Siirry sisältöön

Kunta-alan neuvottelupöydässä isot panokset 

– Kristian Karrasch

Kunta-alan työ- ja virkaehtoneuvottelut käynnistyvät 11. tammikuuta pääneuvotteluryhmän tapaamisella. Nykyiset sopimukset päättyvät helmikuun lopussa. Luvassa on taatusti värikäs ja monenlaisia käänteitä sisältävä alkuvuosi, niin paljon odotuksia eri osapuolet ja muutkin tahot ovat neuvottelupöytään ladanneet. 

Kunta-alan työmarkkinoiden järjestäytyminen kunta-alaan ja kokonaan uusiin hyvinvointialueisiin osuu tulevalle sopimuskaudelle. Hyvinvointialueilla on tehtävä palkkojen yhtenäistämistyö, eli palkkaharmonisointi. Se tarvitsee paitsi rahoituksen, myös työehtosopimustasolla sovitun palkkausjärjestelmärungon. 

Kevään 2020 sopimusratkaisu jätti monta avointa sopimusrakennekysymystä ratkaistavaksi näissä neuvotteluissa. Esimerkiksi pelastustoimen sijoittuminen hyvinvointialueen tes-ympäristöön on ratkaisematta.

Sosiaali- ja terveysalaan henkilöstön siirtyminen hyvinvointialueille ja SOTE-sopimuksen piiriin vaikuttaa myös kunta-alan tekniseen sektoriin. Sen sopimusrakenteen suuntaviivat ovat vielä jossain määrin hämärän peitossa, vaikka työryhmä on koko nykyisen sopimuskauden pohtinut sen tulevaisuutta.  

Kunta-alan pääneuvotteluryhmä neuvottelee palkankorotusten tason kaikille kunta-alan sopimuksille

Tavanomaista asialistaa sopimusneuvotteluissa ovat palkankorotusten kokonaisuus sekä muihin palvelussuhteen ehtoihin ja työelämän laatuun liittyvät asiat.

Kunta-alan pääneuvotteluryhmä neuvottelee palkankorotusten tason kaikille kunta-alan sopimuksille, eli myös SOTE-sopimukseen, tunti-tesiin sekä teknisten sopimukseen. Pääneuvotteluryhmä neuvottelee myös KVTESin yleiset työehdot, joita sovelletaan pitkälti myös muilla kunta-alan sopimusaloilla.

JHL tavoittelee koko alalle ostovoimaa parantavia palkankorotuksia, jotka suosisivat matalapalkkaisia. Kaikkien työ on arvokasta ja palkankorotukset kuuluvat kaikille, ovat linjauksiamme. Lisäksi haussa on useampivuotinen palkkaohjelma, jolla nostetaan kunta-alan veto- ja pitovoimaa työnantajana. Nämä tukisivat myös sukupuolten palkkatasa-arvon edistämistä.  

Kaikkien työ on arvokasta ja palkankorotukset kuuluvat kaikille

Muiden työehtojen osalta työaikamääräysten kehittäminen sisältää aina tärkeitä tavoitteita. Joustamisesta ja epämukavista työajoista on palkittava oikeudenmukaisesti. Työaikojen on kehityttävä ajassa ja tuettava työssä jaksamista. Varallaolon ehdoista vaadimme sitovampaa paikallista sopimista, sillä kuluvalla sopimuskaudella on ilmennyt sen ehtojen yksipuolista muuttamista ja kohtuuttomia tilanteita. Suojavaatetuksen ja -varusteiden hankkimisen ja korvaamisen periaatteita olisi kehitettävä ja sovittava paikallisesti, esimerkiksi kotihoidossa ja varhaiskasvatuksessa. 

Tämän sopimuskierroksen tavoitteissamme nousee esiin myös ”uusia” ilmiöitä. Korona-aika on tehnyt etätyöstä arkea monilla toimialoilla. Etätyön erityispiirteet tulisi paremmin tunnistaa myös sopimusmääräyksissä. Tarkemmin pelisäännöistä sovittaisiin paikallisesti. Vaikka JHL on omalle jäsenkunnalleen hankkinut jo etätyövakuutuksen jäsenetuna, on tavoitteissamme saada työnantajat sitoutumaan lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen laajentamiseen etätyövakuutuksella. Nostamme myös ilmastonmuutoksen torjunnan esiin. Esimerkiksi paikallisissa palkitsemisjärjestelmissä olisi palkittava työntekijöitä uusista ideoista työn kehittämiseksi.  

KVTESin perhevapaamääräyksiä on tarpeen päivittää

Maan hallituksen perhevapaauudistuksen seurauksena myös KVTESin perhevapaamääräyksiä on tarpeen päivittää palkallisten vapaiden osalta. Sopimusneuvotteluissa tavoitteenamme on toisen vanhemman palkallisen vapaan pidentäminen ilman, että synnyttävän vanhemman vapaa lyhenisi. Tavoittelemme myös yksinhuoltajien ja adoptiovanhempien aseman parantamista . Perhevapaan lakipakettiin sisältyy uutena asiana myös oikeus viiteen palkattomaan vapaapäivään lähiomaisen hoitamiseksi. Tavoittelemme tätä KVTESiin palkalliseksi vapaaksi. Tilapäisen hoitovapaan ehtoja on myös tuotava tähän päivään. 

Kunta-alan suurten muutosten keskellä luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut ovat keskeisiä yhteistyön rakentajia työnantajan ja henkilöstön välillä. Heidän toimintaedellytyksensä (ajankäyttö, palkkiot, koulutusoikeudet) ovat aina liittomme asialistalla neuvottelupöydässä. 

—–

Tässä blogissa käsiteltiin kunta-alan sopimusrakenteeseen ja alan yleisiin palvelussuhteen ehtoihin (KVTES) liittyviä tavoitteitamme. Erikseen julkaistaan blogit kunta-alaan kuuluvista SOTE-sopimuksesta, tunti-tesistä sekä teknisten sopimuksesta. 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


*