.fi

Yrityksen oma selvitys

Voitte toimittaa palkkajärjestelmästänne saatavan selvityksen kuukausittain edellä mainituilla tiedoilla. Selvitysluettelot voi toimittaa myös sähköpostilla:  maksupalvelu@jhl.fi

Mikäli toimitatte vielä jäsenmaksujen selvitystiedot paperilistauksina, lähettäkää ne postitse osoitteella:
JHL ry, Maksupalvelu, PL 101, 00531 Helsinki

Pyydämme ilmoittamaan paperiset selvitykset sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Jäsenmaksutiedot verottajalle

Ammattiliitolla on velvollisuus toimittaa liiton jäsenten jäsenmaksutiedot verottajalle. Jäsentemme verotietojen oikeellisuuden vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että työnantajat toimittavat kaikki edellisen vuoden jäsenkohtaiset selvitystiedot liitolle viimeistään 31.1. mennessä.