Siirry sisältöön

JHL: Osaamistaan täydentävien opiskelijoiden ei pitäisi joutua taistelemaan samoista koulutuspaikoista ensimmäistä tutkintoaan suorittavien kanssa

Ammattiliitto JHL:n mielestä työssäkäyville, osaamistaan täydentäville opiskelijoille pitäisi luoda erillinen hakuprosessi sen sijaan, että he taistelevat samoista opiskelupaikoista ensimmäistä tutkintoaan suorittavien kanssa. Täydennyskoulutusta hakeville pitäisi myös rakentaa erillisiä osaamiskokonaisuuksia.

Korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategiasta antamassaan lausunnossa JHL esittää, että työssäkäyville opiskelijoille ja osaamistaan täydentäville opiskelijoille luotaisiin erillinen hakuprosessi. Tällöin täydennyskouluttautujat ja ensimmäistä tutkintoaan suorittavat eivät joutuisi taistelemaan samoista opiskelupaikoista.  Täydennyskoulutusta hakeville pitäisi rakentaa erillisiä osaamiskokonaisuuksia myös silloin, kun haetaan pätevöitymistä, jolloin nämä paikat eivät kuormittaisi tutkintotavoitteisesti opiskelevien kiintiötä.

Lausunnossaan JHL tähdentää, että koulutuspolut korkeakouluopintoihin on rakennettava myös ammatillisen tutkinnon suorittaneille henkilöille, ei vain avoimen korkeakoulun opiskleijoille. Työkokemus alalta olisi huomioitava osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Luonnoksessa puhutaan Työelämälähtöisestä väylästä, johon tämä voisi sopia.

JHL nostaa esiin myös sen tosiasian, että yhteiskunnastamme puuttuu keinot ja rakenteet tunnistaa ja tunnustaa muualla kuin virallisessa koulutusjärjestelmässä hankittua osaamista. Näin ollen työelämän tarvitsema osaaminen ja pikaiset keinot vastata näihin osaamistarpeisiin ajautuvat yhä kauemmas toisistaan.

− Jatkuva oppiminen pitää sisällään ajatuksen, että kaikki hankittu osaaminen on yhtä arvokasta riippumatta osaamisen hankkimistavasta. Ammatillinen koulutus on jo rakentunut tähän suuntaan, jossa muualla hankittua osaamista voidaan tunnistaa ja tunnustaa, mutta kaikki muu koulutus nojaa edelleen opetussuunnitelmapohjaiseen opiskeluun. Yhteiskunnassamme olisi mahdollistettava joustavampi lisä- ja täydennyskouluttautuminen ja osaamisen laajentaminen ilman, että yksilön on suoritettava useampia samantasoisia tutkintoja pätevöityäkseen alalle, liiton lausunnossa sanotaan.

Lue JHL:n lausunto korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategiasta kokonaan