Siirry sisältöön

Tällainen on kunta-alan tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus ja tuleva palkkaohjelma

Kunta-alan tuntipalkkaiselle henkilöstölle saatiin uusi työehtosopimus, kun JAU (ammattiliitot JHL ja Jyty), Juko ja Kunta- ja hyvinvointialueiden työnantaja KT sopivat kaikista kunta-alan virka- ja työehdoista. Kolmevuotinen sopimus sisältää palkankorotukset jokaiselle vuodelle ja viisivuotisen palkkaohjelman.

JHL, Jyty, Juko ja KT ovat hyväksyneet kaikki kunta-alan virka- ja työehdot. Tämä tarkoittaa sitä, että myös kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus (TTES) on hyväksytty. Uudet työehdot perustuvat sovittelulautakunnan sovintoesitykseen joka raukesi, kun Tehy ja Super hylkäsivät esityksen. JHL, Jyty, Juko ja KT jatkoivat kuitenkin keskenään neuvotteluja sovintoesityksen pohjalta.

Tutustu kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimusta esittelevään diasarjaan

Tässä ovat kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen ja palkkaohjelman pääkohdat:

Sopimuskausi

Sopimuskausi on kolme vuotta, 1.5.2022−30.4.2025.

Palkankorotukset

Palkkoja korotetaan seuraavasti:

Palkankorotukset vuonna 2022

  • 1.6.2022 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta perustuntipalkkoja ja urakkapalkkoja korotetaan yleiskorotuksella, jonka suuruus on 27 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 2,0 prosenttia.Henkilökohtaista lisää korotetaan 2,0 prosentilla, kuitenkin vähintään 1 senttiä.Työkokemuslisiä ja työolosuhdelisiä ei koroteta.
  • 1.10.2022 maksetaan keskitetty järjestelyerä, jonka suuruus 0,53 prosenttia. Järjestelyerästä käytetään 0,03 prosenttiyksikköä perhevapaauudistuksen kustannuksiin, jolloin lokakuussa jaettava potti on 0,5 prosenttia.Järjestelyerän käytöstä neuvotellaan 30.9.2022 mennessä. Jos erän jakamisesta ei päästä sopimukseen, perustuntipalkkoja, urakkapalkkoja ja henkilökohtaisia lisiä korotetaan yleiskorotuksella.

Kunta-alan tunti-tessin perustuntipalkat 2022

Kunta-alan tunti-tessin urakkapalkat 2022

 Keskituntiansion tarkistaminen vuonna 2022

1.6.2022 maksettavan yleiskorotuksen vaikuttaa keskituntiansioihin seuraavasti:

  • Vuoden 2021 kolmannen ja neljännen (III ja IV), sekä vuoden 2022 ensimmäisen (I) vuosineljänneksen perusteella laskettuja keskituntiansioita korotetaan 2,0 prosentilla.
  • Vuoden 2022 toisen (II) vuosineljänneksen perusteella laskettuja keskituntiansioita korotetaan 1,33 prosentilla.

Palkankorotukset vuonna 2023

  • 6.2023 palkankorotus maksetaan yleiskorotuksena, joka on suuruudeltaan 1,5 prosenttia.
  • 6.2023 maksetaan myös paikallinen järjestelyerä, joka on 0,4 prosenttia. Jos paikallinen erän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, jaosta päättää työnantaja.

Tulevien vuosien palkankorotukset voivat olla sovittua suurempiakin

Vuoden 2023 sopimuskorotuksen suuruus on kytketty teollisuus- ja vientialojen korotuksiin siten, että jos näillä aloilla palkankorotusten ja uusien sopimustekstien kustannusvaikutukset ovat suuremmat kuin TTES:issä sovittu 1,9 prosenttia, erotus lisätään myös TTES:n korotuspottiin.

Erotus jyvitetään näin:
Jos verrokkialojen korotukset ovat esimerkiksi 2,1 prosenttia, ylitystä syntyy 0,2 prosenttia. Ylimenevästä osuudesta 70 prosenttia lisätään yleiskorotukseen ja 30 prosenttia paikallisesti neuvoteltavaan järjestelyerään.

Jos järjestelyerästä ei päästä sopimukseen, puolet siitä lisätään yleiskorotuspottiin ja lopusta päättää työnantaja.

Selvää on kuitenkin, että TTES:n korotukset tulevat olemaan vähintään 1,9 prosenttia.

Palkankorotukset vuonna 2024

Vuoden 2024 korotukset ovat samansuuruisia kuin vuonna 2023.

  • 1.6.2024 korotus maksetaan yleiskorotuksena, joka on vähintään 1,5 prosenttia.
  • 1.6.2024 maksetaan myös paikallinen järjestelyerä, joka on 0,4 prosenttia. Jos paikallinen erän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, jaosta päättää työnantaja.

Korotusten suuruus on kytketty vientialojen korotuksiin samalla tavalla kuin vuonna 2023. Tämä tarkoittaa sitä, että korotukset voivat olla myös vuonna 2024 sovittua suurempia, mutta eivät pienempiä.

Toisen vanhemman palkallinen perhevapaa pitenee huomattavasti

Perhevapaauudistus tulee voimaan 1.8.2022. Kunta-alan sopimuksissa toisen vanhemman vanhempainvapaan palkallisuus pitenee huomattavasti. Aiemman 12 palkallisen päivän sijaan toinen vanhempi voi saada palkallista perhevapaata 32 arkipäivää.  Toinen vanhempi saa oikeuden pidempään palkalliseen perhevapaaseen, jos lapsen laskettu synnytysaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen, tai jos adoptiolapsen hoitoonottopäivä on 31.7.2022 tai sen jälkeen.

Työryhmä palkkausjärjestelmän kehittämiseksi

Työryhmän tehtävänä on sopimuskauden aikana selvittää edellytyksiä palkkausjärjestelmän ja eri palkkaustapojen kehittämiseen.

Palkkaohjelma

Viisivuotisen palkkaohjelman 2023−2027 tavoitteena on paitsi palkkausjärjestelmän, myös muiden sopimusmääräysten kehittäminen.

Vuonna 2023
1.6.2023 käytetään 1,2 prosentin suuruinen paikallinen järjestelyerä, joka voidaan käyttää esimerkiksi työvoiman saatavuutta edistäviin toimiin.

Vuonna 2024
1.2.2024 käytetään 0,4 prosentin suuruinen keskitetty erä valtakunnan tason kustannuksiin. Mikäli erästä ei päästä yksimielisyyteen, käyttämätön osa siirtyy vuodelle 2025. Tieto erän toteuttamisesta annetaan 1.3.2024 mennessä.

1.6.2024 käytetään 0,6 prosentin suuruinen paikallinen järjestelyerä, jolla edistetään mm. työvoiman saatavuutta.

Vuonna 2025
1.6.2025 käytetään 0,8 prosentin suuruinen paikallinen järjestelyerä työvoiman saatavuutta edistäviin toimiin.

Vuodet 2026−2027
Vuonna 2026 paikallisen erän suuruus on 0,8 prosenttia ja vuonna 2027 paikallisen erän suuruus on 1,2 prosenttia. Erien käyttötarkoitusta tarkennetaan myöhemmin.

Lisätiedot: sopimusasiantuntija Karita Alanko, 050 302 5246

Uutisen esittelydioissa korjattu vuosilukuvirhe 10.6.2022 klo 8.55