Siirry sisältöön

Eläkelupauksesta pidettävä kiinni

– Päivi Niemi-Laine

Sote- ja maakuntauudistus siirtää yli puolet nykyisistä kuntatyöntekijöistä tulevaisuudessa maakuntakonsernien palvelukseen. Hallitus on päättänyt, että maakunnista ja maakuntien palvelulaitoksista tulee lain perusteella Kevan jäsenyhteisöjä ja maakuntien määräysvallassa olevat yhteisöt voivat hakea Kevan jäsenyyttä.

Linjaus on hyvä ja siitä on pidettävä kiinni, jotta eläkkeiden maksu turvataan. Kevalla on osaamista uudistuksessa. Lisäksi tämä ratkaisu turvaa sote-palveluiden tuotannossa kunnallisissa organisaatioissa työskentelevien eläkkeet ilman lisäkustannuksia.

Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä on keskusteltu useaan otteeseen kunnissa työskentelevien kunnallisen eläkejärjestelmän kantokyvystä. JHL:n lähtökohta uudistuksesta huolimatta on se, että ansaitut eläkkeet on maksettava. Muilta eläkeyhtiöiltä on vastuutonta uudistuksen yhteydessä haastaa Keva sellaiseen tilanteeseen, jossa annetaan kuva, että Keva ei tätä tehtävää pysty täyttämään. Selvää on, että kunnallinen järjestelmä muuttuu luonteeltaan julkiseksi eläkevakuuttajaksi ja siinä Kevalla on paljon osaamista nykyisen roolinsa puitteissa.

On tärkeää, että julkisen sektorin eläkevakuutettujen palkkasumma pysyy samana kuin nykytaso. Tällä taataan se, että julkisen sektorin maksutasoa ei jouduta nostamaan jopa niin suureksi, että se uhkaa kuntien ja valtion verojen nousua. Jos yksityiset yhtiöt valtaisivat maakuntien yhtiöiltä markkinaosuuksia, se merkitsisi muutosta työeläkkeiden rahoitukseen, sillä työeläkkeet rahoitetaan pääasiassa työssäkäyvien ja heidän työnantajiensa työeläkemaksuilla.

Valtaosan tulevista maakuntien ja kuntien työnantajien eläkemaksuista maksaa valtio, maakuntien ja kuntien valtion rahoitusosuuksien kautta. Tämän vuoksi Kevassa on luotu mallia, jolla voitaisiin poistaa niitä ongelmia, joita liittyy yhtiöittämiseen ja valinnanvapauteen ja niiden vaikutukseen negatiivisesti eläkejärjestelmään. Suuri ongelma eläkelupauksen pidossa syntyykin siitä, että yhtiöt voivat valita TYEL-yhtiön. Siksi Kevan esitys on hyvä, ettei näin kävisi.  Mahdolliset suuret työntekijöiden siirtymät korvattaisiin mallin mukaan uudella siirtymämaksulla noin 25 vuoden ajan. Tällä turvattaisiin se, että luvatut eläkkeet hoidetaan sopimusten mukaisesti. Tällä hetkellä työntekijät ovat kovin huolestuneita tilanteesta ja syystäkin. Töitä on tehtyä ajatuksella, että vanhuuspäivät on turvattu.

JHL lähtee siitä, että nyt ei ole aika tehdä Kevan suhteen sellaisia uudistuksia, jotka vaikeuttavat eläkelupauksen pitämistä. Sipilän hallituksen on turvattava se, että kuntaeläkkeet maksetaan sen suuruisina kuin ne on aikoinaan sovittu. Kenenkään toimeentuloturvaa ei tietääkseni sote- ja maakuntauudistuksella ollut tarkoitus heikentää vai oliko?

***
Päivi Niemi-Laine on Kevan hallituksen jäsen.