Siirry sisältöön

Lyhytjänteisillä päätöksillä ei ylläpidetä hyvinvointivaltiota

– Vesa Mauriala

Maan hallitus on vaihtunut, samoin politiikan suunta. Hyvinvointivaltiota ei ole unohdettu tulevassa hallitusohjelmassa, iloitsee JHL:n yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö Vesa Mauriala blogissaan.

Olen helpottunut siitä, että käytyjen hallitusneuvotteluiden jälkeen näyttää siltä, että hyvinvointipalveluiden kehittäminen voisi pitkästä aikaa nousta päätöksenteon ytimeen.

Sote-palveluiden kehittämisessä marssijärjestys on sama, kuin JHL asetti tavoitteeksi: julkinen järjestää ja pääasiassa tuottaa palvelut, yksityinen ja kolmas sektori täydentävät omalla osaamisellaan.

Hallitus on myös päättänyt hoivahenkilöstön sitovasta vähimmäismitoituksesta (0,7) ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä. Tavoite on haastava mm. henkilöstön saannin näkökulmasta, joten sitä lähdetään toteuttamaan asteittain. Henkilöstön työnjakoa selkiytetään mm. tukipalveluiden osalta. Tärkeää onkin, että eri alan ammattilaiset tekisivät sitä työtä, johon heillä on koulutus ja paras osaaminen.

Sote-hankkeen yhteydessä tutkitaan myös hankintalain muutostarpeet ja lisätään velvoittavuutta käyttää enemmän ja parempia laatukriteereitä palveluita ostettaessa. JHL:n tavoitteena oli hankintojen sidosyksikkörajan nostaminen EU-linjauksen mukaisesti 20 %:iin. Tämä asia selvitetään sote-hankkeen yhteydessä. Tavoitetta käsiteltiin hallitusohjelmaneuvotteluissa pitkään ja se oli jo etenemässä, mutta lopulta päätyi selvitettäväksi. Hallitusohjelmasta löytyy myös kirjaus, jonka mukaan hankintojen vastuullisuutta lisätään.

 Ilahduttavaa myös se, että työelämää ja työntekijöiden asemaa kehitetään monella tavalla. Ohjelman lupaus parantaa pätkätöissä ja nollatuntisopimuksilla työskentelevien asemaa. Työvoimapolitiikkaa halutaan muuttaa muiden Pohjoismaiden tapaan aktiivisemmaksi palveluiden avulla – samalla, kun raippa eli aktiivimallin leikkurit puretaan.

Kuntien tilanteen osalta tehdään kokonaisvaltainen arviointi tulevana syksynä. Vaikka väliaikaiset valtionosuusleikkaukset loppuvatkin, on monen kunnan asema silti vaikea. Sote-palveluiden siirtyminen leveämmille hartioille helpottaa osan tilannetta. Maakuntaveron säätäminen palveluiden turvaamiseksi selvitetään nopealla aikataululla.

Monien hyvien tavoitteiden ohella hallitusohjelma sisältää ammattiyhdistystoimijoille suoran lupauksen luottamuksen vahvistamisesta ja sopimusyhteiskunnan kunnioittamisesta. Ohjelmassa todetaan nimenomaan, että hallitus huolehtii työmarkkinoiden heikomman osapuolen eli työntekijän suojelusta.

 Julkisten palveluiden puolustajille viimeiset vuodet ovat olleet vaikeita. Taloustieteilijöiden näkemykset ovat pitkälti ohjanneet keskustelua ja monet poliitikot ovat ottaneet omaan puheenparteensa vaikutteita suoraan heiltä. Poliittisissa keskusteluissa keskiössä ovat olleet kilpailukyky, palveluista tehtävät leikkaukset ja ylipäätään valtiontalouden pyörittäminen.

Valtion talouteen liittyvässä keskustelussa kannattaa kuitenkin muistaa se, että kansantaloutta ei voi tarkastella samalla tavoin kuin esimerkiksi yrityksen tai kotitalouden taloutta. Yrityksessä kun tarkastellaan taloutta kvartaalipohjaisesti, ja tavallinen kansalainen taas saattaa käydä budjettinsa läpi kuukausittain palkkapäivän yhteydessä.

 Hyvinvointipalveluihin sijoitettu raha ei ole sijoitus ainoastaan nykyhetkeen vaan sen vaikutukset ulottuvat vielä pitkälle tulevaisuuteen. Tämä asia kannattaisi muistaa erityisesti myös silloin, kun keskustelemme valtion budjetista.

Leikkaukset tai panostukset vaikkapa koulutuksessa tai mielenterveyspalveluissa eivät vaikuta pelkästään nykyhetkeen. Niillä on merkitystä mm. siihen, kuinka moni tietystä ikäluokasta esimerkiksi syrjäytyy tai jää työkyvyttömyyseläkkeelle. Ja nämä vaikutukset taas kuormittavat valtion budjettia pitkässä juoksussa.

Valtiontalouden pitkän aikavälin tasapaino on tärkeä päämäärä, mutta tärkeitä päätöksiä ei kannata tehdä lyhytjänteisesti.

**

P.S. Lue syvällisempi JHL-analyysi hallitusohjelmasta verkkosivuiltamme:
JHL:n näkökulmia hallitusohjelman keskeisiin kysymyksiin

Kerromme siinä, mitkä kysymykset ovat keskeisiä jäsentemme sekä ay-liikkeen näkökulmasta katsottuna.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


*