Siirry sisältöön

JHL: Sote-alan henkilöstöpulaan tarvitaan hoitajien rinnalle muita ammattilaisia

Ammattiliitto JHL vaatii pitkäjänteisiä toimia sote-alan henkilöstöpulan ratkaisemiseksi. Osapuolten pitää tunnistaa koko moniammatillinen palveluketju.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine toteaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöpula on aidosti vakava ongelma Suomessa. Hän vaatii, että seuraava hallitus jatkaa toimia sote-alan ongelman ratkaisemiseksi yhteistyössä työntekijä- ja työnantajajärjestöjen kanssa.

Niemi-Laine muistuttaa, että ongelman ratkaisuissa tulee nähdä koko moniammatillinen palveluketju.

– Hoitajien työtä ja jaksamista tukemaan tarvitaan rinnalle eri ammattilaisia, jotka pitävät esim. vanhuksien toimintakyvystä huolen, siivoavat, laittavat ruokaa ja kylvettävät. Nämä ammattilaiset antavat hoitajille tilaa keskittyä omaan työhönsä ja kehittyä siinä.

Yhtenä tärkeänä ryhmänä Niemi-Laine näkee hoiva-avustajat.

– Hoiva-avustajien koulutus, koulutuksen määrät ja pääsy työmarkkinoille tulee varmistaa ja vakiinnuttaa.

Niemi-Laine kiinnittää huomiota sosiaali- ja terveydenhuollon veto- ja pitovoimaan. Sitä lisätään, kun saadaan oikeanlainen työnjako eri ammattilaisten kesken.

– Sitä tulee lisätä mm. panostamalla palkkaukseen, työoloihin, työhyvinvointiin ja johtamiseen. Työpaikoilla kehittämistoimenpiteitä tulee tehdä yhteistyössä työntekijöiden kanssa.

Niemi-Laine on huolestunut alan maineesta.

– Sote-alojen ryvettynyttä mainetta ja mielikuvaa tulee parantaa, jotta alalle saadaan tekijöitä. Hyvistä työoloista ja laadukkaista tehtävänkuvista pitää tehdä houkutteleva valttikortti.

– Lisäksi maahanmuuttajataustaisten ihmisten rekrytointia alalle tulee kehittää. Tähän kuuluvat Suomessa jo asuvien työllistäminen ja työperäisen maahanmuuton lisääminen.

Ammattiliitto JHL edustaa sosiaali- ja terveydenhuollon eri henkilöstöryhmiä kuten sairaanhoitajia, lähihoitajia, sosionomeja, kodinhoitajia, hoiva-avustajia sekä tukipalvelutyöntekijöitä kuten välinehuoltajia, ruokapalvelutyöntekijöitä ja laitoshuoltajia. Liiton jäseniä työskentelee julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine 040 702 4772