Siirry sisältöön

Tällainen on kaksivuotinen neuvonta-alan työehtosopimus 

Kaksivuotinen neuvonta-alan runkosopimus on hyväksytty. Luvassa on palkankorotuksia ja kertakorvaus. Palkankorotuksien määrästä, ajankohdasta ja tavasta neuvotellaan paikallisesti. Toisen vanhemman palkallinen perhevapaa pitenee 32 päivään. 

Neuvonta-alan runkosopimuksen neuvottelutulos on hyväksytty kaikkien sopijaosapuolten hallinnoissa.  

Neuvonta-alan runkosopimusta noudatetaan Paltan jäseninä olevien maaseutuelinkeinoja (poislukien metsätalous) harjoittavien sekä neuvonta-alalla toimivien ja niihin liittyvää tutkimustoimintaa suorittavien jäsenten palveluksessa oleviin toimihenkilöihin, muun muassa ProAgrioissa, Martoissa ja 4H-yhdistyksissä.​ 

 Sopijaosapuo​lia ovat JHL, PRO, JYTY, Agronomiliitto sekä Palta.

Sopimuskausi tulee voimaan heti, ja se päättyy 31.1.2025. 

Palkankorotukset

Palkankorotuksista neuvotellaan paikallisesti luottamusmiehen kanssa. Neuvotteluissa otetaan huomioon yhdistyksen tai työpaikan talous- ja työllisyystilanne. 

Vuoden 2023 korotukset

Mikäli korotuksen maksamisesta ei päästä paikalliseen sopimukseen 30.4.2023 mennessä, maksetaan 3,5 prosentin suuruinen palkankorotus yleiskorotuksena 1.6.2023. 

Kertaerä 400 euroa maksetaan toukokuun palkanmaksun yhteydessä. Kertaerän saamisen edellytyksenä on, että toimihenkilön yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.4.2023 ja on voimassa kertakorvauksen maksupäivänä. Osa-aikaiselle toimihenkilölle maksettava summa lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa. 

Paikallisesti voidaan sopia myös niin, että puolet kertakorvauksesta – 200 euroa − maksetaan myöhennetysti syyskuun palkanmaksun yhteydessä. Vastaavasti osa-aikaiselle toimihenkilölle maksettava summa lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa. 

Taulukkopalkkoja ja henkilöstön edustajien korvauksia korotetaan 1.6.2023 lukien 3,5 prosenttia.​ 

Vuoden 2024 korotukset

Mikäli korotuksen maksamisesta ei päästä paikalliseen sopimukseen 29.2.2024 mennessä, palkkoja korotetaan 1.4.2024 yleiskorotuksella, joka on suuruudeltaan 2 prosenttia. Lisäksi jaettavana on 0,5 prosentin paikallinen erä, jonka suuruus lasketaan tammikuun 2024 palkkasummasta luontoisetuineen. Työnantaja päättää paikallisen erän jakamisesta.​ 

Paikallisen erän käytöstä ja jakoperusteista informoidaan henkilöstöä, ja luottamusmiehelle selvitetään erän määräytymisperusteet ja suuruus kahden kuukauden kuluessa erän jakamisesta lukien. Selvityksestä on käytävä ilmi toimihenkilöiden lukumäärä, kuinka moni on saanut korotuksen, keskimääräisen korotuksen suuruus, sekä toimihenkilöiden palkankorotusten kokonaismäärä. Mikäli selvitystä ei anneta, erä jaetaan yleiskorotuksena.​ 

Taulukkopalkkoja korotetaan 1.4.2024 lukien 2,0 prosenttia.​
Henkilöstön edustajien korvauksia korotetaan 1.4.2024 lukien 2,5 prosenttia. 

Toisen vanhemman palkallinen perhevapaa pitenee

Tähän saakka ei synnyttävällä vanhemmalla on neuvonta-alan runkosopimuksen mukaan ollut oikeus 6 arkipäivän palkalliseen vapaaseen. Nyt tilanne muuttuu.  Toisen vanhemman palkallinen vanhempainvapaa pitenee 32 arkipäivään, olipa kysymyksessä lapsen syntymä tai adoptio. Edellytyksenä on kuuden kuukauden mittainen työsuhde ennen lapsen syntymää tai adoptiolapsen hoitoon ottamista.​   

Työryhmät

Vuosilomalaskentatyöryhmä​ selvittää viisipäiväiseen vuosilomalaskentaan siirtymistä neuvonta-alalla. Loman määrää ei ole tarkoitus lisätä. Työryhmän määräaika on 28.2.2024.

Lisätiedot:
Sopimusasiantuntija Sari Jokinen, p. 050 461 9316